Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

29 november 2011

Belasting

Belastingdienst
Postbus 10014
8000 GA ZWOLLE

Betreft: bezwaar naheffingsaanslag nr. 1318.51.512.F.01.1270

Amsterdam, 29 november 2011

Geachte dames, heren,

Hierbij teken ik bezwaar aan tegen de aan mij opgelegde naheffingsaanslag met bovenvermeld nummer. Het gaat om een totaal bedrag van €3885,- Het bedrag bestaat uit een door u ingeschat bedrag aan te betalen omzetbelasting, vermeerderd met een boete van 2% wegens het niet tijdig doen van aangifte.

Dat laatste was voor mij niet mogelijk aangezien ik nog immer geen inlogcode heb mogen ontvangen om die aangifte – zoals u dat het liefst heeft – electronisch te kunnen verrichten. Aangezien ik buiten mijn schuld te laat was met het doen van de aangifte (die ik eerst kan doen zodra bij mij de inlogcodes binnen zijn) verzoek ik u mij voornoemde boete kwijt te schelden.

Tevens wil ik u verzoeken het door mij te betalen bedrag te baseren op de werkelijk door mij behaalde omzet in de betreffende periode. Zijnde 01-07-2011 t/m 30-09-2011. De juiste bedragen ontvangt u van mij zodra de wederom aangevraagde codes binnen zijn. Afgaande op de woorden van uw medewerkster die ik vandaag aan de telefoon had, zal dat over ongeveer acht werkdagen zijn.

Voor vragen en excuses ben ik immer bereikbaar.

Hoogachtend,

Terrebel Entertainment
Dhr. TW

Adres

020-xxxxxxx
06-xxxxxxxx

info@terrebel.nl

Update: inmiddels is dit akkefietje met de Belastingdienst opgelost en in plaats van iets minder dan 8000 euro is het bedrag dat ik dien af te dragen teruggeschroefd naar 24...

8 november 2011

Antwoord op: Casting

Op mijn bericht van gisteren kwam vrijwel direct een respons. Opvallend hoeveel bedrijven maandenlang niets van zich laten horen en na het lezen van het toverwoord "incasso" opeens in staat blijken te zijn hun werk te doen...


Terrence,

We hebben het gisteren overgemaakt, maar je rekening nummer klopt niet...
Stuur het alsjeblieft zo snel mogelijk toe. Wij hadden in je factuur xxxxxxxxx staan.

Vriendelijks, E.

En mijn reactie daar weer op:

Dankjewel voor het goede nieuws, E.

Inderdaad stond in de derde herinneringsfactuur een foutief rekening-nummer. Meteen erachteraan zond ik een e-mail met het juiste rekening-nummer: xxx xxx xxx.

Ik begrijp dat het casting bureau wat moeite heeft met het bijhouden van de administratie en de organisatie van inkomende e-mails. Mag ik bij deze jullie mijn diensten aanbieden? Met mijn ruim 15 jaren ervaring in diverse administratieve beroepen denk ik jullie op dat gebied te kunnen helpen.

Hoe gaat het nu met E? En is er al iets bekend over de reden van de extreem late betaling of waarom mij geen excuses zijn aangeboden?

Zodra het geld op de rekening staat zal ik proberen de opgestartte incasso-procedure te stoppen.

Met vriendelijke groet,

TW
06-xxxxxxxx

P.s. Om zaken op te vragen zoals een juist rekening-nummer ben ik óók telefonisch bereikbaar. En wel via het nummer dat ik met elke e-mail aan jullie meestuur. Datzelfde nummer vinden jullie ook enkele tientallen keren in de displays van de vaste èn van de mobiele telefoon. In sommige zaken is bellen sneller èn eenvoudiger.
---
Inmiddels staat het geld op de rekening en ben ik op de koffie uitgenodigd en wil men mij in een persoonlijk gesprek uitleggen waarom ik bijna zes maanden op mijn geld heb moeten wachten.

7 november 2011

Casting

Beste mensen,

Aangezien jullie, ondanks herhaalde verzoeken mijnerzijds, de factuur betreffende de klus "...." van afgelopen mei nog niet hebben voldaan èn niet reageren op berichten via sms, ingesproken op voicemail van mobiel of vaste telefoon en ook niet op e-mails, brieven per reguliere post of zelfs maar op berichten via Twitter of Facebook, rest mij niets anders dan het inschakelen van een incassobureau.

Voor de goede orde bij deze nogmaals de factuur die oorspronkelijk werd verstuurd op 12 augustus jongstleden. Herinneringen werden verstuurd op: 5 september per sms, per e-mail op 6 september, 12 september, 21 september, 30 september en 14 oktober. Mijn zaakwaarnemer stuurde jullie een e-mail op 27 oktober en ook daar werd niet op gereageerd. Bovendien hebben zowel hij als ik meerdere pogingen ondernomen om dit casting bureau telefonisch (zowel via de vaste alsook via de mobiele telefoon) te bereiken. Allen vruchteloos.  

Op 5 augustus per e-mail en op 30 augustus per sms werd mij toegezegd dat de betaling per omgaande zou plaatsvinden. Zoals alle betrokken weten is het bij die toezeggingen gebleven.

Mochten de betaling en dit bericht elkaar hebben gekruist dan verzoek ik jullie dit bericht als niet verzonden te beschouwen.

Met inmiddels verschuldigde hoogachting,

TW

P.s. Kopieën van dit schrijven zijn verzonden aan een jurist, een incasso-bureau en aan vertegenwoordigers van andere casting-bureaus. Bovendien is dit bericht gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com