Belasting

Belastingdienst
Postbus 10014
8000 GA ZWOLLE

Betreft: bezwaar naheffingsaanslag nr. 1318.51.512.F.01.1270

Amsterdam, 29 november 2011

Geachte dames, heren,

Hierbij teken ik bezwaar aan tegen de aan mij opgelegde naheffingsaanslag met bovenvermeld nummer. Het gaat om een totaal bedrag van €3885,- Het bedrag bestaat uit een door u ingeschat bedrag aan te betalen omzetbelasting, vermeerderd met een boete van 2% wegens het niet tijdig doen van aangifte.

Dat laatste was voor mij niet mogelijk aangezien ik nog immer geen inlogcode heb mogen ontvangen om die aangifte – zoals u dat het liefst heeft – electronisch te kunnen verrichten. Aangezien ik buiten mijn schuld te laat was met het doen van de aangifte (die ik eerst kan doen zodra bij mij de inlogcodes binnen zijn) verzoek ik u mij voornoemde boete kwijt te schelden.

Tevens wil ik u verzoeken het door mij te betalen bedrag te baseren op de werkelijk door mij behaalde omzet in de betreffende periode. Zijnde 01-07-2011 t/m 30-09-2011. De juiste bedragen ontvangt u van mij zodra de wederom aangevraagde codes binnen zijn. Afgaande op de woorden van uw medewerkster die ik vandaag aan de telefoon had, zal dat over ongeveer acht werkdagen zijn.

Voor vragen en excuses ben ik immer bereikbaar.

Hoogachtend,

Terrebel Entertainment
Dhr. TW

Adres

020-xxxxxxx
06-xxxxxxxx

info@terrebel.nl

Update: inmiddels is dit akkefietje met de Belastingdienst opgelost en in plaats van iets minder dan 8000 euro is het bedrag dat ik dien af te dragen teruggeschroefd naar 24...

Reacties

Populaire posts van deze blog

Ymere en de aanleg van CV-installatie: de soap

Ymere en de CV: het is nog niet voorbij.

Antwoord op: Vrijwilligerswerk II