Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

23 juli 2009

SP

Ik vroeg via Rosita van Gijlswijk aan de SP waar mijn raadslidmaatschapscompensatiegeld blijft en waarom het zo lang moet duren voordat ik wat hoor van hen.

Beste Rosita,

Het is inmiddels weer een paar maanden terug dat ik de SP had gevraagd mij antwoord te geven op mijn vraag over compensatiegeld maar wellicht is Marga vergeten mijn bericht aan jou door te sturen of heb jij geen tijd gehad op mijn vraag in te gaan.

Natuurlijk heeft de SP het te druk met van alles en nog wat om nog tijd uit te trekken voor vragen van (ex-)raadsleden maar toch wil ik jou dringend verzoeken alsnog mede te delen wanneer ik mijn compensatievergoeding ontvang.

Eerlijk gezegd steekt het een beetje dat de SP blijkbaar haar eigen gelijkheidsbeginsel uit het oog is verloren en als ik dan lees dat bijvoorbeeld Agnes Kant een taxirit van Den Haag naar Amsterdam stante pede vergoed krijgt en de partij de nieuwe stropdas van Jan Marijnissen zondermeer betaald dan vraag ik mij af waarom niet-bekende raadsleden zo lang moeten wachten op het compensatiegeld waar zij gewoon -volgens de eigen partijstandpunten- recht op hebben.

Voor de goede orde meld ik nog even dat dit bericht is gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com alwaar ook gewag zal worden gemaakt van je antwoord, danwel van het uitblijven daarvan.

Met vriendelijke groet,

TW

Als antwoord op:

beste Terrence,

Zoals je weet heeft Rosita van Gijlswijk, als penningmeester van de SP, de verantwoordelijkheid overgenomen voor de uitvoering van de afdrachtregeling met onze volksvertegenwoordigers.
Zij zal je daarom een reactie sturen op jouw vraag.

met hartelijke groet,

Marga van Broekhoven


Terrence Weijnschenk schreef op 12 mei 2009:
Beste Marga,

Inmiddels is het al weer een tijdje terug dat ik -met betrekking tot betaling van een compensatie aan raadsleden- te horen kreeg:
"De advocaat is nog bezig met het UWV; Je hoort van ons."

Ik ben erg benieuwd naar de status van die zaak: Zal de rechter de SP'ers of het UWV in het gelijk stellen? Krijgen de raadsleden toch nog op een dag de hen toegezegde vergoeding ("SP'ers die er financieel op achteruitgaan door
hun werkzaamheden voor de SP zullen daarvoor worden gecompenseerd" kan ik mij herinneren. Of gold dat uitsluitend voor kamerleden?)
Kun jij mij daar iets over vertellen?

Alvast bedankt!

Vriendelijke groeten,

TW

Update: Inmiddels is de toezegging binnen dat het geld onderweg is. Vragen helpt.

Geen opmerkingen: