Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

1 september 2010

Antwoord op: Calatus: Editie Enigma

De mensen achter Editie Enigma blijven proberen mij een abonnement in de maag te splitsen. Dan maar iets hardere maatregelen...

Hier hun antwoord op mijn schrijven van 23 augustus met daaronder mijn reactie:

Geachte heer/mevrouw,


Hierbij bevestig ik, dat de opzegging van uw abonnement op editie enigma is ontvangen en verwerkt.

Zoals we in het telefoongesprek, de bevestigingsbrief en de welkomstbrief bij het proefexemplaar hebben aangegeven kon het aansluitende abonnement uitsluitend geannuleerd worden, als er binnen 14 dagen zou worden opgezegd. Na die opzegtermijn starten wij met de voorbereidingen van de verzending van de volgende editie. Omdat wij uw opzegging na die 14 dagen hebben ontvangen, kunnen wij het abonnement dus niet meer annuleren. Na deze abonnementsperiode zult u vanwege uw opzegging geen edities meer ontvangen. Uw laatste editie ontvangt u rond: 04-02-2011.

Ik hoop u hiermee voldoende te informeren.


Met vriendelijke groet

Klantenservice editie enigma

www.editieenigma.nl


Geachte heer of mevrouw Klantenservice,

Bij gebrek aan ondertekening van Uw antwoord voel ik mij helaas genoodzaakt U zo te noemen.
Zelf kom ik uit een tijd dat het gebruikelijk en beleefd was om de eigen naam onder een brief te zetten maar blijkbaar bent U anders opgevoed dan ik.

Dat blijkt ook uit Uw aanhef; Terwijl ik toch duidelijk mijn naam had opgegeven gaat U ervan uit dat het in orde is om een brief te beginnen met "Geachte heer/mevrouw". Dit getuigt van een zeker disrespect voor de geadresseerde. Ik hoop dat U hier lering uit trekt.

Helaas heb ik, evenals vele anderen, het proefexemplaar (met de begeleidende brieven) nooit ontvangen. Derhalve was het voor mij niet mogelijk tijdig op te zeggen.

Aangezien ik niet aan Uw voorwaarden heb k├║nnen voldoen kunt U mij het betreffende abonnement niet verder opdringen.

Mocht U beschikken over een voicelog dan verzoek ik U mij daarvan een afschrift te zenden.

Kunt U dat niet, dan beroep ik mij op Boek 7, artikel 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Eventuele juridische consequenties en de daaraan verbonden kosten komen voor Uw rekening.

Ik verwacht U hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet en verschuldigde hoogachting,

TW


Geen opmerkingen: