Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

27 november 2008

Antwoord op: Albert Heijn II

Geachte heer W,

Wij hebben geen eerdere e-mail van u ontvangen. Wat hier de oorzaak van is
geweest kunnen wij niet achterhalen. Wij betreuren dit voorval en willen u
hiervoor onze excuses aanbieden.

Omtrent uw ervaring met de prijs van diverse producten kunnen wij u als
volgt informeren:

Een prijsverhoging kan diverse oorzaken hebben, bijv.: inflatie,
salarisstijging, hogere prijs grondstoffen, hogere vervoerskosten,
prijsverhoging leverancier, inkoopprijsverhoging etc. Het gaat hier om het
prijsbeleid van AH waar wij u verder geen inlichtingen over kunnen
verstrekken. Uw ervaring is middels interne rapportage kenbaar gemaakt bij
de verantwoordelijke managers binnen ons bedrijf.

Tevens willen wij u informeren dat een AH To Go als winkelformule totaal
iets anders is dan de Albert Heijn supermarkt. Doordat er andere keuzes
worden gemaakt, zijn ook de prijzen niet gelijk aan een Albert Heijn
supermarkt. Dit heeft met vele zaken te maken; te denken valt aan de
langere openingstijden, het gekoeld verkopen van producten, etc.

Met vriendelijke groet,
Albert Heijn Klantenservice

Alexander Gillesse


Da's dan ook weer wat; De betrokken managers hebben mijn bericht doorgekregen en AH To Go staat als bedrijf los van Albert Heijn. Weer wat geleerd.

24 november 2008

Albert Heijn II

Beste T,

Hartelijk dank voor je mail. Het is inderdaad vreemd dat die prijzen zo absurd verschillen. Als ik jou was zou ik die grote flessen kopen. Ik ben net als jij erg benieuwd naar de antwoorden van de supermarkt.

Verder kunnen we in de Tweede Kamer niet zo heel veel doen aan de prijzen van frisdranken in de schappen van een winkelketen. Zolang er voldoende concurrentie is op dit vlak kun je als consument immers kiezen voor een alternatief. Hoewel ik het ook vervelend vind dat AH de enige supermarkt is op nagenoeg alle stations en dat ze altijd wel een manier vinden om hun producten duurder te maken – zolang mensen ervoor kunnen kiezen om er niet te kopen maar het toch doen heeft de supermarkt alle recht om dit te doen.

Met vriendelijke groet,

Sharon Gesthuizen
SP Tweede Kamerfractie

Woordvoerder Economische Zaken

------------
U ziet: Niet iedereen veracht de gewone burger. AH lijkt dat wél te doen maar ik geef hen nog even het voordeel van de twijfel:


Geachte dames, heren,

Twee weken terug stelde ik U een vraag. Tot op heden heb ik niets van U vernomen. Mocht ik binnen vijf werkdagen niets horen op dit bericht dan ga ik ervanuit dat het beleid van AH eruit bestaat om niet te reageren op lastige vragen. In dat geval zal de vraag in kwestie worden doorgespeeld aan de landelijke media.

Voor de volledigheid hierbij nogmaals mijn vraag en de mededeling dat een Tweedekamer-lid op de hoogte is gebracht van Uw gebrek aan communicatie-vaardigheden.

Met vriendelijke groet,
TW

21 november 2008

Coffeeshops

Geachte heer Cohen,

Kijk, dat men het spek niet op de kat wil binden en daarom coffeeshops in de buurt van middelbare scholen sluit (blijkbaar mogen basisschool-leerlingen wél blowen), dat snap ik nog. Maar aangezien alcohol een veel zwaardere drug is met een veel grotere verslavende werking, waarom worden café's in de buurt van middelbare scholen dan niet gesloten, wordt het niet verboden om op schoolfeesten voor de bovenbouw alcohol te schenken (één van de ergste harddrugs wordt gewoon vrijelijk verstrekt aan onze kinderen!) en wordt het ouders niet verboden alcohol in huis te hebben?

Naar ik begrijp sluit U de betreffende coffeeshops met tegenzin. Vandaar dat ik U verzoek mijn vraag door te spelen aan de landelijke politiek.

Deze vraag en het antwoord worden gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com

Met vriendelijke groet,

TW

10 november 2008

Albert Heijn

Ik vroeg aan Albert Heijn waarom zij sommige prijzen stiekem en anderen minder stiekem gigantisch hebben verhoogd:

Geachte dames, heren,

Nog niet zo heel lang geleden kostte een fles Coca Cola bij AH 98 eurocent. Tegenwoordig kost een fles Coca Cola bij AH 1,20 euro. Ging het in het eerste geval nog om een fles van 1.5 liter, gaat het in het tweede om een fles met een inhoud van slechts 1 liter. Het prijsverschil bedraag zo'n 100 procent!

Bij de AH ToGo kost een fles van een halve liter Fanta 1,60 euro en een fles van een liter 1,65 euro. Ook hier een prijsverschil van bijna 100 procent.

Bij het merk Spa Reine is het verschil nog groter: een fles met inhoud 0.75 liter kost daar twee euro maar een fles met 1.5 liter aan inhoud slechts 98 cent. Hier bedraagt het verschil een ongelooflijke 300 procent!

Albert Heijn claimt het beste voor te hebben met de consument maar dat gaat zeker niet op voor diens portemonnee!

Zou U aan de consument (in dit geval aan mij) willen verklaren hoe U aan die absurde verschillen komt? Natuurlijk kost een kleine verpakking verhoudingsgewijs meer en heeft inflatie ook invloed op AH-produkten. Maar bij mijn weten bedroeg de inflatie het afgelopen jaar geen 100 procent en geloof ik niet dat een kleine verpakking verhoudingsgewijs 4 keer duurder is dan een grote.

Voor de goede orde laat ik U weten dat een kopie van dit bericht is verzonden aan een lid van de Tweede Kamer en is gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com alwaar ook uw antwoord zal worden gepubliceerd, danwel melding zal worden gemaakt van het uitblijven daarvan.

Ik reken op Uw volledige en spoedig antwoord.

Met vriendelijke groet,