Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

30 juni 2010

Antwoord op: TNT

Bij deze het nogal nietszeggende antwoord van TNT Post op mijn vraag over de reorganisatie:

Geachte heer W,

Hartelijk dank voor uw reactie. Ik begrijp dat u wil reageren op de reorganisatie bij TNT Post. Graag wil ik hierop reageren.

Ik stel het zeer op prijs dat u meedenkt over de producten en diensten van TNT Post en de verbetering daarvan. Ik ga dit signaal direct doorgeven aan een collega die hier verantwoordelijk voor is. We gebruiken uw reactie om te bekijken of we onze dienstverlening kunnen verbeteren. U ontvangt hier echter verder geen terugkoppeling over.

Ik ga ervan uit u hiermee voldoende informatie te hebben gegeven.

Met vriendelijke groet,

Helen Schendelaar
Klantenservice TNT Post

www.tntpost.nl


PPlease consider the environment before printing this e-mail

Het is niet mogelijk om op deze e-mail te reageren. Indien u naar aanleiding van onze reactie nog vragen heeft, dan kunt u gebruik maken van de volgende URL: http://www.tntpost.nl/klantenservice/vervolgvraag.aspx?email=info@terrebel.nl&cid=60107&partner=CM

Uw vraag: Beste collega,

Hierbij tref je een vraag of opmerking aan, die onderstaande klant heeft geplaatst via
www.tntpost.nl/zakelijk de zakelijke site van TNT Post.

particulierMet vriendelijke groet,

TNT Post Business Service


29 juni 2010

Antwoord op: Klink

22 Juni schreef ik aan het ministerie van VWS (en eigenlijk dus aan Ab Klink) waarom er zo gekort moet worden op de Zorg en waarom hij dat bericht pas de wereld in stuurde vlak na ipv vóór de verkiezingen. Hierbij het antwoord en mijn tegen-reactie...

Hartelijk dank voor Uw antwoord, mevrouw de Bruijn.

Het debat in kwestie zal ik zeker gaan volgen.

Dat de heer Klink zijn maatregel aankondigde vlak na de verkiezingen en niet ervoor wijt ik gemakshalve maar aan electoraal oportunisme...

Prettig dag verder!

Met vriendelijke groet,

Terrence WeijnschenkOn 23-06-10 11:01, _Dienstpostbus VWS Voorlichting wrote:

Geachte heer Weijnschenk,

Helaas zijn forse maatregelen nodig om goede gezondheidszorg ook in de toekomst te kunnen garanderen voor iedereen die daarop is aangewezen. De voorstellen waaraan u in uw e-mail refereerde zijn voor de Tweede Kamer aanleiding geweest om daarover op korte termijn een debat te voeren. Dat debat zal volgende week plaatsvinden. Dan zal blijken welke keuzes precies zullen moeten worden gemaakt.

Met vriendelijke groet,

Patricia de Bruijn

Publieksvoorlichter


Directie Voorlichting en Communicatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Postadres: Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag
Bezoekadres: Parnassusplein 5, 2511 VX Den Haag


Antwoord op: Albert Heijn Nutella IV

Geachte heer Gillesse,

Inmiddels zijn de prijskaartjes bij de Nutella bij de betreffende vestiging verwijderd en worden zij "eerdaags" vervangen.

Persoonlijk vind ik dat wat lang duren, gezien ook de datum van mijn eerste melding dienaangaande.

In de verwachting dat dat voortaan beter gaat, teken ik.

Met vriendelijke groet,

TW

On 25-06-10 12:44, ah.klantenservice@aholdnl.helptu.nl wrote:Geachte heer W,

Wij vinden het vervelend te lezen dat uw melding nog niet is opgelost.
Binnen ons beleid is klantvriendelijkheid een belangrijke peiler. Het
misleiden van klanten alsmede een lange afhandeling van klachten horen daar
absoluut niet in thuis. Wij willen dan ook onze verontschuldigingen
aanbieden voor de gang van zaken.

Wij hebben uw ervaring binnen onze organisatie doorgegeven en hopen dat het
een en ander zo spoedig mogelijk wordt opgelost.

Met vriendelijke groeten,

Albert Heijn Klantenservice
Alexander Gillesse

28 juni 2010

DWI Scholierenvergoeding

Amsterdam, 28 juni 2009

Betreft: aanvraag Scholierenvergoeding 2009/2010

Kenmerk: 131.851.512/ 10581360/95-5015

Geachte dames, heren,

Afgelopen april verstuurde ik het aanvraag-formulier Scholierenvergoeding 2009/2010.
Volgens de brief die ik vervolgens ontving van Uw medewerkster Indra Chotkan zouden er kopieën ontbreken die bijgevoegd dienen te worden.

Uiteraard verstuurde ik die toen wederom. Al moest dat volgens mevrouw Chotkan weer gepaard gaan met een volledig ingevuld aanvraag-formulier terwijl die volgens de ontvangstbevestiging al in haar bezit was.

Omdat ik na twee weken nog niets had vernomen belde ik met de Dienst Werk en Inkomen. Men vertelde mij dat mijn tweede aanvraag niet door hen was ontvangen. Met wéér een nieuw ingevuld aanvraagformulier stuurde ik wéér de benodigde kopieën mee.

Volgens de ontvangstbevestiging, verstuurd door de heer Edward Bakker, werd deze aanvraag ontvangen op 1 juni 2010.

Mevrouw Chotkan (die de betreffende brief verstuurde op 18 juni en die ik eerst ontving op 25 juni) kom ik nu niet in aanmerking voor de Scholierenvergoeding 2009/2010 omdat de aanvraag vóór 1 juni 2010 ingediend had moeten zijn.

Juridisch gezien, echter, heb ik de aanvraag wel degelijk op tijd ingestuurd. Drie maal zelfs. De laatste aanvraag kwam bij het DWI binnen op 1 juni. Dat alleen al bewijst dat mijn aanvraagformulier voor 1 juni door mij is verstuurd. Op tijd dus.

Toen ik vandaag met Uw dienst belde werd ik te woord gestaan door een bijzonder onbeschofte jongedame van het callcenter die weigerde mij door te verbinden met mevrouw Chotkan of met de heer Bakker. Bovendien weigerde zij mij haar naam te geven en toen ik aandrong verbrak zij -zeer onbeschoft- eenvoudigweg de verbinding.

Bij deze maak ik bezwaar tegen de beschikking dat mijn aanvraag niet in aanmerking komt voor behandeling én tegen het onbeschofte gedrag van de betreffende callcenter-medewerker.

Dit schrijven is gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com en als kopie verzonden naar mijn contacpersonen bij Het Parool en bij het blad voor uitkeringsgerechtigden, MUG.

In de verwachting dat U het goede zult doen teken ik,

Hoogachtend,

TW

Update: Ontving een brief van de juridische afdeling van het DWI, belde vandaag (7 juli) met de betreffende dame die de zaak in behandeling heeft waarna mijn bezwaarschrift ontvankelijk werd verklaard; Mijn aanvraag Scholierenvergoeding wordt alsnog in behandeling genomen. En zo hoort dat!

Update 2: De betreffende dame heeft alsnog besloten dat ik geen recht heb op de vergoeding omdat die voor 1 juni moest worden aangevraagd. En omdat ik de derde aanvraag weliswaar voor die datum heb verstuurd maar die pas een week later, namelijk op 1 juni bij het DWI aankwam, heb ik geen recht op de vergoeding.

TNT

Geachte dames, heren,

Via de media vernam ik dat U van zins bent alle postbodes met een contract van 24 uur of meer te ontslaan. Buiten dat dat vanuit sociaal en moreel oogpunt bijzonder onaardig is, is het ook vanuit marketing-technisch oogpunt geen verstandige aktie.

Ik begrijp dat U uitsluitend kijkt naar de winst-cijfers op de korte termijn. Daaruit blijkt dat de divisie post slechts een marginale winst oplevert. Voor de leek lijkt het dus een verstandige set om de pijlen voortaan uitsluitend te richten op die produkten en diensten die de meeste winst opleveren.

Met opzet gebruik ik het woord "lijkt" want een marketingdeskundige zal U vertellen over de 80/20 regel. Die verklaart ondermeer dat 20 procent van de diensten goed zijn voor 80 procent van de winst. En vice versa uiteraard. Echter, voor het behoud van een goede marketingmix moeten er ook produkten en diensten worden aangeboden die minder rendabel zijn, anders is het bedrijf op lange termijn niet meer levensvatbaar. Ik bedoel maar: Slechts een handvol van de grotere klanten hoeft maar te besluiten voortaan hun diensten af te nemen van de concurrentie en het is gedaan met TNT.

Met een ander voorbeeld kan ik het misschien nog iets duidelijker maken, ook voor de meelezers via http://vragen.blogspot.com, alwaar dit schrijven inmiddels is gepubliceerd.

Stelt U zich een supermarkt-manager voor die besluit om uit winstoogmerk voortaan uitsluitend nog die produkten te verkopen waarop veel winst wordt gemaakt. Dat klinkt best logisch maar is feitelijk de doodssteek voor het betreffende filiaal. Of zou U graag naar een supermarkt gaan waar vrijwel uitsluitend melk, rolletjes drop en cornflakes worden verkocht? Neen natuurlijk. Als consument (lees bedrijf) gaat U het liefst in zee met een instelling die een totaalpakket kan bieden.

Niet alleen voor de betreffende postbodes maar ook voor de toekomst van Uw bedrijf hoop ik dat U bovenstaande in overweging neemt en Uw besluit om de divisie "postbezorging" te verwijzen naar de geschiedenis-boeken, terug te draaien.

Hoogachtend,

TW

22 juni 2010

Klink

Geachte heer Klink,

Uw "motto" als minister was altijd "betere zorg voor minder geld". Mag ik -na het vernemen van Uw meest recente pakket maatregelen- dat zowel de term "betere zorg" alsook de term "minder geld" niet geldt voor de burger?

Door namelijk noodzakelijke zaken als De Pil en de rollator uit het basispakket voor het ziekenfonds te halen stort U doelbewust een hoop mensen in de zorgen.

Nu heb ik begrepen dat het dreigend tekort (er is dus niet eens écht sprake van een tekort maar U vermoed slechts dat dat eventueel zou kunnen ontstaan) slechts 1,2 miljard euro bedraagt.

Voor een instantie als ABNAmro is zo'n bedrag maar een schijntje en daarom heb ik hen verzocht een deel van de lening die zij indirect ontvingen van de bevolking en weigeren terug te betalen, te storten in de kas van Uw ministerie.

Mocht U dus eerdaags opeens een bijschrijving op rekening van het ministerie tegenkomen ten bedrage van 1,2 miljard euro, dan weet U tenminste waar dat geld vandaan komt.

Verder neem ik aan dat U een bijzonder goede reden heeft om dit besluit pas na de Tweede Kamer verkiezingen naar buiten te brengen en dat U de reden graag deelt met de lezers van http://vragen.blogspot.com

Ik kan mij namelijk niet indenken dat U al van het vermeende tekort afwist vóór 9 juni en bewust gewacht heeft met Uw pakket impopulaire maatregelen, puur uit electoraal gewin. Toch?

Alvast bedankt voor de beantwoording van mijn vragen.

Met vriendelijke groet,

Update: Inmiddels ontving ik bericht van d de mensen achter Postbus 51: het bericht werd naar een collega gestuurd ter beantwoording. Die collega raadde mij aan mij te richten aan het Ministerie van VWS en heeft mijn brief daarheen doorgestuurd. Niet geheel toevallig is dat ook het ministerie waarheen mijn brief in eerste instantie door mijzelf heengestuurd was...

AbnAmro en de Zorg

Geachte dames, heren,

ABNAmro ontving tientallen miljarden staatssteun om het bedrijf te redden.
Indirect betaald door de Nederlandse burger.
ABNAmro zal deze lening nooit terugbetalen.
Tóch kan het bedrijf iets terug doen voor de Nederlandse burger:

Geef demissionair minister Ab Klink 1,2 miljard om het tekort in de zorg op te lossen opdat de burger gewoon gebruik kan blijven maken van noodzakelijke zorg als fysiotherapeut, rollator en De Pil.

U zou hier een hoop goodwill mee kweken bij diezelfde bevolking die U niet meer vertrouwt na Uw weigering de staatslening van 32 miljard terug te betalen. Een kopie van dit schrijven is te vinden op http://vragen.blogspot.com

Met vriendelijke groet.

19 juni 2010

Antwoord op: Albert Heijn: Nutella III

Geachte heer Breed,

Vandaag (zaterdag 19 juni om 20.30uur) was ik bij het betreffende AH-filiaal
en constateerde dat de prijskaartjes -ondanks Uw telefonisch verzoek aan de winkelmanager op 16 juni- nog niet waren vervangen.

Bij de pot Nutella van 400 gram staat nog steeds het prijskaartje van 1.92 Euro.
De scanner geeft inderdaad aan dat de pot in kwestie aan de kassa 2.09 euro kost.

Klaarblijkelijk heeft de manager nog geen tijd gehad om eea aan te passen.

Mag ik trouwens opmerken dat de aktie feitelijk inhoudt dat de prijs van Nutella is verhoogd?
Die was dus 1.92 en is nu 2.09 euro voor een pot van 400 gram.

De voordeelpot kost aan de kassa 3.87 euro voor 825 gram en niet 3.99 euro, zoals het prijskaartje aangeeft.

De reguliere prijs voor een kilo Nutella was dus 4.80 euro en is verhoogd naar 5.23 euro
De voordeelverpakking leverde een kilo-prijs op van 4.84 en kost nu 4.69 per kilogram.

De aktie zal ongetwijfeld niet heel lang duren en wat er dus eigenlijk is gebeurd is dat AH een prijsverhoging heeft doorgevoerd.

Zodra de voordeel-aktie over is betaalt de consument dus 43 cent meer dan voorheen voor een kilo Nutella.

Dan resten mij twee vragen aan U:
Klopt dit?

Hoe lang doet een AH-manager er doorgaans over om prijskaartjes te vervangen na een telefonische melding van het hoger management dat eea niet in orde is?

Alvast mijn dank voor Uw prompte beantwoording.

Bovenstaande staat ook gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com

Uiteraard zal ik het terstond aan U melden als soortgelijke prijs-problemen zich voordoen met andere produkten.

Van lezers van het betreffende weblog heb ik al een aantal voorbeelden ontvangen.
Het "geval Nutella" staat dus duidelijk niet op zichzelf.

Het is nu aan Albert Heijn om de schijn van consumenten-misleiding terstond weg te nemen.

Met vriendelijke groet,

Terrence Weijnschenk

On 18-06-10 11:28, InternetKlantenService wrote:Geachte heer W,

Hartelijk dank voor uw reactie.
Naar aanleiding van uw melding zullen wij niet ál onze winkels een memo
sturen. Het is vanzelfsprekend dat de prijskaartjes moet kloppen met de
actuele prijs van de artikelen.
Mocht u meerdere concrete voorbeelden hebben afwijkingen bij bepaalde
winkels dan kunt u dit of melden in de winkel of bij ons. Wij zullen
vervolgens de winkel op de hoogte brengen.

Met vriendelijke groet,
Albert Heijn Klantenservice

Dennis Breed


Origineel bericht:


Uw reactie:

Mijn hartelijke dank voor deze snelle en correcte actie.

Echter, soortgelijke gevallen van "prijskaartjes-politiek" zijn
geconstateerd bij meerdere vestigingen
en bij meerdere producten.

Mag ik aannemen dat eerdaags élke filiaal-manager een memo ontvangt
waarin staat aangegeven
dat het misleiden van klanten -al dan niet bewust- indruist tegen het
officiële beleid van AH?

Met vriendelijke groet,


16 juni 2010

Antwoord op: Albert Heijn: Nutella II

Vandaag ontving ik dit antwoord van Albert Heijn:

Geachte heer W,

Hartelijk dank voor uw reactie en het bijsluiten van de foto van het schap.
De prijzen die ik u heb opgegeven zijn echter centraal in de kassasystemen
ingesteld. Wanneer u beide producten bijvoorbeeld voor de prijsscanner in
de winkel houdt, dan ziet u ook de door mij vermelde prijzen.
Op basis van uw foto constateer ik dat de winkel aan de Bilderdijkstraat
helaas foutieve prijskaartjes heeft hangen op het schap. Ik heb hen
telefonisch inmiddels geïnformeerd.

Ik vertrouw erop u met deze toelichting voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Albert Heijn Klantenservice

Dennis Breed

De geachte lezer zal begrijpen dat ik deze bewering morgen zal natrekken bij het betreffende filiaal...

15 juni 2010

Antwoord op: Albert Heijn: Nutella


On 15-06-10 16:31, InternetKlantenService wrote:


Geachte heer W,

Het is ons niet geheel duidelijk wat u bedoelt. De verkoopprijs van een pot
Nutella Hazelnootpast van 400 gram is op dit moment 2,09 euro en die van
een pot Nutella Hazelnootpasta van 825 gram is 3,87 euro.

Met vriendelijke groet,
Albert Heijn Klantenservice

Dennis Breed

Geachte heer Breed,

Allereerst mijn hartelijke dank voor Uw prompte antwoord.

Het spijt mij U mede te delen dat U onjuist bent geïnformeerd.

Inderdaad staat op de site http://www.albert.nl dat een pot Nutella van 825 gram 3.87 euro kost
maar dat is niet de prijs waarvoor de pot in de schappen staat. Daar staat namelijk 3.99 euro als prijskaartje bij de betreffende pot.
Bovendien staat er groot op aangegeven dat het gaat om een zogeheten "Family Value Pack" waarmee de indruk wordt gewekt dat het zou gaan om een voor de consument voordelige aanbieding.

Een pot van 400 gram staat in het schap voor 1,92 euro

Om U verder te overtuigen heb ik een foto toegevoegd die ik vandaag nam bij filiaal nummer 1117, Bilderdijkstraat nummer 37 te Amsterdam

Ook deze gegevens zullen worden doorgespeeld aan de Consumentenbond en andere consumenten-organisaties.

Bovendien is hier gewag van gemaakt op http://vragen.blogspot.com

Ik stel voor dat U dit doorgeeft aan Uw superieuren zoals ik dit zal doorgeven aan mijn lezers.

Het staat U uiteraard vrij hier verder op te reageren.

Ik ben benieuwd naar Uw antwoord en dat van de Consumentenbond.

Met vriendelijke groet,

TWAlbert Heijn: Nutella

Geachte dames, heren,

Vandaag viel het bij mij op dat in Uw filiaal aan de Bilderdijkstraat te Amsterdam de pot Nutella hazelnootpasta met het label "Family Value Verpakking" omgerekend per kilogram duurder was dan hetzelfde artikel in de reguliere verpakking. Omgerekend blijkt Nutella in de "normale" verpakking vier cent per kilo goedkoper
dan de groot geadverteerde voordeelverpakking.

Uiteraard rekent U op de consument die zich laat leiden door impuls-aankopen. Een eerste impuls vertelt de consument dat een voordeelverpakking goedkoper is dan een normale pakking. Dat blijkt dus niet zo te zijn.

Ik vraag U mij en de lezers van http://vragen.blogspot.com aan te geven bij welke andere produkten nog meer sprake is van het verleiden tot het kopen van een zogenaamde voordeelverpakking, daar waar de reguliere verpakking niet alleen absoluut maar ook omgerekend naar kilo of liter goedkoper is.

U noemt dat ongetwijfeld "goede marketing" maar andere mensen zouden het kunnen zien als consumentenmisleiding. Om een en ander onafhankelijk te laten onderzoeken heb ik dit schrijven ook verzonden naar diverse consumenten-organisaties.

Met vriendelijke groet,