Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

25 juni 2004

Antwoord op: Loonsverhoging

Uw referentienummer: 71984
Geachte heer W,
Hartelijk dank voor uw e-mail. Hieronder volgt een reactie op uw e-mail van 25-06-2004.
Gezien het onderwerp heb ik uw bericht doorgezonden aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaries, met het verzoek de beantwoording over te nemen. Als gevolg van de aandacht die uw vraag behoeft, kan het zijn dat de eerder aangegeven beantwoordingstermijn (2 werkdagen) niet wordt behaald. Hopelijk heeft u begrip voor deze situatie. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben ge�nformeerd.
Met vriendelijke groet, Gerry Middelburg
Contactcentrum Regering.nl Postbus 51 Informatiedienst

Loonsverhoging

Geachte dames, heren,
Niet dat ik Uw belachelijk hoge salaris dat U ongetwijfeld met hard werken verdient misgun maar het voelt een beetje wrang wanneer van mij als burger wordt verlangd om twee jaar lang pas op de plaats te maken terwijl U zichzelf een verhoging van 30 procent toewijst vanaf 2007. Uw bruto salaris komt daarmee volgens zeggen op 147.000 per jaar.
Ik zal U niet lastigvallen met een klaagzang over de hoogte van mijn salaris dat wordt uitgekeerd op basis van een 27-urige werkweek maar het is niet voldoende om mijn vaste lasten te dekken.
Ik heb twee vragen aan U:
Mochten de salarissen van topmanagers in dit land ooit dalen (een utopie, ik weet't...) gaat dan ook Uw salaris omlaag? Zo niet: hoe kunt U blijven vasthouden aan het in veler ogen absurde argument dat Uw salaris exorbitant moet stijgen "omdat topmanagers zo'n hoog salaris hebben"?
Graag een inhoudelijk antwoord waarvoor alvast mijn dank.
Hoogachtend,

21 juni 2004

Identificatieplicht

Geachte heer Donner,
Ondanks dat ik weet dat het niet Uw gewoonte is inhoudelijk te reageren op lastige vragen doe ik toch weer een poging:
Lang geleden heeft U besloten dat per 1 januari 2005 iedere Nederlander van 14 jaar en ouder geacht wordt een identiteitsbewijs te tonen als een gezagsdrager daarom verzoekt. U vertrouwt hierbij op de eer en het geweten van de dienstdoende beambte in het onderkennen van "redelijke gronden".
Mijn vraag aan U is tweeledig:
Op grond van welk amendement ontrekt U zich aan de wet tegen leeftijdsdiscriminatie? Waarom weigert U de "redelijke gronden" nader te omschrijven waarmee eventueel machtsmisbruik voorkomen kan worden? Bovendien vraag ik mij af wat U hoopt te bereiken. Zullen terroristen opeens besluiten een treinstation niet op te blazen als de kans bestaat dat zij zich na afloop van de aktie moeten legitimeren? Krijgt een moeder haar kind terug als de moordenaar ervan een paspoort op zak bleek te hebben?
Ik geef U bij deze de kans een open en eerlijk antwoord te formuleren op bovenstaande vragen. Laat U dat na, dan ga ik ervanuit dat de door mij aan U opgelegde taak niet is uit te voeren.
Ik wens U veel wijsheid toe bij het nemen van de beslissing tussen bekennen schuldig te zijn aan het uitvoeren van een belachelijk plan enerzijds en het netjes beantwoorden van mijn vragen anderzijds.
Hoogachtend,