Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

8 maart 2011

Albert Heijn III

Hierbij mijn reactie op het meest recente antwoord van Albert Heijn:
(Op een aantal punten blijk ik-als eenvoudige consument-toch gewoon gelijk te hebben!)

Amsterdam, 8 maart 2011

Geachte heer van der Scheer,

Mijn hartelijke dank. Niet alleen voor uw excuses maar het is duidelijk dat de late beantwoording van mijn opmerking te wijten is aan de zorgvuldigheid die u betrachtte bij uw onderzoek en het aandragen van oplossingen.

Prima om te weten dat de AH-ketchup "voordeelfles" van 850 ml. kwalitatief beter is en dus duurder dan de huismerk-ketchup in een kleinere verpakking, ondanks het feit dat er voor de poduktie van de grotere verpakking naar rato minder tomaten zijn gebruikt. Omdat het officieel om twee verschillende produkten gaat (al zal de gemiddelde consument niet zo snel verschil zien tussen "Huismerk ketchup" en "Huismerk ketchup") blijft de vraag staan waar ik in de schappen de reguliere verpakking kan vinden van de 850ml-verpakking waar met grote letters "voordeel" op staat. Hooguit gaat het hier om voordeel voor de verkoper en niet voor de consument.

Als ik u goed begrijp gaat het bij de Perla-koffie om een achterstand in het vervangen van de prijskaartjes bij meerdere filialen? Ik heb begrepen dat twee weken vrij standaard is maar dat men een maand achterloopt met het aangeven van de juiste prijzen bij de produkten lijkt wat veel. Bovendien komt het wel heel erg vaak voor. Kan de consument op termijn een wijziging in het beleid verwachten waardoor men niet meer denkt een goedkoop produkt aan te schaffen om vervolgens bij de kassa dubbeltjes meer kwijt te zijn?

Goed dat ook u de vreemde beprijzing van Duo Penotti is opgevallen en dat u meteen actie hebt ondernomen. Ook wel aardig voor mij en mijn lezers om te weten dat de prijs van A-merken wordt bepaald door het instrument van vraag en aanbod en niet zozeer door veranderingen in het produktie-proces. Weer iets geleerd...

Nogmaals mijn hartelijke dank, meneer van der Scheer.
Mijn lezers en ik zijn u zeer erkentelijk en persoonlijk ben ik van mening dat de mensen achter het (officiële?) Twitter-account @Ah_service een voorbeeld aan u kunnen nemen; zij hebben namelijk welgeteld nul (0) maal gereageerd op mijn vragen en opmerkingen. Ook niet toen het contactformulier bij het klikken op "verzend" niets meer deed dan mij te sturen naar een webpagina met daarop een foutmelding.

Met vriendelijke groet,

Terrence Weijnschenk

Antwoord op: Albert Heijn II

Gisteren ontving ik dit antwoord van Albert Heijn, naar aanleiding van mijn opmerkingen:

Geachte heer Weijnschenk,

Hartelijk dank voor uw bericht van 1-3-2011.

In de eerste plaats nog mijn excuses voor de vertraging in de beantwoording van uw vorige vraag. Dit lag niet aan het formulier en/of de collega's bij de Klantenservice maar aan mij,
Wat betreft de vragen zoals u die nu gesteld hebt kan ik u het volgende berichten

Het lijkt logisch dat van een voordeelverpakking ook een andere (kleinere inhoudsmaat) verpakking gevoerd wordt maar dit is niet noodzakelijk. Door dit product in een verpakking van 850 ml aan te bieden kunnen wij de prijs per liter lager houden dan wanneer in een verpakking met een kleinere inhoudsmaat. Desalnietemin heb ik uw opmerking hierover aan de verantwoordelijke inkoper doorgegeven zodat deze hier nog eens naar kan kijken. Of en zo ja wanneer dit leidt tot een aanpassing kan ik u echter niet aangeven.
U geeft daarnaast aan dat er een verschil is in hoeveelheid gebruikte tomaten per 100 gram tussen de beide varianten. Dit laat echter onverlet dat de receptuur van de 850 ml anders is en kwalitatief beter. Zoals al eerder aangegeven rechtvaarditgt dit de, scherpe, prijs van de 850 ml.

Wat betreft de prijzen van de Perla koffie kan ik u melden dat de snelfilter en grove maling beiden vanaf 1 februari €2.09 per 250 gram kosten. Voor 1 februari was de prijs van beiden €1.77.
Wat betredt uw opmerkngen over de Duo Penotti.
Albert Heijn vergelijkt op continue basis de A-merken met de prijzen in rest van de markt. Op basis hiervan bepalen wij onze onze prijs. Dit kan per inhoudsmaat tot een andere uitkomst leiden. In het geval van de Duo Penotti 500 gram hebben we deze vergelijking opnieuw laten uitvoeren en hebben we geconstateerd dat we hier alsnog een prijsaanpassing moeten doorvoeren. Per maandag 14 maart zal de prijs aangepast worden.
Wij danken u vriendlijk voor het ons hierop opmerkzaam maken.

Met vriendelijke groet,

Paul van der Scheer
Albert Heijn Klantenservice

1 maart 2011

Albert Heijn II

Mijn reactie op het bericht dat ik (veel te laat) ontving van de heer Paul van der Scheer van Klantencontact:

Amsterdam, 1 maart 2011

Betreft: Prijsdiscrepanties

Geachte heer van der Scheer,

Allereerst mijn dank voor het door U uitgevoerde onderzoek naar de door mij aangegeven (mogelijk) onjuiste prijzen. Ongetwijfeld heeft U een goede reden voor Uw zeer late reactie. Het siert U dat U klanten zo netjes en uitgebreid te woord staat. Overigens geldt dat ook voor elke werknemer van de werkvloer die ik tot heden heb gesproken. Waarvoor de complimenten.

Inhoudelijk ingaande op Uw brief:
Ik begrijp daaruit dat de AH Ketchup voordeelverpakking van 850ml de enige verpakking is die er van dit produkt bestaat. Er kan dus geen sprake zijn van voordeelverpakking want een andere is er niet. Het spijt mij, meneer van der Scheer, maar dit kan worden opgevat als misleiding en zal dus zeker gerapporteerd worden.

U geeft verder aan dat de 500ml verpakking AH-Ketchup een compleet ander produkt betreft omdat het kwalitatief meer hoogstaand is dan de eerder genoemde 850ml AH-Ketchup.

Is het voor de consument dan niet vreemd dat de zogenaamd minder goede kwaliteit ketchup (125 gram tomaten per 100 gram produkt,volgens het etiket) omgerekend per liter (E.2.16) een stuk duurder is dan de ketchup waarvoor per 100 gram 155 gram aan tomaten is gebruikt (E.1.88 per liter)?

Misschien wilt U aan mij en mijn lezers uitleggen waarom Albert Heijn meer rekent voor produkten van mindere kwaliteit en een produkt dat volgens eigen zeggen beter van kwaliteit is voor minder geld verkoopt?

Wat betreft de prijzen van koffie heb ik vandaag moeten constateren dat ook bij enkele andere filialen dan die ik eerder bezocht het Perla 250 grams snelfiltermaling-pak aan de kassa wordt verkocht voor E.2.09. Dit is echter de prijs voor de grove maling van het anders zelfde product. En dit terwijl ik toch al enkele weken terug heb aangegeven dat dit in orde gemaakt zou moeten worden.

Het valt op, meneer van der Scheer, dat deze "toevallige" prijsdiscrepanties zelden tot nooit in het voordeel van de consument uitvallen. Verder weet u natuurlijk net zo goed als ik dat dit bij meer filialen aan de hand is dan "toevallig" alleen bij de filialen die zijn bezocht door ondergetekende.

Uiteraard (en niet om u te pesten maar meer om u er op te wijzen dat het niet "toevallig" om die paar produkten gaat die ik in een paar filialen heb bekeken bij "toevallig" die enkele filialen waar het niet klopt) bekeek ik nog een ander produkt in weer een ander filiaal;

De Duo Penotti kost volgens het etiket, de scanner én volgens de site E. 1.28 voor een pot van 350 gram. Omgerekend is dat E.3.66 per kilo. De verpakking van 500 gram ("Large!" staat er mooi op in grote rode letters op een gele achtergrond) kost echter E.1.95. Dat is E.3.90 per kilo.

Wederom is de voordeelverpakking omgerekend per kilo of liter duurder dan de reguliere verpakking.

Nu vraag ik van u, meneer van der Scheer, om niet langer te pretenderen dat het om enkele geïsoleerde incidenten gaat maar om toe te geven dat er structureel iets mis is bij het bepalen van de prijs van vele produkten die bij Albert Heijn-supermarkten in de schappen liggen.

Natuurlijk is het een en ander gemeld bij programma's als Kassa én aan de Consumentenbond en zal Albert Heijn later noodgedwongen veel geld moeten uitgeven om alles weer op orde te krijgen. Bovendien zal het imago van 's Lands Grootste Kruidenier flinke schade oplopen als uit meer gedegen onderzoek dan ik kan uitvoeren blijkt dat de consument al jaren op grote schaal wordt misleid.

Laten we hopen dat het zover niet komt en dat u door weet te dringen tot de hogere echelons van uw bedrijf waarna de prijzen weer kloppen en de consument zich niet meer opgelicht hoeft te voelen.

Dan rest mij nog u te danken voor uw aandacht en u een prettige dag te wensen.

Met vriendelijke groet,

TW

Antwoord op: Albert Heijn

Hierbij het anwoord dat ik 26 februari jl. ontving van Albert Heijn. Terwijl mij op 11 februari was toegezegd dat ik binnen vijf werkdagen antwoord zou ontvangen. Mijn vragen vind U hier: http://vragen.blogspot.com/2011/02/albert-heijn.html


Geachte heer Weijnschenk,

Hartelijk dank voor uw bericht van 11-2-2011 en excuses voor mijn zeer late reactie.

Ik heb de door u gemelde artikelen voor u gecontroleerd.

Wat betreft de AH ketchup. Helaas moet ik u melden dat de Topdown Statube (500ml) van het AH huismerk een ander artikel betreft dan de AH-Ketchup in plastic fles. Bij de laatste is sprake van een kwalitatief betere en unieke receptuur. Gevolg hiervan is dat er geen koppeling tussen deze 2 artikelen is en dat er dientengevolge ook geen sprake is van een volumeverpakking van het artikel AH Topdown Statube.
De AH Topdown Statube (500ml) is overigens op 12 september 2010 in prijs verlaagd van €1.02 naar €0.96. Op 8 november is de prijs verder verlaagd naar €0.94 (per liter €1.88) wat ook de huidige verkoopprijs is.
De AH ketchup (voordeelverpakking) in plastic fles (850ml). De verkoopprijs van dit artikel is sinds 10 januari €1.89 (per liter €2.16).

Ik bied u mijn excuses aan voor het prijsverschil tussen schap en kassa bij de door u benoemde koffieartikelen. Dit is natuurlijk niet correct en daarmee een fout van de door u bezochte winkels. Op 1 februari zijn al onze koffieprijzen in verband met een stijging van de grondstofprijzen verhoogd. Kennelijk is men in de door u bezochte winkels te laat geweest met het plakken van de nieuwe schapprijsstickers. Wanneer u zo'n situatie nog eens ervaart kunt u dit altijd melden bij de supermarktmanager die u daarop de laagste prijs (in dit geval van de verkeerde schapsticker) zal berekenen.

De Douwe Egberts Decafe 250 gram is per 1 februari in prijs verhoogd van €2.11 naar €2,59 (€10,36 per kilo).
De Douwe Egberts Decafe 500 gram is per 1 februari in prijs verhoogd naar €4,99 (€9,98 per kilo)

De Perla Snelfilter 250 gram is per 1 februari in prijs verhoogd van €1.77 naar €2.09 (€8.36 per kilo)
De Perla Snelfilter 500 gram is per 1 februari in prijs verhoogd van €3.00 naar €3.69 (€7.38 per kilo)

Samenvattend kan ik u aangeven dat de winkels de instructie hebben om nieuwe schapstickers te plaatsen voor het moment dat centraal de kassaprijzen worden aangepast. Op deze manier betaalt u als klant nooit teveel. Helaas moet ik constateren dat dit in de door bezochte winkels niet goed uitgevoerd is. Ik bied u hiervoor nogmaals mijn excuses aan.

Met vriendelijke groet,

Paul van der Scheer
Albert Heijn Klantenservice