Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

5 mei 2007

Vervolg op: KPN

Op 20 april vroeg ik opnieuw een activatiecode voor mijn cockpit aan, op advies van de helpdesk
(zie: http://vragen.blogspot.com/2007/04/amtwoord-op-kpn.html).
Tot heden heb ik die nog niet ontvangen waardoor
ik nog steeds geen voicemail mogelijkheid heb op mijn vaste telefoon. Gaarne alsnog.

Bij voorbaat dank.

20 april 2007

Amtwoord op: KPN

Kreeg al snel antwoord op mijn vraag van gisteren aan de KPN:

>>Naar aanleiding van uw e-mail betreffende het aanvragen van Voicemail in e-mail kunnen wij u als volgt informeren:

Het is niet mogelijk gebruik te maken van de ZelfServiceLijn (0800-0429) in combinatie met InternetPlusBellen. Dit nummer is enkel te bereiken vanaf een analoge of ISDN aansluiting. Onze excuses voor de ontstane verwarring.

VoiceMail in e-mail is een gratis uitbreiding van VoiceMail van KPN. Met deze dienst is het mogelijk om voicemailberichten te ontvangen via een e-mail. U kunt zich aanmelden voor VoiceMail in e-mail via Mijn KPN. Nadat u zich heeft aangemeld, ontvangt u nieuwe berichten ook via de e-mail.

Aanmelden voor VoiceMail in e-mail gaat als volgt:

- log in op Mijn KPN met uw gebruikersnaam (terrebelius) en uw wachtwoord
- kies: telefoniebeheer
- kies tabblad: VoiceMail en Doorschakelen
- bij het nummer waarvoor u VoiceMail in e-mail wilt instellen, kiest u: VoiceMail in e-mail
- u komt vervolgens in een inlogscherm
- voer uw telefoonnummer in
- voer hier uw VoiceMailwachtwoord in
- vervolgens kunt u uw e-mailadres opgeven en VoiceMail in e-mail inschakelen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Maaike Bastian
KPN<<

Het ware wellicht handig geweest op de site te melden dat de zelfservicelijn niet geldt voor klanten met InternetPlusbellen. Toch?

In elk geval heb ik nog immer geen werkende voicemail en moest ik van de helpdesk-dame die ik vanmorgen sprak naar m'n cockpit. M'n wat!? M'n cockpit dus. Dat is een scherm waar je pas komt nadat je "activeren cockpit" hebt ingetypt in het zoekvenster. Waarom die cockpit dan niet gewoon in het menu voorkomt wist de mevrouw mij neit te vertellen. Wel vertelde zij mij dat ik die cockpit nog moest activeren met mijn activatiecode. Een fraai anglicisme, dat wel maar die code heb ik maanden terug reedsch ingevoerd en toen alles bleek te werken gewoon het pakket aan brieven in de oud papier-bak gedeponeerd. Punt is dat de voicemail niet werkt omdat ik volgens de helpdesk m'n cockpit niet heb geactiveerd en of ik maar'ns even bij het oud-papier van de gemeentereiniging op zoek wil gaan naar de oude brief met daarop het betreffende nummer. Ik heb de mevrouw heel vriendelijk verzocht een nieuwe code op te sturen. Dat deed ik met de stemintonatie (én met de blik in de ogen, maar dat zag de dame vermoedelijk niet) die ook Hannibal Lector gebruikt om mensen ergens van te overtuigen. Zij kon dus weinig anders doen dan ingaan op mijn verzoek...

19 april 2007

KPN

Heb al een tijdje geen vragen gepubliceerd op dit medium maar nu heb ik dan een akkefietje met de KPN. Vandaar deze vraag:

De zelfservicelijn 0800-0429 is voor mij vanaf m'n vaste toestel niet bereikbaar. Ik belde het nummer om voicemail in e-mail aan te vragen. Bovendien kunnen bellers geen voicemail-berichten inspreken op mijn vaste telefoon, ondanks het feit dat ik keurig de stappen heb gevolgd zoals aangegeven op de website. Daarnaast staan op de site geen telefoonnummers vermeld die gebeld kunnen worden in geval van problemen. Mij lijkt dit niet handig al voorkomt het natuurlijk wel het doorkomen van telefonische klachten. Blijkbaar kan via dit formulier overigens slechts één onderwerp per keer worden aangekaart wat ook als bijzonder slechte service naar de klant toe wordt ervaren die vaak meerdere klachten heeft. Gaarne Uw oplossing.

23 februari 2007

Kinderwagens II

Meneer of mevrouw Klantenservice van het GVB heeft niet bepaald antwoord gegeven op mijn vragen, vandaar het volgende mailtje:

Geachte meneer of mevrouw Klantenservice (wat een aparte naam trouwens!),

Hartelijk dank voor Uw uitvoerige e-mail waarin U zorgvuldig de door mij gestelde vragen ontwijkt.

U roept er echter nog wel wat extra op:

U stelt dat omdat de service voor kinderwagen-gebruikers is verbeterd er meer mensen gebruik van zijn gaan maken en dat daarom het gebruik weer ontmoedigd dient te worden. Kunt U dat nader toelichten?

Bovendien spreekt U in vage termen over "een aantal ontwikkelingen" en "vertegenwoordigers". Graag wat specifieker om te voorkomen dat ik aanspraak moet doen op de WOB. U weet wel: dat is de wet Opnebaarheid vna Bestuur die het instanties verplicht inzage te geven in stukken die zij soms liever niet naar buiten brachten.

Alvast mijn hartelijke dank voor Uw medewerking,

Klant

P.s. Voor de goede orde deel ik U mee dat Mijn vragen en uw antwoord worden gepubliceerd op de website: http://vragen.blogspot.com

Antwoord op: Kinderwagens

Ontving antwoord op mijn vraag over het nieuwe kinderwagens-beleid van het GVB:

Geachte meneer W,

Naar aanleiding van uw e-mail berichten wij u als volgt.

Wij stellen alles in het werk om ook ouders met kleine kinderen de gelegenheid te geven met het openbaar vervoer te reizen. Er zijn echter een aantal ontwikkelingen die het noodzakelijk hebben gemaakt om duidelijke regels op te stellen voor het meenemen van kinderwagens.

Door de komst van de bussen en trams met een lage instap, is het aantal kinderwagens in het openbaar vervoer toegenomen. Ook wordt het formaat van de kinderwagens steeds groter. Dit zorgde regelmatig voor gevaarlijke situaties omdat de uitgangen en het gangpad geblokkeerd werden. Overige reizigers bezeerden zich of liepen schade aan hun kleding op. Verder leidden de ‘oude’ regels voor het meenemen van kinderwagens tot veel discussies en incidenten omdat de bestuurder of conducteur per situatie moest beoordelen of de kinderwagen uit oogpunt van veiligheid en comfort voor andere reizigers moest worden ingeklapt. Al deze ontwikkelingen en de beperkte ruimte in tram en bus hebben het noodzakelijk gemaakt om duidelijke en vaste regels in het leven te roepen voor het reizen met een kinderwagen.

Met de invoering van de aangepaste kinderwagenregels trachten wij zo goed mogelijk rekening te houden met zowel reizigers met een kinderwagen als reizigers zonder kinderwagen. De regels zijn tot stand gekomen in samenspraak met vertegenwoordigers van reizigers, chauffeurs en conducteurs. Er is nu een vaste plek in de trams en bussen voor uitgeklapte kinderwagens. Wanneer deze plek bezet is, vragen wij aan de volgende reizigers met kinderwagen om deze in te klappen. Het positieve verschil met de oude situatie is dat er nu een structurele plek is voor kinderwagens. Dit betekent duidelijkheid voor zowel reizigers als ons personeel.

Het creëren van meer ruimte voor kinderwagens gaat ten koste van zitplaatsen. Dit betekent dat er in de spits meer mensen moeten staan. Aan die keuze zijn we nog niet toe. We zullen alle bevindingen naar aanleiding van de aangepaste kinderwagenregels verzamelen en na verloop van tijd bekijken of verdere aanpassingen aan het materieel wenselijk zijn.

Met vriendelijke groet,


Klantenservice GVB


T: 0900-8011
W: http://www.gvb.nl

Postbus 2131
1000 CC Amsterdam

Weten we dat ook weer: Juist omdat het GVB de instap heeft verbeterd en een aparte plek heeft gecreëerd voro kinderwagens zijn mensen daar gebruik vna gaan maken. En tsja, dat mag natuurlijk niet...

6 februari 2007

Kinderwagens

Van de GVB-website:

Citaat:"Buggy/kinderwagen
Buggy's en kinderwagens moeten in de voertuigen ingeklapt worden als zij de doorgang belemmeren en/of hinder veroorzaken voor de overige reizigers."

Nu hanteert U per 1 januari jl. strengere regels voor het vervoer van buggy's en is vier weken wat weinig tijd om vier regels op een website aan te passen maar mag ik U er nog even voorzichtig op wijzen dat "openbaar vervoer" betekent "Vervoer, toegankelijk voor iedereen." en dat U zich dus vanaf heden met goed fatsoen geen openbaar vervoerbedrijf meer kunt noemen aangezien U met de nieuwe regelgeving doelbewust een groep mensen buitensluit van het gebruik van Uw diensten. Ik verzoek U daarom dan ook mij de naam en contactgegegevens te doen toekomen van degene binnen Uw bedrijf die de nieuwe kinderwagen-regel bedacht heeft.

Mocht U dit verzoek naast zich neerleggen dan kunt U erop rekenen dat vervolgstappen ondernomen worden om het GVB weer op het spoor van klantvriendenlijk gedrag te brengen.

Met vriendelijke groet,


P.s. Gaarne ook bewijzen van de aantijging dat kinderwagens in de tram een groter gevaar opleveren dan het rijgedrag van sommige bestuurders.