Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

13 juli 2017

Gemeenteschuld

Ook t.a.v. Inkomensconsulent mevrouw ...

Beste mevrouw ...,

Goede vakantie gehad?

Vlak voor uw vakantie spraken wij telefonisch af dat u mij na uw vakantie een voorstel zou doen tot
een aflossingsregeling voor mijn (vermeende) schuld bij de gemeente.

Gisteren (12 juli) vond ik vier verschillende brieven van uw hand in mijn brievenbus.
Allen met dezelfde datum (7 juli) en hetzelfde kenmerk (10581360) en hetzelfde onderwerp: aanmaning.

U begrijpt wellicht dat ik schrok vanwege de dreigende toon in de vier verschillende brieven.
De brieven verschillen slechts op een enkel punt van elkaar: het genoemde bedrag aan betalingsachterstand.

Respectievelijk is dat €2397.77, €125.38, €361.55 en €36,25.

Bijzonder verwarrend.

Ik heb weet van uw enorme werkdruk en dat u het daarom vervelend vind om door cliƫnten gebeld te worden
of een afspraak te maken aan het loket. Vandaar dit e-mail bericht. Opdat u in alle rust - op een tijdstip dat u schikt -
kunt uitzoeken wat het werkelijke bedrag aan schuld is en mij een schikkingsvoorstel kunt doen toekomen.

Om u daarbij te helpen vraag ik bij deze ook mijn klantmanager, mevrouw ..., zowel als mijn inkomensconsulent mevrouw ..., hun gedachten te laten gaan over deze zaak. Daarom krijgen ook zij dit bericht.

In uw vier verschillende brieven geeft u mij twee weken de tijd om te kiezen welk van de vier genoemde bedragen ik moet betalen
voordat u de gemeente een dwangbevel laat afgeven. Om aan deze dwingende eis te kunnen voldoen geef ik u twee weken minus een dag na dagtekening van de door u gezonden aanmaningen (dus tot uiterlijk 20 juli) om tot een besluit te komen in deze zaak.

Voldoet u hier niet aan dan betaal ik de gemeente het voor mij meest gunstige opgegeven schuldbedrag en beschouw daarmee de zaak als afgedaan en zal ook uw superieuren hiervan op de hoogte stellen.

Vriendelijke groet,