Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

23 juli 2009

SP

Ik vroeg via Rosita van Gijlswijk aan de SP waar mijn raadslidmaatschapscompensatiegeld blijft en waarom het zo lang moet duren voordat ik wat hoor van hen.

Beste Rosita,

Het is inmiddels weer een paar maanden terug dat ik de SP had gevraagd mij antwoord te geven op mijn vraag over compensatiegeld maar wellicht is Marga vergeten mijn bericht aan jou door te sturen of heb jij geen tijd gehad op mijn vraag in te gaan.

Natuurlijk heeft de SP het te druk met van alles en nog wat om nog tijd uit te trekken voor vragen van (ex-)raadsleden maar toch wil ik jou dringend verzoeken alsnog mede te delen wanneer ik mijn compensatievergoeding ontvang.

Eerlijk gezegd steekt het een beetje dat de SP blijkbaar haar eigen gelijkheidsbeginsel uit het oog is verloren en als ik dan lees dat bijvoorbeeld Agnes Kant een taxirit van Den Haag naar Amsterdam stante pede vergoed krijgt en de partij de nieuwe stropdas van Jan Marijnissen zondermeer betaald dan vraag ik mij af waarom niet-bekende raadsleden zo lang moeten wachten op het compensatiegeld waar zij gewoon -volgens de eigen partijstandpunten- recht op hebben.

Voor de goede orde meld ik nog even dat dit bericht is gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com alwaar ook gewag zal worden gemaakt van je antwoord, danwel van het uitblijven daarvan.

Met vriendelijke groet,

TW

Als antwoord op:

beste Terrence,

Zoals je weet heeft Rosita van Gijlswijk, als penningmeester van de SP, de verantwoordelijkheid overgenomen voor de uitvoering van de afdrachtregeling met onze volksvertegenwoordigers.
Zij zal je daarom een reactie sturen op jouw vraag.

met hartelijke groet,

Marga van Broekhoven


Terrence Weijnschenk schreef op 12 mei 2009:
Beste Marga,

Inmiddels is het al weer een tijdje terug dat ik -met betrekking tot betaling van een compensatie aan raadsleden- te horen kreeg:
"De advocaat is nog bezig met het UWV; Je hoort van ons."

Ik ben erg benieuwd naar de status van die zaak: Zal de rechter de SP'ers of het UWV in het gelijk stellen? Krijgen de raadsleden toch nog op een dag de hen toegezegde vergoeding ("SP'ers die er financieel op achteruitgaan door
hun werkzaamheden voor de SP zullen daarvoor worden gecompenseerd" kan ik mij herinneren. Of gold dat uitsluitend voor kamerleden?)
Kun jij mij daar iets over vertellen?

Alvast bedankt!

Vriendelijke groeten,

TW

Update: Inmiddels is de toezegging binnen dat het geld onderweg is. Vragen helpt.

21 juli 2009

Antwoord op: E.ON

Geachte heer W,

Op 15 juni en op 30 juni 2009 hebben wij uw e-mails ontvangen. Hierin geeft u aan dat u bezwaar maakt tegen het verbruik zoals in rekening is gebracht op onze jaarafrekening.
Uw reactie hebben wij geregistreerd als klacht met kenmerk 2009Sek5053. In deze e-mail gaan wij verder in op uw klacht.

Meterstanden jaarafrekening
De netbeheerder is verplicht om elk jaar een stand aan te leveren aan de leverancier. E.ON is als leverancier verplicht om minimaal één keer per jaar een (jaar)afrekening naar de klant te versturen. Deze twee momenten, de opnamedatum van de meterstand en het moment van afrekenen, hoeven niet gelijk te lopen. De aangeleverde meterstanden door de netbeheerder moeten wel gebruikt worden bij het opmaken van uw jaarafrekening door uw leverancier. Het kan voorkomen dat u het ene jaar eerder een meterstandenkaart ontvangt dan het andere jaar of dat de meteropnemer langskomt aan het einde van april, terwijl u normaal een kaart ontvangt aan het begin van april of al in de maand daarvoor. Hierdoor rekent u het ene jaar bijvoorbeeld een verbruik af van 13 maanden en het andere jaar slechts 11 maanden.

Correctie jaarafrekening
U ontvangt de jaarafrekening in mei. Om in de toekomst de jaarafrekening altijd op 12 maanden te baseren hebben wij het verbruik tot 20 mei 2009 u in rekening brengen. Wij hebben al op 30 maart 2009 meterstanden doorgekregen van de netbeheerder. Deze staan vermeld op de jaarafrekening. Vanuit deze metertanden hebben wij een berekening gemaakt van de meterstanden per 20 mei. U geeft aan dat deze eindstanden echter te hoog zijn. Wij gaan een nieuwe jaarafrekening maken op basis van de meterstanden die wij hebben doorgekregen van de netbeheerder per 30 maart 2009. Factuurnummer 25502125013 laten wij dan geheel vervallen.

Voorschot
In uw e-mail van 15 juni 2009 geeft u terecht aan dat wij het voorschot te hoog hebben vastgesteld. Wij corrigeren dit met terugwerkende kracht naar € 89,00.

Beantwoorden van uw e-mails
In verband met de grote drukte op onze afdeling Klantenservice waren wij niet eerder in staat te reageren op uw bezwaarschrift. Dit is voor u een reden uw contract op te zeggen. Wij betreuren dit ten zeerste en hopen dat u dit besluit wilt heroverwegen. Wij zijn volop bezig met uitbreiden van het aantal medewerkers op onze afdeling Klantenservice zodat wij onze bereikbaarheid en onze service in de toekomst kunnen verbeteren.

Wij bieden u onze excuses aan voor het ongemak dat u hebt ervaren en vertrouwen erop dat uw klacht hiermee naar tevredenheid is afgehandeld.

Hebt u nog vragen? Neem dan tijdens kantooruren contact op met onze Klantenservice via telefoonnummer 0900-0601 (€ 0,10 p/m) of stuur een e-mail naar klantenservice@eon-benelux.com.

Met vriendelijke groeten/With kind regards,
Hannie Raaijmakers


Sales & Contact Centre
T 0900-0601 (€ 0,10 p/min)
F (+31) (0)40-2577755

E.ON Benelux
Dr. Holtroplaan 2-28
NL-5652 XR Eindhoven
www.eon.nl

9 juli 2009

Antwoord op: Starguide

Shoebox Media B.V. is doet aan Vermogensbeheer, managementwerkzaamheden en is de holding van MediaInc (pers-en Nieuwsbureau)Starsteps (castingbureau), StarShoots (Fotostudio), Starguide (castingbureau) en Soundseeing (ondermeer geluidsstudio)De directie bestaat uit twee mensen waaronder Sander Hamburger. Het bedrijf reageerde vlot op mijn bericht van kortgeleden. Hier hun reactie, vlak onder de mijne:

Bedankt voor de snelle en goede reaktie (de enige juiste in mijn ogen).
Ook deze zal ik vermelden op http://vragen.blogspot.com

De bank heeft het bedrag in mijn opdracht reeds teruggestort.

Met vriendelijke groet,

TW

info@starguide.nl wrote:
Beste T,


Wij hebben e.e.a. nagekeken en zien dat je inderdaad al wel
uitgeschreven had moeten worden als vollid en dat de
afschrijving van het bedrag dus foutief is gebeurd.

Wij hebben DocData Payments opdracht gegeven het bedrag aan je
terug te boeken. Het kan tot 36 dagen duren voordat je dit weer op je
rekening hebt.

Excuses voor het ongemak.

Vertrouwende je hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.


Met vriendelijke groet,
StarGuide Casting

8 juli 2009

Starguide

Beste mensen,

Vandaag kwam ik erachter dat ondanks de afzegging die ik ruim op tijd heb verstuurd
toch weer het inschrijfbedrag voor een heel jaar van mijn rekening is afgeboekt van mijn bankrekening.

Uiteraard ben ik het hier niet mee eens en ik heb dan ook de bank opdracht gegeven het betreffende bedrag terug te boeken.
Met een korte speuractie op het internet ontdekte ik dat ik bij lange na niet de enige ben bij wie dit is gebeurt.

Gemakshalve ga ik ervanuit dat jullie geen juridische problemen willen en dit soort fouten in de toekomst voorkomen.
Voor de duidelijkheid is dit bericht gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com

Met vriendelijke groet,

TW

P.s. Volledigheidshalve wijs ik jullie erop dat de eventuele kosten voor juridische bijstand in deze voor rekening komen van Starguide.
Verder mag jullie directie aan de tafel bij Kassa (waarvan de redactie inmiddels op de hoogte is van jullie praktijken) uitleggen
waarom jullie je niet aan de wet hoeven te houden.

2 juli 2009

Vervolg op: E.On II

Het E.On reageert niet op mijn bezwaarschrift maar stuurt mij wel een aanmaning voor de bijbetaling van bijna 600 euro voor het verbruik van veel meer aan gas en elektra dan ik zelfs gebruikt kan hebben omdat ik hier vorig jaar zes maanden lang vanwege brand niet eens woonde. Vandaar deze brief:

Geachte heer, mevrouw van de Schoot,

Helaas zijn de mensen van de Klantenservice bij E.On al tijden telefonisch niet bereikbaar en acht ik de wachtmuziekjes van onvoldoende kwaliteit om voor langer dan 5 minuten per keer in de wacht gezet te worden. Naar de radio luisteren is bovendien vele malen goedkoper dan 10 cent per minuut.

Het spijt mij te moeten constateren dat het E.On niet behaagt inhoudelijk in te gaan op bezwaarschriften. Uiteraard ontving ik wél een dreigbrief naar aanleiding van het feit dat ik de exorbitante bijbetaling nog niet heb voldaan.

Ik zal weigeren die te betalen tot het E.On mij heeft duidelijk gemaakt waarom ik voor meer kwh moet betalen dan dat ik daadwerkelijk heb verbruikt. Door brand in de woning hebben wij afgelopen jaar zelfs ruim een half jaar elders gewoond.

Natuurlijk is het E.On een gewoon commercieel bedrijf en zal het niet nalaten om waar mogelijk klanten op te lichten. Daarom zie ik het als mijn plicht U te wijzen op de juridische consequenties van Uw handelen.

Mijn voorstel bestaat eruit dat U stopt mij te dreigen met afsluiting van gas en elektra en alsnog iemand langsstuurt om de meterstanden op te nemen om zodoende alsnog met een eerlijke nota te komen.

Indien U niet binnen 5 dagen reageert op dit schrijven zal verdere correspondentie worden gevoerd via mijn raadsman.

Met verschuldigde hoogachting,