Posts

Sollicitatie UWV

Afbeelding
 Beste medewerk(st)er, Aangezien mijn eigenlijke begeleidster met zwangerschapsverlof is, richt ik mij tot u met deze open sollicitatie; Bij het doorzoeken van het overzicht met vacatures bij het UWV zelf ( https://www.uwv.nl/werkenbijuwv/vacatures/index.aspx ) , viel het mij op hoe onduidelijkde vacatureteksten zijn. Bovendien staan er opvallend veel schrijffouten in.  Zie bijgaand voorbeeld. Mij lijkt het dat het UWV een ervaren tekstschrijver kan gebruiken. Niet geheel toevallig ben ik zo'n ervaren tekstschrijver. Bovendien heb ik bijzonder veel vacatureteksten gelezen in de loop der jaren en weet ik daarom als ervaringsdeskundige wat wel en niet werkt.  Nu weet ik wel dat u persoonlijk niet gaat over het aannemen van nieuwe UWV-medewerkers en daarom verzoek ik u mijn open sollicitatie door te sturen aan de betreffende afdeling. Bij voorbaar dank en vriendelijke groet, P.s. Ergens in bovenstaande tekst staat een foutje. Kunt u die vinden? Update : men is serieus ingegaan op mijn

Ymere en communicatie

Donderdag 18 november 2021 hoorde het Bestuur van de Bewonerscommissie dat Ymere zonder enig overleg of consideratie besloot een onlangs nieuw opgerichte Bewonerscommissie onze naam te geven. Wat mij betreft heeft dat - op meerdere punten - consequenties. Hier de e-mail die ik naar een aantal betrokkenen stuurde dienaangaande.  Beste mensen, Natuurlijk kan Ymere zonder overleg met ons besluiten dat wij voortaan MVV3 heten en niet meer MVV1 (zoals wij gisteren van Ymere hoorden via Consulent Gebiedsbeheerder Edith de Jongh) maar het e-mail adres waarop wij voor bewoners bereikbaar zijn blijft bewonerscommissie.MVV1@gmail.com. Want dat is het eenvoudigst. Wanneer ik er de tijd voor vindt zal ik mij gaan bezighouden met het (laten) aanpassen van onze website naar aanleiding van de ongeplande naamswijziging. Ik neem aan dat Ymere er geen bezwaar tegen heeft hier de financiële consequenties van te dragen. Vriendelijke groet,

Ymere en de CV: is het nu voorbij?

Dit bericht stuurde ik vandaag naar Ymere Beste J, Het is gelukt! Sinds kort wordt mijn woning verwarmd dankzij een keurig gemonteerde CV-installatie. Niet alleen de weg er heen maar ook de installatie zelf had wat voeten in de aarde maar het resultaat mag er zijn en ik ben er blij mee! Toevallig ontving ik spontaan van Feenstra een paar tientjes terug van de kwartaalbedragen die zij van mij incasseerden voor het onderhoud van mijn keukengeiser die werd onderhouden door Comfort Partners. Daar laat ik het maar bij wat dat betreft. De dag van installatie van de CV-ketel (dinsdag 26 maart)  gaf de timmerman die de keukenombouw sloopte ten behoeve van de installatie aan mij door dat hij 'de volgende dag' mij zou bellen voor het maken van een afspraak om een nieuwe ombouw in elkaar te timmeren. Helaas heeft hij tot op heden niet gebeld en heb ik niet onthouden voor welk bedrijf hij werkt dus hoop dat jij mij hierbij kunt helpen. Ook had ik begrepen dat er nog mensen langs

Ymere en de CV: het is nog niet voorbij.

Juli 2018  (klik) ontving ik van Ymere de toezegging dat 'na 20 augustus' mijn woning zou worden geïsoleerd en een CV-installatie zou worden aangelegd. Vandaag (25 januari) zijn de radiatoren opgehangen. Maar nog niet aangesloten. Dat heeft een reden. Geachte mevrouw G, beste J, Is Project Veilig Verwarmen afgerond? Wat mij betreft nog niet namelijk. Voor de evaluatie van het project beveel ik aan om 'communicatie' op de agenda te zetten. In de praktijk laat de communicatie tussen de verschillende werknemers van Ymere namelijk nog wat te wensen over: de ene afdeling is vaak niet op de hoogte van wat de andere afdeling doet. Dat maakt samen aan eenzelfde project werken erg lastig. Ook met de diverse aannemers wordt vaak niet afdoende gecommuniceerd: zo krijgen aannemers informatie van Ymere betreffende een bepaalde woonsituatie die niet aansluit bij de situatie waarin de huurder daadwerkelijk verkeert. Communicatie met huurders verloopt stroef: wekenlang wachten

Ymere en de drempel

In oktober 2013 (...) ontving ik de toezegging  (klik) dat er 'binnen twee weken' een dorpel zou worden geplaatst onder mijn keukendeur om het slakken, muizen, tocht en regen moeilijker te maken mijn woning te betreden. De termijn van twee weken is inmiddels verstreken. Dus ik stuurde Ymere nog maar eens even een herinnering: Beste A, Bij het doorspitten van mijn inmiddels indrukwekkend archief over akkefietjes met Ymere kwam ik dit e-mailbericht tegen uit oktober 2013 (...) waarin mevrouw K (toenmalig Consulent Gebiedsbeheer) onder meer de toezegging deed dat de heer M (niet meer bij Ymere werkzaam) 'binnen twee weken' mijn keuken buitendeur zou voorzien van een heuse dorpel. Zie hiervoor punt 7 van haar actieplan. Die termijn van twee weken is inmiddels verstreken. Misschien kun jij er voor zorg dragen dat de betreffende werkzaamheden alsnog worden uitgevoerd? Alvast hartelijk dank. Vriendelijke groet, Update:  1 Augustus bericht ontvangen: 'Uw

Ymere: Feenstra of Comfort Partners?

Beste J, Aangezien jij op vakantie bent is er vast een collega bij Veilig Verwarmen die per omgaande alsnog onderstaande vraag voor mij kan beantwoorden. Ontving gisteren namelijk een brief van Feenstra waarin mij werd medegedeeld op 14 september (tussen 12:30 en 17:00u) langs te komen voor het onderhoud aan mijn keukengeiser. Van mij wordt verwacht 'binnen twee weken na dagtekening' te reageren op de mededeling van Feenstra. De brief is gedateerd 18 juli 2018 en deed er een kleine week over mij te bereiken. Daardoor heb ik bijzonder weinig tijd om te reageren. Heb Feenstra dus maar gebeld en werd doorverbonden met de afdeling 'Verhuur' omdat er blijkbaar verwarring is of ik als particulier de geiser huur van Feenstra of - via Ymere - van Comfort Partners. Punt is dat zowel Feenstra alsook Comfort Partners betaald krijgt voor het uitvoeren van onderhoud aan de keukengeisers van huurders van Ymere. Heb de betreffende vraag meerdere malen voorgelegd aan diverse

Ymere: het is nog niet voorbij

Speciaal voor de liefhebbers: hier wat recente communicatie tussen mij en Ymere. Meest frapante hier vind ik dat er blijkbaar werkzaamheden in mijn woning zijn uitgevoerd waar ik niets van af weet. Best interessant! ============================= Geachte heer W, beste T, Ik ga a.s. donderdag op vakantie. Ik kan voor die tijd niet meer naar uw dossier kijken welke vragen er volgens u niet beantwoord zijn. Ik verwacht dit begin september te kunnen doen. Met vriendelijke groet JG Teamleider Projectbureau Veilig Verwarmen ======= Geachte mevrouw G, beste J, Hartelijk dank voor de toezegging en een fijne vakantie gewenst. Ik hoop dat het overzicht van openstaande vragen sinds november 2015 (dat ik u eerder in een Excel-bestand stuurde) u helpt bij het beantwoorden ervan. Vriendelijke groet, TW ====================== ====================== Hai A, Vanmorgen kwam er een aannemer langs in verband met het opstellen van een offerte voor het verrichten van we