Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

23 februari 2007

Kinderwagens II

Meneer of mevrouw Klantenservice van het GVB heeft niet bepaald antwoord gegeven op mijn vragen, vandaar het volgende mailtje:

Geachte meneer of mevrouw Klantenservice (wat een aparte naam trouwens!),

Hartelijk dank voor Uw uitvoerige e-mail waarin U zorgvuldig de door mij gestelde vragen ontwijkt.

U roept er echter nog wel wat extra op:

U stelt dat omdat de service voor kinderwagen-gebruikers is verbeterd er meer mensen gebruik van zijn gaan maken en dat daarom het gebruik weer ontmoedigd dient te worden. Kunt U dat nader toelichten?

Bovendien spreekt U in vage termen over "een aantal ontwikkelingen" en "vertegenwoordigers". Graag wat specifieker om te voorkomen dat ik aanspraak moet doen op de WOB. U weet wel: dat is de wet Opnebaarheid vna Bestuur die het instanties verplicht inzage te geven in stukken die zij soms liever niet naar buiten brachten.

Alvast mijn hartelijke dank voor Uw medewerking,

Klant

P.s. Voor de goede orde deel ik U mee dat Mijn vragen en uw antwoord worden gepubliceerd op de website: http://vragen.blogspot.com

Antwoord op: Kinderwagens

Ontving antwoord op mijn vraag over het nieuwe kinderwagens-beleid van het GVB:

Geachte meneer W,

Naar aanleiding van uw e-mail berichten wij u als volgt.

Wij stellen alles in het werk om ook ouders met kleine kinderen de gelegenheid te geven met het openbaar vervoer te reizen. Er zijn echter een aantal ontwikkelingen die het noodzakelijk hebben gemaakt om duidelijke regels op te stellen voor het meenemen van kinderwagens.

Door de komst van de bussen en trams met een lage instap, is het aantal kinderwagens in het openbaar vervoer toegenomen. Ook wordt het formaat van de kinderwagens steeds groter. Dit zorgde regelmatig voor gevaarlijke situaties omdat de uitgangen en het gangpad geblokkeerd werden. Overige reizigers bezeerden zich of liepen schade aan hun kleding op. Verder leidden de ‘oude’ regels voor het meenemen van kinderwagens tot veel discussies en incidenten omdat de bestuurder of conducteur per situatie moest beoordelen of de kinderwagen uit oogpunt van veiligheid en comfort voor andere reizigers moest worden ingeklapt. Al deze ontwikkelingen en de beperkte ruimte in tram en bus hebben het noodzakelijk gemaakt om duidelijke en vaste regels in het leven te roepen voor het reizen met een kinderwagen.

Met de invoering van de aangepaste kinderwagenregels trachten wij zo goed mogelijk rekening te houden met zowel reizigers met een kinderwagen als reizigers zonder kinderwagen. De regels zijn tot stand gekomen in samenspraak met vertegenwoordigers van reizigers, chauffeurs en conducteurs. Er is nu een vaste plek in de trams en bussen voor uitgeklapte kinderwagens. Wanneer deze plek bezet is, vragen wij aan de volgende reizigers met kinderwagen om deze in te klappen. Het positieve verschil met de oude situatie is dat er nu een structurele plek is voor kinderwagens. Dit betekent duidelijkheid voor zowel reizigers als ons personeel.

Het creëren van meer ruimte voor kinderwagens gaat ten koste van zitplaatsen. Dit betekent dat er in de spits meer mensen moeten staan. Aan die keuze zijn we nog niet toe. We zullen alle bevindingen naar aanleiding van de aangepaste kinderwagenregels verzamelen en na verloop van tijd bekijken of verdere aanpassingen aan het materieel wenselijk zijn.

Met vriendelijke groet,


Klantenservice GVB


T: 0900-8011
W: http://www.gvb.nl

Postbus 2131
1000 CC Amsterdam

Weten we dat ook weer: Juist omdat het GVB de instap heeft verbeterd en een aparte plek heeft gecreëerd voro kinderwagens zijn mensen daar gebruik vna gaan maken. En tsja, dat mag natuurlijk niet...

6 februari 2007

Kinderwagens

Van de GVB-website:

Citaat:"Buggy/kinderwagen
Buggy's en kinderwagens moeten in de voertuigen ingeklapt worden als zij de doorgang belemmeren en/of hinder veroorzaken voor de overige reizigers."

Nu hanteert U per 1 januari jl. strengere regels voor het vervoer van buggy's en is vier weken wat weinig tijd om vier regels op een website aan te passen maar mag ik U er nog even voorzichtig op wijzen dat "openbaar vervoer" betekent "Vervoer, toegankelijk voor iedereen." en dat U zich dus vanaf heden met goed fatsoen geen openbaar vervoerbedrijf meer kunt noemen aangezien U met de nieuwe regelgeving doelbewust een groep mensen buitensluit van het gebruik van Uw diensten. Ik verzoek U daarom dan ook mij de naam en contactgegegevens te doen toekomen van degene binnen Uw bedrijf die de nieuwe kinderwagen-regel bedacht heeft.

Mocht U dit verzoek naast zich neerleggen dan kunt U erop rekenen dat vervolgstappen ondernomen worden om het GVB weer op het spoor van klantvriendenlijk gedrag te brengen.

Met vriendelijke groet,


P.s. Gaarne ook bewijzen van de aantijging dat kinderwagens in de tram een groter gevaar opleveren dan het rijgedrag van sommige bestuurders.