Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

10 mei 2010

Stedelijk Museum

Geachte mevrouw Gehrels,

Over het Stedelijk Museum is al veel gezegd en geschreven. Vandaag vernam ik dat in elk geval de oudbouw spoedig heropend zal worden. Dat is dan goed nieuws. Met name voor die complete generatie jongeren die vanwege de sluiting van ruim vijf jaar nog nooit binnen is geweest.

Een paar dagen terug vernam ik dat -ondanks de langdurige verbouwing van het pand en het feit dat het niet eens in gebruik is- toch een schoonmaakbedrijf was ingehuurd om de vloeren schoon te houden.

Terwijl in sommige zalen het parket nog niet eens gelegd is zou een bedrijf 5000 euro per maand ontvangen hebben voor de schoonmaak van niet-bestaande vloeren.

Aangezien ik dit bericht nauwelijks kan geloven (of gaat de gemeente Amsterdam écht zo onzorgvuldig om met gemeenschapsgeld?) vraag ik U dit bericht te ontzenuwen.

In de hoop dat U dat beargumenteerd kunt doen, teken ik.

Hoogachtend,

TW

P.s. Dit bericht is gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com

Update: Ik correspondeer nu over de kwestie met een gemeente-ambtenaar én met een oppositie-partij uit de gemeenteraad.

Dutchcasting

Beste mensen,

Wie erover gaat weet ik niet maar op de website kan ik niet vinden wie er over de betalingen gaat. Bovendien zijn de e-mails die ik van jullie ontvang nooit ondertekend met een naam.

Waar ik vandaan kom is dat onbeleefd maar het zal de moderne tijd wel zijn.

Waar het mij nu primair om gaat is dat ik het aan mij beloofde bedrag voor een via jullie uitgevoerde opdracht nog niet heb ontvangen. Mij werd eerder toegezegd dat er contact met mij zou worden opgenomen. Helaas is dat niet gebeurt.

Nu hebben jullie ongetwijfeld belangrijker dingen te doen dan de mensen die voor jullie werken uitbetalen maar dat neemt niet weg dat ook Dutchcasting wettelijk verplicht is mensen te betalen voor hun arbeid.

Ik vraag jullie dringend mijn intelligentie niet (wederom!) te beledigen met smoesjes over zieke boekhouders en dergelijke. Die heb ik (ook van AFT. Group. Kennen jullie die nog?) iets te vaak gehoord.

Omdat ik jullie het voordeel van de twijfel gun geef ik jullie exact een week om alsnog tot betaling over te gaan. Ik weet dat ook jullie aan internetbankieren doen dus de handeling op zich zal niet meer kosten dan een tweetal minuten. Excuses dat jullie het "te druk" hebben zullen dus niet worden geaccepteerd.

Is het volledige bedrag niet binnen voor maandag 17 mei 2010 dan zal er wettelijke rente worden gerekend a 12,4% op maandbasis. Bovendien kunnen jullie mij dan uitschrijven bij Dutchcasting.

Is de betaling niet binnen voor het eind van deze maand dan zal de incasso uit handen worden gegeven aan een incasso-bureau.

De eventuele bijkomende kosten komen dan geheel voor jullie rekening.

Voor de goede orde meld ik nog dat dit schrijven is gepubliceerd op: http://vragen.blogspot.com
Daar zal ook gewag worden gemaakt van jullie antwoord, danwel van het uitblijven daarvan.

Met vriendelijke groet,

Update: Nog geen week later stond het volledige bedrag op mijn rekening.