Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

13 februari 2017

Antwoord op: Ymere: 'vrijwillig' verplichte CV

Woningcorporatie Ymere kwam ongewoon snel met een inhoudelijk antwoord op deze vraag (klik)


Beste meneer W, beste T,

Het is inderdaad al een tijd geleden dat we contact met elkaar hebben gehad. In mei 2016  heb ik een brief gestuurd dat we er met elkaar niet uitkomen. Wat ons betreft ligt het dossier dan bij de advocaat, die zal het verder oppakken.
In de mail verwijs je naar de STEP-subsidie. Je vindt het vast fijn om te horen dat we daar al mee bezig zijn.
Om de STEP subsidie voor een woning te verkrijgen, moet de woning minstens label 'B'' kunnen halen.
Het kan o.a. alleen bij woningen waar nog geen centrale verwarming is aangelegd. Dat is bij jou het geval.
Als je geïnteresseerd bent in de mogelijkheid om de woning meer wooncomfort te geven, kunnen we een afspraak maken om een pré-label vast te stellen. En van daar uit de stappen te berekenen die gemaakt moeten worden om dat label 'B' te halen. Wij doen je dan als het mogelijk is om label 'B' te halen , een voorstel voor verbeteringen met de daarbij horende huurverhoging. Daarbij houden we dan rekening met wat we als STEP subsidie voor je woning zouden kunnen ontvangen.
Wil je per mail laten weten of je hier in geïnteresseerd bent?


Met vriendelijke groet,
Ymere

JG
Beste Juliska,

Dat klinkt goed!
Ja, ik kom graag in aanmerking voor groter wooncomfort.
En natuurlijk ben ik bereid een (redelijke) huurverhoging te betalen
in ruil voor een verlaging van mijn gasrekening én verbetering
van de aan mij toegewezen huurwoning.

Niet alleen beter voor Ymere en voor mij maar zeker ook voor het milieu.
Wat mij betreft een win-win-win situatie.

Ik hoor graag wat de vervolgstappen zijn.

Vriendelijke groet,

TW

11 februari 2017

Ymere: 'Vrijwillig' verplichte CV

Bijna een jaar geleden (klik) had ik voor het laatst contact met woningcorporatie Ymere: 'Als u er niet vrijwillig voor tekent door ons een CV-installatie te laten installeren dus meer huur te betalen dus gaan wij u dwingen door u voor de rechter te dagen.' Dacht het dus effe niet.

Beste Juliska,

Jammer dat ik niets meer van 'Veilig Verwarmen' heb gehoord nadat ik het krantenartikel had geciteerd waaruit blijkt dat Ymere bewoners niet mag dwingen 'vrijwillig' akkoord te gaan met het plaatsen van een CV-installatie en dat het weghalen van een (oude)gaskachel neerkomt op diefstal omdat de kachel (in verreweg de meeste gevallen) eigendom is van de huurder. Ook op de conclusie van de Nationale Raad voor de Veiligheid waaruit blijkt dat CV-ketels niet veiliger zijn dan open gaskachels waar het gaat om koolmonoxide-vergiftiging (hoewel de officiële lezing van Ymere het tegenovergestelde behelst) heb ik helemaal niets van jullie vernomen.

Daar zal Ymere ongetwijfeld een goede reden voor hebben.

Echter, persoonlijk ben ik nooit tegen de aanleg van een CV-installatie geweest. Hoewel jij dat feit meerdere malen (ongetwijfeld per abuis) niet hebt meegenomen in jouw correspondentie. Ook daar zal een goede reden voor zijn.

Nu is mij echter ter ore gekomen dat Ymere subsidie kan krijgen voor het isoleren van woningen van huurders voordat CV wordt aangelegd. Volgens Ymere zelf staan het leefgenot, de veiligheid en het comfort van bewoners hoog in het vaandel. Zou het niet mooi zijn indien dat ook uit het praktische beleid zou blijken?

Ymere krijgt hier een prachtige kans om de daad bij het woord te voegen. Het zou zonde zijn - en bekend worden in de media - indien Ymere deze kans aan zich voorbij zou laten gaan. Denk je ook niet?

Wij begrijpen dat als met het plaatsen van CV er ook STEP-subsidie aangevraagd kan worden mits er ook geïsoleerd wordt. Kortom: als Ymere investeert in het daadwerkelijk regelen van meer wooncomfort voor de mensen die het inkomen verzorgen van de medewerkers van Ymere kan Ymere een groot deel van die investering direct terugkrijgen!

Nagenoeg gratis goodwill! Dus het argument 'daar hebben wij het geld niet voor' houdt geen stand meer. Is dat niet mooi?

Namens de Bewonerscommissie MVV1 en via Wijksteunpunt West ontvangen wij graag een officiële reactie van Ymere op dit goede nieuws. Wat ons betreft kunnen de werkzaamheden inzake het isoleren van onze woningen direct beginnen. Zodra het niet meer sneeuwt dan toch.

Alvast hartelijke dank voor de medewerking.

Vriendelijke groet,