Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

2 augustus 2004

Birma

Geachte mevrouw van Ardenne,
Geen moment twijfel ik aan Uw goede bedoelingen gericht aan het adres van de inwoners van Darfur in Sudan. Bent U echter op hoogte van de ronduit miserable toestand waarin de bewoners van Birma verkeren? Zo niet, dan is hier een internet-adres waarop U meer informatie kunt krijgen:
http://www.icco.nl/delivery/icco/nl/doc.phtml?p=BBC+Birma
Mag ik erop vertrouwen dat U deze wereldburgers niet laat stikken en de juiste beslissing neemt?
Hoogachtend,