Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

22 maart 2006

Dijksma

Sharon Dijksma van de PVDA vindt dat niet-werkende vrouwen (gedeeltelijk) moeten opdraaien voor de kosten van hun studie. Ik had daar een paar vraagjes over:


Geachte mevrouw Dijksma,

Heden nam ik kennis van Uw voornemen om hoogopgeleide vrouwen die na hun studie niet werken te verplichten (een deel van)de kosten van die studie terug te betalen aan de overheid. Aannemend dat U doelt op de salarissen van het docentenkorps, onderhoud van het gebouw in kwestie en vele zaken meer stel ik U deze twee vragen:

Gaat Uw plan niet gelden voor mannen die ervoor kiezen na hun studie niet te werken en ten tweede: van welk inkomen gaan de door U bedoelde vrouwen in Uw plan hun "schuld" inlossen?

Gaarne per omgaande Uw oplossing.

Bij voorbaat dank.

P.s. Voor de goede orde meld ik U deze vraag wordt gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com

Geen opmerkingen: