Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

7 juli 2006

Antwoord op: GVB deel 2

Van het ROA ontving ik vandaag antwoord op mijn vraag aan hen,
gesteld op 17 juni jl:

Geachte heer W,

Op 17 juni jl. ontvingen wij uw email met de vraag waarom
je niet meer terecht kunt op de GVB-website voor meer
informatie omtrent de wijziging van de dienstregeling
per 28 mei jl.

Wij hebben hierover navraag gedaan bij het GVB. Het GVB
heeft er bewust voor gekozen om de toelichtende tekst
over de lijnwijzigingen na enige tijd te verwijderen omdat
het anders 'oud nieuws' zou worden dat tot verwarring zou
kunnen leiden. Wel geeft het GVB aan dat geïnteresseerden
via een telefoontje (0900-8011, lokaal tarief) of mailtje
(via www.gvb.nl) naar de klantenservice op verzoek alsnog
de betreffende tekst kunnen krijgen.

Wij zullen de link nu ook zo spoedig mogelijk van de
ROA-website verwijderen en wij danken u voor uw oplettendheid.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Machiel Kouwenberg
Beleidsadviseur

3 juli 2006

Antwoord op: GVB

Op 23 juni jl. stelde ik een vraag aan het Gemeentelijk VervoerBedrijf. Een drietal dagen later ontving ik het volgende antwoord:

Betreft: Uw klacht of vraag over onze dienstverlening, bij ons bekend onder nummer 108629

Geachte heer / mevrouw W,

In antwoord op uw e-mail willen wij graag reageren.

U kunt de cijfers ver het aantal passagiers op onze website www.gvb. nl nalezen als u dat wilt.

Wij sturen u het antwoord van de vervoerplanning betreffende de wijziging van bus 29.

Alle lijnwijzigingen voor het nieuwe vervoerplan van het GVB gaan in per 28 mei 2006. Met uitzondering dus van deze wijziging, omdat de lijnwijzigingen van Arriva al in december ingaan. Landsmeer krijgt met de nieuwe lijnvoering wel weer andere en in aantal gevallen ook betere verbindingen. Lijn 173 gaat bijvoorbeeld vaker rijden. Nieuw is ook, dat Arriva langs het winkelcentrum Buikslotermeerplein gaat rijden. Die informatie is op te vragen op www.arriva.nl

In de spits zijn inderdaad een aantal ritten behoorlijk druk op lijn 29. De lijn is echter niet rendabel genoeg om in de toekomst te kunnen handhaven. Daarnaast beschikken passagiers voor deze lijn over alternatieve verbindingen met diverse buslijnen naar het Centraal Station en dan met de metro naar Amsterdam zuid/oost. In veel gevallen zal dat wel een extra overstap tot gevolg hebben.

Wij beseffen dat met het wijzigen van de bus- en tramlijnen diverse rechtstreekse verbindingen zullen

komen te vervallen. Al deze mensen, helaas ook u, zullen in de toekomst over moeten stappen. Hier staat echter tegenover dat door allerlei aanpassingen in frequenties en overstapverbindingen in Amsterdam naar verwachting het overstappen wordt vergemakkelijkt.

Wij vertrouwen u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Klantenservice GVB

Kijk op www.gvb.nl voor actuele omleidingen, haltetijden en de meest gestelde vragen.

GVB klantenservice

Postbus 2131
1000 CC Amsterdam

Tel 0900 - 8011 (lokaal tarief)

Fax (020) 460 52 48
www.gvb.nlAls ik het dus goed begrijp vindt de directie het goed dat mensen dankzij het nieuwe lijnennet vaker meoten overstappen. Dat valt blijkbaar onder het kopje "serviceverbetering".