Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

25 juni 2004

Antwoord op: Loonsverhoging

Uw referentienummer: 71984
Geachte heer W,
Hartelijk dank voor uw e-mail. Hieronder volgt een reactie op uw e-mail van 25-06-2004.
Gezien het onderwerp heb ik uw bericht doorgezonden aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaries, met het verzoek de beantwoording over te nemen. Als gevolg van de aandacht die uw vraag behoeft, kan het zijn dat de eerder aangegeven beantwoordingstermijn (2 werkdagen) niet wordt behaald. Hopelijk heeft u begrip voor deze situatie. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben ge�nformeerd.
Met vriendelijke groet, Gerry Middelburg
Contactcentrum Regering.nl Postbus 51 Informatiedienst

Geen opmerkingen: