Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

23 februari 2007

Kinderwagens II

Meneer of mevrouw Klantenservice van het GVB heeft niet bepaald antwoord gegeven op mijn vragen, vandaar het volgende mailtje:

Geachte meneer of mevrouw Klantenservice (wat een aparte naam trouwens!),

Hartelijk dank voor Uw uitvoerige e-mail waarin U zorgvuldig de door mij gestelde vragen ontwijkt.

U roept er echter nog wel wat extra op:

U stelt dat omdat de service voor kinderwagen-gebruikers is verbeterd er meer mensen gebruik van zijn gaan maken en dat daarom het gebruik weer ontmoedigd dient te worden. Kunt U dat nader toelichten?

Bovendien spreekt U in vage termen over "een aantal ontwikkelingen" en "vertegenwoordigers". Graag wat specifieker om te voorkomen dat ik aanspraak moet doen op de WOB. U weet wel: dat is de wet Opnebaarheid vna Bestuur die het instanties verplicht inzage te geven in stukken die zij soms liever niet naar buiten brachten.

Alvast mijn hartelijke dank voor Uw medewerking,

Klant

P.s. Voor de goede orde deel ik U mee dat Mijn vragen en uw antwoord worden gepubliceerd op de website: http://vragen.blogspot.com

Geen opmerkingen: