Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

5 oktober 2015

Ymere reageert niet

Dit schrijven is een vervolg op dit bericht: http://vragen.blogspot.nl/2015/09/ymere-dringt-op.

Geachte mevrouw Louwerens,

Erg spijtig dat Ymere er voor kiest niet inhoudelijk te reageren op klachten van huurders. Dat is natuurlijk volledig uw keuze.

Het gaat om bijgaand bericht.

Echter, door ervoor te kiezen wensen en klachten van huurders volkomen te negeren dwingt u mij tot het maken van een keuze.

Die bestaat er uit dat ik via de bewonerscommissie een advocaat heb ingeschakeld.

Verdere correspondentie zal via hem verlopen.

Voor de volledigheid meld ik u - in het kader van de volledige transparantie die ook uw bedrijf natuurlijk van harte voorstaat - dat ook dit bericht is gepubliceerd op http://www.vragen.blogspot.com, waarna het is verspreid via Sociale Media.

Met verschuldigde hoogachting,

TW

Update: via Twitter laat (de helpdesk van) Ymere weten dat mevrouw Louwerens mijn brief aan haar (die ik heb verzonden naar het mailadres dat zij zelf in de brief aan mij verstuurd heeft!) niet heeft ontvangen. Ook mijn tweede brief heeft haar niet bereikt.

Even laten liet de helpdesk medewerker mij (weer) weten dat Ymere 'binnen twee weken' met een inhoudelijke reactie op mijn brief zal komen. Ik vind dit gedrag onacceptabel en een bewijs van het feit dat Ymere niets geeft om haar huurders.