Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

2 september 2010

Antwoord op: Calatus: Editie Enigma II

Geachte heer W,

Enige tijd geleden bent u (of een gezinslid) telefonisch benaderd door een callcentermedewerker. Deze heeft gevraagd of er interresse was in een gratis proefexemplaar + aansluitend abonnement op ons puzzelmagazine editie enigma. Omdat er interresse was, zijn de afspraken (met uw toestemming) opgenomen. In de bijlage vindt u die gespreksopname.

Omdat wij duidelijke communicatie belangrijk vinden, hebben wij u ook nog een bevestiging gestuurd, waarin nogmaals werd uitgelegd dat het aansluitende abonnement enkel geannuleerd kan worden in de 14 dagen na de verschijningsdatum van het gratis proefexemplaar. Ook in de welkomstbrief bij uw proefexemplaar is dit nog eens herhaald.

Middels deze informatie hopen wij de twijfel over uw lidmaatschap op editie enigma weg te nemen.

Wij zien uw betaling graag per omgaande tegemoet. Het retour sturen van edities ontslaat u niet van deze betalingsverplichting, dus ik adviseer u om die te behouden.

Hopende u hiermee voldoende te informeren.

Met vriendelijke groet,

Klantenservice editie enigma

www.editieenigma.nl

===================

Geachte heer of mevrouw Klantenservice,


Daar U pertinent weigert Uw naam te vermelden in onze correspondentie (wat ik persoonlijk als hinderlijk onbeleefd ervaar) blijf ik genoodzaakt U zo te noemen.

De wet verreist dat U aantoont dat ik het proefexemplaar en de welkomstbrief heb ontvangen.
Volgens diezelfde wet is de overeenkomst eerst geldig als er sprake is van een onderlinge overeenkomst. Op schrift, danwel telefonisch.

Telefonisch ging ik uitsluitend akkoord met het door U toezenden van een gratis proefexemplaar en NIET met een abonnement.

Mocht U besluiten de wet naast zich neer te leggen dan komen de (juridische) consequenties geheel en al voor Uw rekening.

Inmiddels weet ik dat ik niet de enige ben die U op deze manier geld probeert te ontfutselen en voordien deed U dat al onder een andere bedrijfsnaam. Blijkbaar bent u dus al eerder (ook door de rechter) gewaarschuwd.

Ik wil U vriendelijk verzoeken mijn gegevens uit Uw database te verwijderen en verwacht geen verdere pogingen van U om mij op onrechtmatige wijze geld afhandig te maken.

Met dank voor Uw aandacht en voor het toezenden van een kopie van het gesprek,

TW


Geen opmerkingen: