Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

27 juni 2008

Paarden en Criminelen II

Geachte heer Cohen,

Op 8 mei jl. stelde ik U een tweetal vragen. Tot heden heb ik echter geen antwoord mogen ontvangen. Daarom stel ik U de vragen opnieuw.

Mocht ik andermaal geen antwoord ontvangen dan zal ik ervan uitgaan dat dat opzettelijk gebeurt. De landelijke media zal dan worden ingeschakeld.

Ook van het uitblijven van Uw antwoord wordt melding gemaakt op http://vragen.blogspot.com

Natuurlijk ga ik ervanuit dat U welwillend staat tegenover het beantwoorden van vragen van burgers.

Met vriendelijk groet,

TW

Verpakkingsbelasting II

Geachte heer Bos,

Op 9 mei stelde ik een vraag aan Uw ministerie. Van mevrouw Tirion van Postbus 51 ontving ik enkele dagen later een standaard ministrieel verkooppraatje. Graag ontving ik van U of een van Uw medewerkers een daadwerkelijk (en dus ook inhoudelijk!) antwoord op mijn vraag.

Vaderschap

Geachte heer Rouvoet,

U zult met mij eens zijn dat discriminatie niet mag. Niet alleen volgens de wet maar ook uit moreel oogpunt. Mag ik U daarom wijzen op een lancune in de Nederlansche wetgeving?
Vandaag was ik met mijn zoon bij de afdeling Publiekszaken van het stadsdeel Amsterdam-oud west. Blijkt dat zowel de vader alsook de moeder dienen te tekenen voor het nieuwe paspoort. Moeder alleen mag ook. Vader alleen mag niet.

Dit is toch duidelijk in strijd met artikel 1 van onze Grondwet?
Verder vroeg ik mij af hoe het staat met Vaderschapsverlof in dit land. Wanneer een moeder doorbetaald vrijaf krijgt van haar werk, waarom geldt dat dan niet voor een vader?
In vele andere landen zijn mannen en vrouwen voor de wet aan elkaar gelijkgesteld; in Nederland nog duidelijk niet, getuige ook bijvoorbeeld het feit dat sommige regelingen voor bijstandsmoeders niet gelden voor alleenstaande vaders in de bijstand.

Aan U de taak dit recht te zetten.
In afwachting van Uw antwoord.

Hoogachtend,
TW

P.s. Voor de goede orde meld ik dat bovenstaand schrijven wordt gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com, evenals Uw antwoord.