Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

31 december 2006

Terlouw

Geachte heer Terlouw,

Onlangs was in het nieuws dat U vindt dat huurders moeten opdraaien voor de kosten van een geïsoleerde woning. Dat zou beter zijn voor het milieu. Is het niet een heel stuk praktischer om de woningcorporporaties op te dragen goed geïsoleerde woningen op te leveren? Welke van de twee groepen moet naar Uw mening opdraaien voor de kosten van isolatie?

Eigenlijk vraag ik U dus om een verduidelijking van Uw standpunt. Hierbij een opninie-artikel uit de Volkskrant dat in enige mate mijn mening vertegenwoordigt.
http://www.volkskrantblog.nl/bericht/96773
Graag vernam ik van U waarom U het belangrijker vindt dat woningcorporaties meer winst maken dan dat mensen goed wonen.

Alvast mijn dank.

Met vriendelijke groet,

Voor de goede orde: van dit schrijven en het eventuele (uitblijven van een) antwoord wordt melding gemaakt op http://vragen.blogspot.com

7 oktober 2006

Vervolg op: XS4ALL

Beste Niek,

Ik heb jouw antwoord met interesse gelezen. Buiten het feit dat het bijzonder onbeleefd is om een aanhef te beginnen met "LS" terwijl naam én geslacht van de geadresseerde bekend zijn en jij blijkbaar nooit geleerd hebt om te ondertekenen met je achternaam had ik toch nog een paar opmerkingen:

Zelf kom ik uit een tijdperk in de geschiedenis dat het gebruikelijk was voor een bedrijf om service te verlenen aan de klant. Laat ik je een voorbeeld geven: wanneer een slager jou een bedorven kip verkoopt, wat verwacht je dan? Dat de slager jou zijn excuses en een nieuwe kip aanbiedt of dat hij de schuld legt bij de boer en het distributiebedrijf?

Helaas voel ik mij door jouw antwoord genoodzaakt mijn heil te gaan zoeken bij een andere provider. Ik wens je veel succes in je verdere loopbaan.

Met verschuldigde hoogachting,

Dhr. T. Weynschenk

P.s.: Voor de goede orde meld ik je nog even dat mijn vragen en jouw reaktie daarop staan gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com

P.s.2: Mijn eerdere vraag én jouw reaktie daarop stuur ik door aan het moederbedrijf, KPN.

Antwoord op: XS4ALL

Nog niet zo lang geleden stuurde ik een mailtje naar m'n provider, XS4ALL. Hier is het antwoord:

>>LS,

U heeft voor de verbinding zelf geen contract met XS4ALL maar met KPN.
Kijkt U maar in de papieren.

Wij zijn niet in staat en hebben geen gereedschap om KPN problemen op te
lossen.

Met vriendelijke groet,
Niek<<

Buiten dat het natuurlijk bijzonder onbeleefd is om een aanhef te beginnen met "LS" terwijl iemands naam en geslacht bekend zijn is het ook een onzinnig antwoord. Stel dat ik een bedorven stuk kip koop bij de slager dan wil ik van die slager ofwel een goed stuk kip in ruil danwel m'n geld terug. Stel dat die slager mij zou uitleggen en zou zeggen:"Tsja, U moet bij de distributeur zijn en niet bij mij: ik verkoop die kip alleen maar, de boer en de distributeur zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit." Nonsens dus. Dat antwoordde ik ook Niek, die helaas door zijn ouders nooit is geleerd dat je altijd ondertekend met tenminste je achternaam.

3 oktober 2006

Xs4ALL

M'n internet-provider doet niet waar ik voor betaal en vandaar dit briefje:

Heb slechts zo'n 20 uur per dag internetverbinding via een Speedtouch 546-modem van ongeveer een half jaar oud. Had er al eerder problemen mee en werd toen doorverwezen naar de KPN die mij weer doorverwees naar XS4ALL. Soms valt de verbinding voor enkele seconden weg en soms enige uren. De vragen op de KPN-FAQ site http://www.kpnadsl.nl/support/technischevragen-st546v6.html#nowhere
zijn niet aanklikbaar en de helpdesk is niet telefonisch bereikbaar. Aangezien ik van XS4ALL de rekening krijg voor een 24-uurs verbinding vraag ik XS4ALL dit probleem op te lossen. Lukt dat niet binnen een redelijke termijn dan zal ik overstappen naar een provider die wél kan leveren waar ik voor betaal.

14 september 2006

Wastafel

Geachte mevrouw Ziepzeerder,

Hoewel het duidelijk is geworden dat een woningbouwbedrijf heden te dage
uitsluitend bestaat om zoveel mogelijk winst te genereren en de oude
doelstelling van goede en betaalbare woningen te leveren helaas is losgelaten
moet mij toch iets van het hart.

In de eerste plaats mijn hartelijke dank het door Uw dienst aangestuurde
servicebedrijf ertoe te bewegen mij te bellen voor een afspraak omtrent mijn
lekkende wastafel. Al leveren Uw pogingen hoegenaamd niets op, getuige het
feit dat zij vanaf het eerste verzoek in juni van dit jaar nog niets van zich
hebben laten horen.

In de folder die U mij eerder stuurde staat dat het woningbedrijf voor
vervanging van sanitair zorgdraagt indien de huurder een zogeheten
"servicecontract" afsluit ten bedrage van bijna 5 euro per maand. Niet alleen
vind ik dit behoorlijk veel geld maar ook ben ik niet van zins te betalen voor
service die gratis behoort te zijn.

Bovendien meen ik in mijn recht te staan omdat ik indertijd bij het betreden
van de betreffende huurwoning een contract heb getekend waarbij mij was
duidelijk gemaakt dat ondermeer het vervangen van sanitair een taak is van
het woningbedrijf. Met andere woorden: ik ben er nooit mee accoord gegaan
dat men als huurder meer huur moet gaan betalen waar vervolgens minder
service tegenover staat. Ymere is nooit daarover met haar huurders in
onderhandeling getreden maar heeft dat blijkbaar eenzijdig bepaald.

Gelet op bovenstaande verzoek ik U dan ook nogmaals het servicebedrijf op
te dragen met mij een afspraak te maken om mijn wastafel te komen
vervangen, gebasseerd op het indertijd getekende huurcontract met de daarin
geldende bepalingen. Mijns inziens is het ethisch niet verantwoord om
contractbepalingen tussentijds te wijzigen zonder daarover met de andere
partij in conclaaf te treden; het eenzijdig opleggen van nieuwe restricties acht
ik onfatsoenlijk.

Voor de goede orde meld ik U dat van bovenstaand schrijven, zowel als van
Uw reactie melding wordt gemaakt op het internetadres:
http://www.vragen.blogspot.com.

Met vriendelijke groet,

7 juli 2006

Antwoord op: GVB deel 2

Van het ROA ontving ik vandaag antwoord op mijn vraag aan hen,
gesteld op 17 juni jl:

Geachte heer W,

Op 17 juni jl. ontvingen wij uw email met de vraag waarom
je niet meer terecht kunt op de GVB-website voor meer
informatie omtrent de wijziging van de dienstregeling
per 28 mei jl.

Wij hebben hierover navraag gedaan bij het GVB. Het GVB
heeft er bewust voor gekozen om de toelichtende tekst
over de lijnwijzigingen na enige tijd te verwijderen omdat
het anders 'oud nieuws' zou worden dat tot verwarring zou
kunnen leiden. Wel geeft het GVB aan dat geïnteresseerden
via een telefoontje (0900-8011, lokaal tarief) of mailtje
(via www.gvb.nl) naar de klantenservice op verzoek alsnog
de betreffende tekst kunnen krijgen.

Wij zullen de link nu ook zo spoedig mogelijk van de
ROA-website verwijderen en wij danken u voor uw oplettendheid.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Machiel Kouwenberg
Beleidsadviseur

3 juli 2006

Antwoord op: GVB

Op 23 juni jl. stelde ik een vraag aan het Gemeentelijk VervoerBedrijf. Een drietal dagen later ontving ik het volgende antwoord:

Betreft: Uw klacht of vraag over onze dienstverlening, bij ons bekend onder nummer 108629

Geachte heer / mevrouw W,

In antwoord op uw e-mail willen wij graag reageren.

U kunt de cijfers ver het aantal passagiers op onze website www.gvb. nl nalezen als u dat wilt.

Wij sturen u het antwoord van de vervoerplanning betreffende de wijziging van bus 29.

Alle lijnwijzigingen voor het nieuwe vervoerplan van het GVB gaan in per 28 mei 2006. Met uitzondering dus van deze wijziging, omdat de lijnwijzigingen van Arriva al in december ingaan. Landsmeer krijgt met de nieuwe lijnvoering wel weer andere en in aantal gevallen ook betere verbindingen. Lijn 173 gaat bijvoorbeeld vaker rijden. Nieuw is ook, dat Arriva langs het winkelcentrum Buikslotermeerplein gaat rijden. Die informatie is op te vragen op www.arriva.nl

In de spits zijn inderdaad een aantal ritten behoorlijk druk op lijn 29. De lijn is echter niet rendabel genoeg om in de toekomst te kunnen handhaven. Daarnaast beschikken passagiers voor deze lijn over alternatieve verbindingen met diverse buslijnen naar het Centraal Station en dan met de metro naar Amsterdam zuid/oost. In veel gevallen zal dat wel een extra overstap tot gevolg hebben.

Wij beseffen dat met het wijzigen van de bus- en tramlijnen diverse rechtstreekse verbindingen zullen

komen te vervallen. Al deze mensen, helaas ook u, zullen in de toekomst over moeten stappen. Hier staat echter tegenover dat door allerlei aanpassingen in frequenties en overstapverbindingen in Amsterdam naar verwachting het overstappen wordt vergemakkelijkt.

Wij vertrouwen u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Klantenservice GVB

Kijk op www.gvb.nl voor actuele omleidingen, haltetijden en de meest gestelde vragen.

GVB klantenservice

Postbus 2131
1000 CC Amsterdam

Tel 0900 - 8011 (lokaal tarief)

Fax (020) 460 52 48
www.gvb.nlAls ik het dus goed begrijp vindt de directie het goed dat mensen dankzij het nieuwe lijnennet vaker meoten overstappen. Dat valt blijkbaar onder het kopje "serviceverbetering".

23 juni 2006

GVB

Door alle commotie rond de nieuwe dienstregeling van het GVB en het voortdurende afschuiven van de schuld onderling tussen GVB, Gemeente en ROA vond ik het tijd worden voor een paar vragen aan het GVB, de eerstverantwoordelijke:

U beweert dat buslijn 29 niet rendabel was en daarom moest verdwijnen. Daarmee beweert U indirekt dat de chauffeurs op die lijn liegen. Volgens hen namelijk zit de bus met name in het spitsuur meer dan vol. Om alle twijfel weg te nemen verzoek ik U mij de passagierscijfers te doen toekomen van alle bus- en tramlijnen die het afgelopen jaar namens het GVB in Amsterdam rondreden om zodoende voldoende vergelijkingsmateriaal te hebben om Uw bewering te kunnen staven.

Ten overvloede wijs ik U nog even op het bestaan van de Wet Openbaarheid van Stukken.

Ik stelde het GVB een andere betrekkelijk eenvoudige vraag:
Het overzicht met de wijzigingen in het lijnennet per 28 mei jongstleden is verdwenen van de website. Waarom is dat?

Het ROA is haar opdrachtgever en kreeg van mij deze vraag:
U geeft op Uw website aan dat de reiziger voor meer informatie over de per 28 mei jl. doorgevoerde wijzigingen ondermeer terecht kan op de website van het GVB: http://www.gvb.nl
Ik kan U mededelen dat dat niet het geval is. Kunt U, als opdrachtgever van het GVB, verklaren waarom dat is?

Dit heb ik zo gedaan om te voorkomen dat beide partijen elkaar de schuld geven van deze misinformatie van de reiziger.

10 mei 2006

Vervolg op: Factuur

Op 10 april, precies een maand geleden dus, deed ik het nog netjes zonder de naam van het bedrijf te noemen.
Aangezien ik nu nog steeds mijn betaling voor een boeking op 22 november 2005 binnen heb voel ik mij genoodzaakt het betreffende bedrijf én hun administratiekantoor met naam en toenaam te noemen. Bij deze dus:

Administratiekantoor Amsterdam (AKA) BV

Beste mensen,

Bijgaand de correspondentie met Hollands Glorie Casting betreffende een voor hen uitgevoerde opdracht op 22-11-05: Sandwichboard Club Sinners voor ThisisGreat.

Naar aanleiding van die correspondentie heb ik uiteindelijk van jullie een gageverklaring ontvangen die ik onmiddellijk heb ingevuld en (voorzien van een kopie van mijn paspoort) teruggestuurd. Mij was niet eerder verteld dat ik die nodig had. Zowel niet door Hollands Glorie alsook niet door jullie. Eigenlijk had ik die automatisch toegestuurd moeten krijgen. Dat is echter niet gebeurd.

Volgens een toezegging van Louise van jullie kantoor zou ik binnen korte tijd nadat jullie de verklaring binnen hadden alsnog mijn geld ontvangen.

Nu weet ik natuurlijk niet wat jullie definitie is van "korte tijd" maar wil ik jullie erop wijzen dat er inmiddels een maand overheen is gegaan en ik nog steeds niets ontvangen heb.

Mocht ik derhalve binnen een week na dagtekening van dit e-mailbericht geen betaling of een geldig excuus van jullie ontvangen hebben dan zal ik er bij Hollands Glorie sterk op aandringen om te gaan uitkijken naar een bureau dat beter in staat is hun administratieve belangen te behartigen.

Navraag bij het NOAB (de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen) leert dat jullie kantoor daar niet bekend is. Iets wat jullie op de eigen website echter wél suggereren.

Ervanuitgaande dat eea op een misverstand berust teken ik,


P.s. Om verdere miscommunicatie te voorkomen meld ik nog dat deze correspondentie is gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com en dat er een kopie is verzonden naar Hollands Glorie.
------------------
Beste relatie,

Uit mijn administratie blijkt dat er nog een enkele post open staat.
In dit geval gaat het om:

Datum: 22 november 2005

Omschrijving: Sandwichbord/Club Sinners iov ThisIsGreat

Bedrag: 200

Gelieve een en ander per omgaande alsnog te betalen
danwel een reden voor de vertraging op te geven.

Alvast bedankt.

Vriendelijke groet,

------------
(10-4-06)
Beste relatie,

Op 28/02/06 zond ik U een herinnering aangaande een ontbrekende betaling.
U koos ervoor niet te reageren op dat bericht.
Daarom wijs ik U er op dat, mocht U in gebreke blijven, ik helaas genoodzaakt zal zijn andere maatregelen te treffen. Daaruit voorvloeiende kosten komen voor Uw rekening.

Ik reken er op dat U onze goede verstandhouding in stand wil houden en per direkt aslnog aan Uw verplichting voldoet.

Uit mijn administratie blijkt dat er nog een enkele post open staat.
In dit geval gaat het om:

Datum: 22/11/2005

Omschrijving: Sandwichboard Club Sinner iov ThisisGreat

Bedrag: E.200,-

Gelieve een en ander per omgaande alsnog te betalen
danwel een reden voor de vertraging op te geven.

Alvast bedankt.

Vriendelijke groet,
-----------------------
(10-4-06)

Beste Terrence,

Sorry dat er niet eerder op je mailtje gereageerd is maar de betaling is
binnen. Ik heb alles doorgestuurd naar het administratiekantoor zodat zij
het kunnen verwerken. Als het goed is heb je al van hen een gageverklaring
gehad. Zoniet, neem dan even contact op met Louise 020-3469960.
De vergoeding echter is 160 euro bruto bruto en niet 200.

Met vriendelijke groet,

Lorraine Wernsing
Hollands Glorie Casting
-------------------------
(10-4-06)
Beste Lorraine,

Telefonisch was indertijd 200 bruto afgesproken. Voor nu neem ik genoegen met de opgegeven 160
maar in de toekomst zal ik niet meer voor Hollands Glorie werken voordat ik VOORAF een en ander op papier heb staan. Bovendien zal ik andere klanten op de hoogte stellen van jullie werkwijze zodat hen het een en ander bespaard blijft.

De gageverklaring heb ik nog niet binnen.
(Als ik cynicus was zou ik nu verklaren dat ik morgen van Louise hoor dat die "toevallig" net verstuurd is...)

Verder staat het een goed aangeschreven bureau als Hollands Glorie niet dat de betaling voor een booking ruim vier maanden op zich laat wachten.

Daarom stel ik voor dat ik binnen een week na vandaag een goede verklaring binnen heb én het bedrag op m'n rekening heb staan.

In ieder geval bedankt voor de snelle reaktie,
al betreur ik het dat de zaken bij jullie blijkbaar zo slecht geregeld zijn dat er pas wordt gewacht met reageren tot een klant met (juridische) stappen dreigt. Fijn dat je je excuses aanbiedt voor het feit dat er laat op mijn eerdere mailtje is gereageerd maar wellicht is het je ontgaan dat jullie helemaal NIET op dat mailtje gereageerd hebben maar pas op de herinnering die ik vanmorgen stuurde. Is dat beleid of is dat nalatigheid?

Dat kan toch echt wel beter.

Veel sterkte gewenst met het streven naar een klantvriendelijker beleid.

Met vriendelijke groeten,

16 april 2006

Antwoord op: Roken II

Op 10 maart stuurde ik minister Hans Hoogervorst een vraag over zijn anti-rokenbeleid. Onlangs kwam het antwoord:

Geachte heer W,

In uw e-mail richtte u zich tot de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de heer Hoogervorst. De voorlichting over het beleid van de minister wordt gedaan door de directie Voorlichting en Communicatie. De Minister wordt door de Directeur Voorlichting en Communicatie voortdurend op de hoogte gehouden van brieven, meningen en ervaringen van burgers en vaak leerzame signalen uit de samenleving. De heer Hoogervorst hecht er ook aan, te weten wat er onder individuele burgers leeft.

Het verhogen van de prijs van tabaksproducten heeft een direct effect op de vraag naar tabaksproducten. Uit de literatuur is bekend dat een prijsstijging van 10% leidt tot een daling van de vraag naar tabaksproducten met 4% (prijselasticiteit -0,4). Dit effect komt deels doordat er rokers zijn die stoppen met roken en deels doordat er rokers zijn die minder gaan roken.
Sinds 1 januari 2003 is de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabaksproducten ingevoerd. Juist onder jongeren is er de laatste jaren een gunstige trend: het percentage niet-rokers stijgt en het percentage rokers daalt. Naast campagnes, schoolvoorlichting, reclameverbod en accijnsverhoging zal ook de leeftijdsgrens hieraan een bijdrage hebben geleverd.

Met vriendelijke groet,

<>
Gerda Idsinga

VWS/Voorlichting

10 april 2006

Factuur

Had in november van het vorig jaar een booking via een castingbureau. Omdat in februari de betaling daarvoor nog niet bij mij binnen was stuurde ik een aanmaning. Daar werd niet op gereageerd zodat ik vanmorgen besloot het hier gepubliceerde berichtje te sturen waarop slegs enkele uren later antwoord kwam. Als reaktie stuurde ik onderstaand bericht.

Beste .....,

Telefonisch was indertijd (een bedrag van) ..... afgesproken. Voor nu neem ik genoegen met de opgegeven .....
maar in de toekomst zal ik niet meer voor ..... werken voordat ik VOORAF een en ander op papier heb staan. Bovendien zal ik andere klanten op de hoogte stellen van jullie werkwijze zodat hen het een en ander bespaard blijft.

De gageverklaring heb ik nog niet binnen.
(Als ik cynicus was zou ik nu verklaren dat ik morgen van ..... hoor dat die "toevallig" net verstuurd is...)

Verder staat het een goed aangeschreven bureau als ..... niet dat de betaling voor een booking ruim vier maanden op zich laat wachten.

Daarom stel ik voor dat ik binnen een week na vandaag een goede verklaring binnen heb én het bedrag op m'n rekening heb staan.

In ieder geval bedankt voor de snelle reaktie, al betreur ik het dat de zaken bij jullie blijkbaar zo slecht geregeld zijn dat er wordt gewacht met reageren tot een klant met (juridische) stappen dreigt. Fijn dat je je excuses aanbiedt voor het feit dat er laat op mijn eerdere mailtje is gereageerd maar wellicht is het je ontgaan dat jullie helemaal NIET op dat mailtje gereageerd hebben maar pas op de herinnering die ik vanmorgen stuurde. Is dat beleid of is dat nalatigheid?

Dat kan toch echt wel beter.

Veel sterkte gewenst met het streven naar een klantvriendelijker beleid.

Met vriendelijke groeten,

23 maart 2006

Antwoord op: Dijksma

Hieronder de reaktie van Sharon Dijksma op mijn vraag. Uit haar antwoord blijkt ondermeer dat een idee, gelanceerd in een interview nimmer serieus mag worden genomen en zeker niet "een plan" mag worden genoemd.
Weer wat geleerd, zullen we maar zeggen.

>>Geachte heer, mevrouw W,

Hartelijk dank voor uw bericht. Sharon Dijksma reageert
als volgt:

Hartelijk dank voor uw bericht naar aanleiding van alle
ophef over het interview met mij dat in het blad Forum
van VNO-NCW is verschenen. Allereerst moet mij van
het hart dat er ten onrechte in een persbericht van
VNO-NCW wordt gesuggereerd dat ik zou pleiten voor een
boete voor hoogopgeleide vrouwen die er voor kiezen niet
te werken. Dit is echt onzin, aan een dergelijke
keuzevrijheid zou ik en de PvdA-fractie nooit willen tornen.
Het is dan ook spijtig dat sommige media dit bericht toch
zo naar buiten hebben gebracht. In het bewuste interview
- het is dus geen plan - waarin overigens tal van onderwerpen
aan bod komen, heb ik willen aangeven het zonde te vinden als
vrouwen, maar dat geldt net zo goed voor mannen, hun opgedane
kennis niet in de praktijk brengen. Hiermee gaat belangrijk
en noodzakelijk talent voor de arbeidsmarkt verloren.

Over het terugbetalen van de studieschuld wil ik opmerken
dat de PvdA-fractie eerder voorstellen heeft gedaan voor
een nieuw systeem van studiefinanciering. Daarbij is het
uitgangspunt een sociaal leenstelsel, waarbij ex-studenten
naar rato van het inkomen achteraf hun studiefinanciering
in maximaal 25 jaar terugbetalen. Dat zou er toe kunnen
leiden dat afgestudeerden die er voor kiezen niet te werken
hun schuld niet hoeven terug te betalen. Ik zou het onterecht
vinden als mannen of vrouwen die er bewust voor kiezen
(het gaat dus niet om ongewilde werkloosheid, etc) niet te
werken hun studieschuld niet hoeven terug te betalen.
Dit is niet meer dan rechtvaardig naar al die werkende mensen
toe die na hun genoten studie wel hun studieschuld moeten
afbetalen.

Natuurlijk weet ik heel goed dat er veel jonge (hoog)
opgeleide moeders zijn die dag en nacht in de weer zijn met
het zorgdragen voor de opvoeding van hun kind en daarnaast
ook nog een zware baan hebben. Deze vrouwen hebben een
steuntje in de rug nodig en de overheid kan daarbij helpen.
Ik pleit in het interview dan ook voor betere mogelijkheden
om zorg en arbeid met elkaar te combineren. Tot mijn
ongenoegen is onder dit kabinet de kinderopvang schrikbarend
duur geworden waardoor het in veel gevallen financieel
niet meer loont om te gaan werken. Hiermee gaat dit zo
belangrijke talent voor de arbeidsmarkt verloren en dat zou
dit kabinet zich moeten aantrekken. Ik vind dan ook dat
kinderopvang een basis-voorziening moet worden. Ook kan het
ouderschapsverlof beter geregeld worden dan nu het geval is.

Ik hoop dat bovenstaande tekst voor u het een en ander heeft
verduidelijkt.

Met vriendelijke groet,

Sharon Dijksma
Vice-fractievoorzitter PvdA

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

R. Zielstra
Afdeling Voorlichting
Plein 2 | Postbus 20018 | 2500 EA Den Haag
Partij van de Arbeid |

>>Geachte mevrouw Dijksma,

Eerder vandaag stuurde ik U een e-mail (via de PVDA-website)
betreffende het "proefballonnetje" waarmee U opeens vol
in de belangstelling staat.

Jammer dat door het bewuste blad Uw woorden verkeerd zijn
geïnterpreteerd maar toch moet mij iets van het hart.

Klopt het dat U vindt dat de partner van een niet-werkende
vrouw de kosten van haar opleiding aan de staat moet
terugbetalen?

Als dat zo is zal ik mij tweemaal bedenken voordat ik in de
toekomst een huwelijks- of samenlevingscontract aanga want
ik weiger op te draaien voor de kosten die mijn eventuele
partner in het verleden heeft gemaakt.

Maar misschien moet ik maar met een man gaan samenwonen
aangezien ik "de man" in Uw plannen niet terugvind?

Voor de goede orde hieronder het bericht dat ik eerder via
Uw partij stuurde:<<

22 maart 2006

Dijksma

Sharon Dijksma van de PVDA vindt dat niet-werkende vrouwen (gedeeltelijk) moeten opdraaien voor de kosten van hun studie. Ik had daar een paar vraagjes over:


Geachte mevrouw Dijksma,

Heden nam ik kennis van Uw voornemen om hoogopgeleide vrouwen die na hun studie niet werken te verplichten (een deel van)de kosten van die studie terug te betalen aan de overheid. Aannemend dat U doelt op de salarissen van het docentenkorps, onderhoud van het gebouw in kwestie en vele zaken meer stel ik U deze twee vragen:

Gaat Uw plan niet gelden voor mannen die ervoor kiezen na hun studie niet te werken en ten tweede: van welk inkomen gaan de door U bedoelde vrouwen in Uw plan hun "schuld" inlossen?

Gaarne per omgaande Uw oplossing.

Bij voorbaat dank.

P.s. Voor de goede orde meld ik U deze vraag wordt gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com

17 maart 2006

Antwoord op: roken

Iets sneller dan verwacht is van het ministerie een antwoord gekomen op mijn vraag over het anti-rookbeleid van minister Hans Hoogervorst:

Geachte heer W,

Bedankt voor uw e-mail met kenmerk 284178, waarin u om een onderbouwd antwoord vraagt aan de minister aangaan het rookbeleid in de toekomst.

Wij beschikken helaas niet over voldoende informatie om uw vraag te kunnen beantwoorden. De vraag die u in uw e-mail aan ons stelt is gericht op een specifieke situatie. Het antwoord hierop kan alleen gegeven worden door een medewerker die uitgebreid op de hoogte is van de regels en richtlijnen.

Uw e-mail hebben wij daarom doorgestuurd naar de afdeling Publieksvoorlichting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor verdere beantwoording.
Om uw vraag goed te kunnen beantwoorden, is het mogelijk dat de beantwoordingstermijn langer is dan de eerder aangegeven twee werkdagen.
Wij hopen dat u hier begrip voor heeft.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


Met vriendelijke groet,

Nel Smeets
Postbus 51 Informatiedienst
Namens het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Een echt antwoord is het natuurlijk niet maar het is beter dan geen reaktie...
Ik houd U op de hoogte van de ontwikkelingen.

10 maart 2006

Roken

Minister Hans Hoogervorst wil roken duurder maken. Ik vroeg hem naar het waarom:

Geachte heer Hoogervorst,

Voor zover mij bekend heeft het verhogen van het accijnspercentage op tabak nog nimmer geleid tot een significante daling van het aantal rokende Nederlanders.
Toch denk U dat dat met de door U opnieuw verkondigde maatregel opeens wél zal gebeuren. Op basis van welk nieuw feit denkt U dat?
Het verhogen van de leeftijd vanaf wanneer gerookt mag worden zal ook weinig uitmaken aangezien het al op grote schaal gebeurt dat kinderen ouder uitziende vrienden naar de winkelier sturen. Bovendien zult U zeker de zwarthandel in sigaretten stimuleren. Neemt U zelf maatregelen om dat tegen te gaan of laat U dat liever over aan de heren Donner en/of Remkes?

Gelieve per omgaande Uw onderbouwde antwoord. Blijft dat uit dan zal ik er van uit gaan dat de door U beoogde maatregel niet meer is dan de zoveelste poging van het kabinet om een groot aantal burgers verder op kosten te jagen en de schatkist te spekken. Als U namelijk écht zou menen dat roken slecht is voor de burger dan zou U dat eenvoudigweg verbieden.

Om bijvoorbeeld over het drinken van alcohol en het uitstoten van giftige gassen door de Nederlandsche industrie nog maar te zwijgen.

Voor de volledigheid meld ik U dat deze vraag en het (uitblijven van het) antoord worden gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com

Uw spoedige antwoord tegemoet ziend teken ik.