Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

2 september 2008

Antwoord op: Vaderschap III, Deel 2

Kostte het het Ministerie echt 13 dagen om met dit antwoord te komen?

Geachte heer W,


Uw e-mail heeft kenmerk 34871, waarin u een vraag stelt over de aanvraag van een paspoort voor minderjarigen.Aangezien u de verstrekte informatie gaat publiceren, moet u zich wenden tot de afdeling Persvoorlichting van het ministerie van Justitie.Ministerie van Justitie
Bezoekadres: Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Postadres: Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Persvoorlichting
Tel: (070) 370 73 45


Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


Met vriendelijke groet,Dwin Soekhoe

Publieksvoorlichter Postbus 51 Informatiedienst