Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

16 april 2006

Antwoord op: Roken II

Op 10 maart stuurde ik minister Hans Hoogervorst een vraag over zijn anti-rokenbeleid. Onlangs kwam het antwoord:

Geachte heer W,

In uw e-mail richtte u zich tot de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de heer Hoogervorst. De voorlichting over het beleid van de minister wordt gedaan door de directie Voorlichting en Communicatie. De Minister wordt door de Directeur Voorlichting en Communicatie voortdurend op de hoogte gehouden van brieven, meningen en ervaringen van burgers en vaak leerzame signalen uit de samenleving. De heer Hoogervorst hecht er ook aan, te weten wat er onder individuele burgers leeft.

Het verhogen van de prijs van tabaksproducten heeft een direct effect op de vraag naar tabaksproducten. Uit de literatuur is bekend dat een prijsstijging van 10% leidt tot een daling van de vraag naar tabaksproducten met 4% (prijselasticiteit -0,4). Dit effect komt deels doordat er rokers zijn die stoppen met roken en deels doordat er rokers zijn die minder gaan roken.
Sinds 1 januari 2003 is de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabaksproducten ingevoerd. Juist onder jongeren is er de laatste jaren een gunstige trend: het percentage niet-rokers stijgt en het percentage rokers daalt. Naast campagnes, schoolvoorlichting, reclameverbod en accijnsverhoging zal ook de leeftijdsgrens hieraan een bijdrage hebben geleverd.

Met vriendelijke groet,

<>
Gerda Idsinga

VWS/Voorlichting

10 april 2006

Factuur

Had in november van het vorig jaar een booking via een castingbureau. Omdat in februari de betaling daarvoor nog niet bij mij binnen was stuurde ik een aanmaning. Daar werd niet op gereageerd zodat ik vanmorgen besloot het hier gepubliceerde berichtje te sturen waarop slegs enkele uren later antwoord kwam. Als reaktie stuurde ik onderstaand bericht.

Beste .....,

Telefonisch was indertijd (een bedrag van) ..... afgesproken. Voor nu neem ik genoegen met de opgegeven .....
maar in de toekomst zal ik niet meer voor ..... werken voordat ik VOORAF een en ander op papier heb staan. Bovendien zal ik andere klanten op de hoogte stellen van jullie werkwijze zodat hen het een en ander bespaard blijft.

De gageverklaring heb ik nog niet binnen.
(Als ik cynicus was zou ik nu verklaren dat ik morgen van ..... hoor dat die "toevallig" net verstuurd is...)

Verder staat het een goed aangeschreven bureau als ..... niet dat de betaling voor een booking ruim vier maanden op zich laat wachten.

Daarom stel ik voor dat ik binnen een week na vandaag een goede verklaring binnen heb én het bedrag op m'n rekening heb staan.

In ieder geval bedankt voor de snelle reaktie, al betreur ik het dat de zaken bij jullie blijkbaar zo slecht geregeld zijn dat er wordt gewacht met reageren tot een klant met (juridische) stappen dreigt. Fijn dat je je excuses aanbiedt voor het feit dat er laat op mijn eerdere mailtje is gereageerd maar wellicht is het je ontgaan dat jullie helemaal NIET op dat mailtje gereageerd hebben maar pas op de herinnering die ik vanmorgen stuurde. Is dat beleid of is dat nalatigheid?

Dat kan toch echt wel beter.

Veel sterkte gewenst met het streven naar een klantvriendelijker beleid.

Met vriendelijke groeten,