Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

9 december 2005

Verhagen

Geachte heer Verhagen,

Het was even zoeken maar uiteindelijk heb ik dan een mogelijkheid gevonden om contact met U op te nemen zonder dat dat per brief hoeft. Is het wellicht een idee om het voor burgers iets eenvoudiger te maken contact met U op te nemen?

Zelf heeft U namelijk ooit aangegeven graag de dialoog aan te gaan. Daartoe was op Uw persoonlijke site ooit het digitale spreekuur ingesteld.

Helaas is daar hoegenaamd niets van terecht gekomen waaruit men zou kunnen concluderen dat U helemaal niet graag de dialoog aangaat. Sterker nog: via Uw website (http://www.maximeverhagen.nl)
is het niet eens mogelijk Uw kantoor te bellen of een e-mail te sturen. Zelfs een kerstwens sturen is niet mogelijk aangezien zelfs de meest elementaire contact-informatie ontbreekt.

Mijnheer Verhagen, het heeft er alle schijn van dat U Uw best doet om de dialoog met de gewone burger te ontlopen.

Aan U de taak om die schijn weg te nemen.

Hoogachtend,

TW