Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

11 oktober 2005

Discriminatie

Geachte mevrouw Verdonk,

In Uw meest recente column pleit U voor een voorbijgaan aan de inhoud van artikel 1 van onze grondwet in voorkomende gevallen.

Ondermeer haalt U hierbij aan dat de onderwijsplicht uitsluitend geldt voor kinderen en niet voor volwassenen maar dat in wezen mensen uit diverse maar gelijkwaardige groepen als gelijken behandeld dienen te worden.

Allochtonen die al een tijdje in Nederland wonen zijn in Uw ogen niet gelijkwaardig aan bijvoorbeeld Nederlanders die zich niet kunnen redden in het Engels (om maar te zwijgen van grote groepen Nederlanders wiens kennis van de moedertaal abominabel is!) of doodsangsten uitstaan als van hen wordt verwacht met consumenten-electronica om te gaan.

Ook dat zijn tegenwoordig minimumeisen die gesteld mogen worden aan mensen die volwaardig aan de maatschappij wensen deel te nemen.

Vanwaar dan die uitzonderingspositie voor mensen van niet-Nederlandse komaf? Een mevrouw van Duitse komaf die hier al twintig jaar woont maar nog immer nauwelijks de taal spreekt moet verplicht op cursus?

Wellicht is het handiger om gemeenschapszin te kweken in plaats van mensen doelbewust in groepen op te splitsen. De mevrouw in mijn voorbeeld zou bijvoorbeeld lekker Bratwurst kunnen gaan koken voor haar Nederlandse buurvrouw met wie zij samen GTST kijkt...

Bovendien is Uw beoogde systeem een vrijgeleide om in de toekomst nog meer "uitzonderingen" te maken. Als één schaap over de dam is...
Oftewel: in de praktijk blijkt dat het nooit bij slechts één uitzondering blijft.

Het zou zomaar kunnen gebeuren dat iemand een stichting opricht die opkomt voor de belangen van de "niet-gehandicapte, blanke, in Nederland geboren werkloze alleenstaande man met kinderen". Ook dat is namelijk een uitzonderingsgroep.

Mijn hypothetische vraag aan U is deze:
Mag deze -nu nog imaginaire- stichting vrouwen met een donkere huidskleur het lidmaatschap ontzeggen?

Alvast mijn dank voor het ingaan op bovenstaande materie.

Hoogachtend,

Dhr. T. W.

P.s. Voor de goede orde vermeld ik nog even dat bovenstaande vraag en het eventuele (uitblijven van een) antwoord gepubliceerd wordt op:
http://vragen.blogspot.com