Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

17 januari 2012

Trans Link Systems

Geachte dames, heren,

Gisteren, 16 januari 2012 vervoegde ik mij bij het GVB-informatiepunt bij het hoofdstedelijke Centraal Station. In verband met het kunnen declareren van reiskosten verzocht ik om een uitdraai van mijn reisgedrag van 12 december jongstleden. De dame aan het loket vertelde mij dat het Gemeentelijk Vervoerbedrijf niet langer dan tien reishandelingen kan terugkijken in het systeem van de OV-Chipkaart. Zelf kan ik via internet niet verder terugkijken dan een beperkt aantal weken.

Aangezien het om een kaart op naam gaat bevreemd het mij ten zeerste dat het blijkbaar zo moeilijk is om mijn eigen gegevens in te zien. Dat het GVB beperkt gegevens kan achterhalen schijnt te gebeuren uit privacy overweging. Toch vreemd dan dat het GVB (samen met ondermeer de Nederlandse Spoorwegen) mede-eigenaar is van een bedrijf dat volledig en onbeperkt toegang heeft tot alle gegevens van alle gebruikers van een OV-chipkaart op naam. Op zijn minst is dat tegenstrijdig: "Wij houden rekening met uw privacy maar het bedrijf waar wij eigenaar van zijn doet dat niet.". Sterker nog: de eis van TLS om een digitale pasfoto van de gebruiker op te slaan in een geheime database (of wilt u eindelijk kwijt waar u de betreffende gegevens opslaat en hoe die beveiligd zijn?) is in strijd met diverse internationale regelgeving.

Hoe dan ook: als u voor mij even een bonnetje uitdraait met daarop mijn reisgegevens van 12 december, waarvan u eerder toegaf die in bezit te hebben, kan ik die declareren en heeft u er weer een deels tevreden klant bij.

Voor de goede orde laat ik u bij deze weten dat dit bericht is gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com en is doorgestuurd naar een contactpersoon bij dagblad Het Parool.

Ik ga ervanuit dat u per direct ingaat op mijn verzoek. Indien u dit nalaat zal ik mij genoodzaakt voelen mij te wenden tot het betreffende justitiƫle apparaat.

Met vriendelijke groet,

TW