Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

15 september 2010

Vervolg op: Editie Enigma, nummer zoveel

En het gaat maar door bij die mensen van Editie Enigma. Ik heb het nu wel een beetje gehad met ze...

Heer of mevrouw Klantenservice,

Een paar dagen terug kreeg ik een herinnering in mijn brievenbus met de vraag of ik alsnog wilde betalen voor een abonnement waar ik nooit om gevraagd heb. Ik ben geschokt dat het nog niet tot U is doorgedrongen dat U fout bezig bent en dat U het overtreden van de Nederlandse wetgeving op dit gebied wenst door te zetten. Zie hiervoor onze eerdere correspondentie.

Uiteraard heb ik gepoogd telefonisch contact te krijgen met Uw klantenservice. Via het telefoonnnummer 0900-2030123, dat de beller 30 cent per minuut kost, krijg ik echter niet meer te horen dan een advertentie van Vakantiekaart.nl.

U begrijpt dat ik hier niet van gediend ben. Wellicht dat anderen bereid zijn minutenlang te luisteren naar een advertentie en daar dertig cent per minuut voor over hebben maar ik niet.

Ik blijf bij mijn standpunt dat ik niet betaal.

Wenst U de zaak te laten escaleren, dan staat U dat geheel vrij en mag U wat mij betreft aan de rechter uitleggen waarom U vindt dat Editie Enigma zich niet hoeft te houden aan het bepaalde in Boek Nummer 7, artikel 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Een eventuele deurwaarder die U op mij afstuurt zal ik hetzelfde melden als ik U heb gemeld.

Met de U verschuldigde achting,

TW

P.s. Een kopie van dit schrijven is verzonden aan mijn raadsman en gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com

3 september 2010

Antwoord op: Calatus: Editie Enigma III

Het zijn echt ongelooflijk grote [CENSUUR] daar bij Editie Enigma...Weer een bericht van hen met mijn vervolg-reactie daaronder.


Geachte heer/mevrouw,

Hierbij bevestig ik, dat de opzegging van uw abonnement op editie enigma is ontvangen en verwerkt.

Zoals we in het telefoongesprek, de bevestigingsbrief en de welkomstbrief bij het proefexemplaar hebben aangegeven kon het aansluitende abonnement uitsluitend geannuleerd worden, als er binnen 14 dagen zou worden opgezegd. Na die opzegtermijn starten wij met de voorbereidingen van de verzending van de volgende editie. Omdat wij uw opzegging na die 14 dagen hebben ontvangen, kunnen wij het abonnement dus niet meer annuleren. Na deze abonnementsperiode zult u vanwege uw opzegging geen edities meer ontvangen. Uw laatste editie ontvangt u rond: 04-02-2011.

Ik hoop u hiermee voldoende te informeren.

Met vriendelijke groet

Klantenservice editie enigma

www.editieenigma.nl


=================

Geachte klantenservice,


Dringend verzoek ik U Uw naam te vermelden. Uit diverse onderzoeken blijkt dat mensen die weigeren hun naam te geven altijd iets te verbergen hebben. Tenzij dat het geval is vraag ik U mij te laten weten hoe U heet.

Dat U weet hoe ik heet had ik al vastgesteld. Dus waarom blijft U zo onbeleefd volharden in mij aan te spreken als heer/mevrouw?

Neemt U alstublieft de basis-fatsoensregels voor corresponderen in acht.

Dat maakt ook de communicatie wat makkelijker.

Over communicatie gesproken: U heeft niet gelezen wat ik in mijn eerdere e-mails berichtte. Misschien heeft U moeite met lezen? Probeert U eens de toetsen-combinatie "Ctrl +". Daarmee vergroot U de letters op uw computer-beeldscherm.

Ik zal U - nu voor de laatste keer persoonlijk en de volgende keer via een raadsman- vertellen wat er aan de hand is: Volgens Uw eigen voorwaarden kan een abonnement alleen worden stopgezet 14 dagen NA ONTVANGST van het gratis proefexemplaar. Aangezien ik (en vele anderen die U probeert op te lichten) dat nooit ontvangen heb is annuleren dus NIET MOGELIJK gebleken.

Voor de goede orde meld ik U dat onze volledige correspondentie is doorgestuurd naar diverse consumenten-organisaties (Zoals Kassa, Tros Radar, de Consumentenbond) en naar een jurist én dat de volledige correspondentie online te vinden is op http://vragen.blogspot.com

Mocht U volharden in Uw pogingen mij onder druk te laten betalen voor iets waar ik nooit om gevraagd heb dan zal ik niet aarzelen daarvan aangifte te doen bij de politie.

Met verschuldigde hoogachting,

TW

2 september 2010

Antwoord op: Calatus: Editie Enigma II

Geachte heer W,

Enige tijd geleden bent u (of een gezinslid) telefonisch benaderd door een callcentermedewerker. Deze heeft gevraagd of er interresse was in een gratis proefexemplaar + aansluitend abonnement op ons puzzelmagazine editie enigma. Omdat er interresse was, zijn de afspraken (met uw toestemming) opgenomen. In de bijlage vindt u die gespreksopname.

Omdat wij duidelijke communicatie belangrijk vinden, hebben wij u ook nog een bevestiging gestuurd, waarin nogmaals werd uitgelegd dat het aansluitende abonnement enkel geannuleerd kan worden in de 14 dagen na de verschijningsdatum van het gratis proefexemplaar. Ook in de welkomstbrief bij uw proefexemplaar is dit nog eens herhaald.

Middels deze informatie hopen wij de twijfel over uw lidmaatschap op editie enigma weg te nemen.

Wij zien uw betaling graag per omgaande tegemoet. Het retour sturen van edities ontslaat u niet van deze betalingsverplichting, dus ik adviseer u om die te behouden.

Hopende u hiermee voldoende te informeren.

Met vriendelijke groet,

Klantenservice editie enigma

www.editieenigma.nl

===================

Geachte heer of mevrouw Klantenservice,


Daar U pertinent weigert Uw naam te vermelden in onze correspondentie (wat ik persoonlijk als hinderlijk onbeleefd ervaar) blijf ik genoodzaakt U zo te noemen.

De wet verreist dat U aantoont dat ik het proefexemplaar en de welkomstbrief heb ontvangen.
Volgens diezelfde wet is de overeenkomst eerst geldig als er sprake is van een onderlinge overeenkomst. Op schrift, danwel telefonisch.

Telefonisch ging ik uitsluitend akkoord met het door U toezenden van een gratis proefexemplaar en NIET met een abonnement.

Mocht U besluiten de wet naast zich neer te leggen dan komen de (juridische) consequenties geheel en al voor Uw rekening.

Inmiddels weet ik dat ik niet de enige ben die U op deze manier geld probeert te ontfutselen en voordien deed U dat al onder een andere bedrijfsnaam. Blijkbaar bent u dus al eerder (ook door de rechter) gewaarschuwd.

Ik wil U vriendelijk verzoeken mijn gegevens uit Uw database te verwijderen en verwacht geen verdere pogingen van U om mij op onrechtmatige wijze geld afhandig te maken.

Met dank voor Uw aandacht en voor het toezenden van een kopie van het gesprek,

TW


1 september 2010

Antwoord op: Calatus: Editie Enigma

De mensen achter Editie Enigma blijven proberen mij een abonnement in de maag te splitsen. Dan maar iets hardere maatregelen...

Hier hun antwoord op mijn schrijven van 23 augustus met daaronder mijn reactie:

Geachte heer/mevrouw,


Hierbij bevestig ik, dat de opzegging van uw abonnement op editie enigma is ontvangen en verwerkt.

Zoals we in het telefoongesprek, de bevestigingsbrief en de welkomstbrief bij het proefexemplaar hebben aangegeven kon het aansluitende abonnement uitsluitend geannuleerd worden, als er binnen 14 dagen zou worden opgezegd. Na die opzegtermijn starten wij met de voorbereidingen van de verzending van de volgende editie. Omdat wij uw opzegging na die 14 dagen hebben ontvangen, kunnen wij het abonnement dus niet meer annuleren. Na deze abonnementsperiode zult u vanwege uw opzegging geen edities meer ontvangen. Uw laatste editie ontvangt u rond: 04-02-2011.

Ik hoop u hiermee voldoende te informeren.


Met vriendelijke groet

Klantenservice editie enigma

www.editieenigma.nl


Geachte heer of mevrouw Klantenservice,

Bij gebrek aan ondertekening van Uw antwoord voel ik mij helaas genoodzaakt U zo te noemen.
Zelf kom ik uit een tijd dat het gebruikelijk en beleefd was om de eigen naam onder een brief te zetten maar blijkbaar bent U anders opgevoed dan ik.

Dat blijkt ook uit Uw aanhef; Terwijl ik toch duidelijk mijn naam had opgegeven gaat U ervan uit dat het in orde is om een brief te beginnen met "Geachte heer/mevrouw". Dit getuigt van een zeker disrespect voor de geadresseerde. Ik hoop dat U hier lering uit trekt.

Helaas heb ik, evenals vele anderen, het proefexemplaar (met de begeleidende brieven) nooit ontvangen. Derhalve was het voor mij niet mogelijk tijdig op te zeggen.

Aangezien ik niet aan Uw voorwaarden heb kúnnen voldoen kunt U mij het betreffende abonnement niet verder opdringen.

Mocht U beschikken over een voicelog dan verzoek ik U mij daarvan een afschrift te zenden.

Kunt U dat niet, dan beroep ik mij op Boek 7, artikel 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Eventuele juridische consequenties en de daaraan verbonden kosten komen voor Uw rekening.

Ik verwacht U hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet en verschuldigde hoogachting,

TW