Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

21 november 2008

Coffeeshops

Geachte heer Cohen,

Kijk, dat men het spek niet op de kat wil binden en daarom coffeeshops in de buurt van middelbare scholen sluit (blijkbaar mogen basisschool-leerlingen wél blowen), dat snap ik nog. Maar aangezien alcohol een veel zwaardere drug is met een veel grotere verslavende werking, waarom worden café's in de buurt van middelbare scholen dan niet gesloten, wordt het niet verboden om op schoolfeesten voor de bovenbouw alcohol te schenken (één van de ergste harddrugs wordt gewoon vrijelijk verstrekt aan onze kinderen!) en wordt het ouders niet verboden alcohol in huis te hebben?

Naar ik begrijp sluit U de betreffende coffeeshops met tegenzin. Vandaar dat ik U verzoek mijn vraag door te spelen aan de landelijke politiek.

Deze vraag en het antwoord worden gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com

Met vriendelijke groet,

TW

Geen opmerkingen: