Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

17 juli 2010

Vervolg op Albert Heijn: Nutella II

Tsja, ik kan het niet laten...hier mijn vervolg-vraag na mijn vraag van 2 juli jongstleden.

Geachte heer Gilissen,

Dat U niet reageert op lastige vragen kan ik nog begrijpen. Ongetwijfeld kunt U goede redenen bedenken waarom U niet heeft gereageerd op mijn vraag van 2 juli jongstleden.

Los daarvan vraag ik mij af hoe Albert Heijn in de toekomst omgaat met opmerkingen van consumenten.

In het AH-filiaal, vestiging Bilderdijkstraat (vestigingsnummer 1117) staat bij de betreffende Nutella-verpakking alwéér een onjuiste prijs aangegeven;
Een pot van 825 gram kost blijkbaar E. 3.87 en een pot van 400 gram kost E.2.09

Volgens de Albert.nl website zou dit respectievelijk E. 3.75 en E. 2.07 moeten zijn.

Op 15 Juni jongstleden gaf ik voor het eerst aan dat de prijskaartjes bij het betreffende filiaal niet klopten.
Zie daarvoor ook: http://vragen.blogspot.com, alwaar ook gewag wordt gemaakt van dit bericht en het (uitblijven van) antwoord daarop.

Hoewel dat door uw medewerker Dennis Breed in eerste instantie werd ontkend moest hij later toch toegeven dat ik gelijk had.
Er zou "onmiddellijk" actie volgen.

Inderdaad kwamen er na ruim een week nieuwe prijskaartjes. Maar ook die weken af van de prijs die volgens de scanner betaald moet worden.

Inmiddels vraag ik mij serieus af wat Albert Heijn verstaat onder service-verlening.

Misschien kunt U persoonlijk enig licht werpen op deze zaak?

Met vriendelijke groet,

TW

16 juli 2010

Vervolg: Stedelijk Museum II

Geachte heer van Stratum,

Hartelijk dank voor Uw informatieve antwoord.
Desondanks blijven de lezers van http://vragen.blogspot.com en ik met een aantal vragen zitten:

Wie zijn die "andere partijen" waar U het over heeft? Blijkbaar zijn er anderen dan de Gemeente Amsterdam, het Nieuw Stedelijk Museum of de ingehuurde aannemer die opdrachten verstrekken aan schoonmaakbedrijven. En dat zonder dat de Gemeentelijke Bestuursdienst of zelfs U als Projectmanager daarvan op de hoogte is gesteld.

Deze manier van bedrijfsvoering werkt fraude in de hand, zou men kunnen beweren.

Verder geeft U aan dat de vloer onderhouden en schoongemaakt moest worden in verband met werkzaamheden die volgden op de aanleg van voornoemde vloer.

-Was ten tijde van het leggen van de vloer nog niet bekend dat er werkzaamheden zouden volgen die mogelijk schade zouden kunnen toebrengen?
-Als dat bekend was: waarom is dan tóch besloten niet te wachten met het leggen van de vloer tot het werk gedaan was?
-Veel aannemers (en ook veel particulieren) lukt het om een vloer tegen beschadiging door gruis en dergelijke te beschermen door die af te dekken met zogeheten "afdekzeil", verkrijgbaar bij elke bouwmarkt; -Waarom is in dit geval niet gekozen voor deze eenvoudige (en goedkope!) oplossing?

Ook wethouder Gehrels (via medewerker bestuursdienst Ivo Holshof) zal ongetwijfeld antwoord willen op deze vragen, evenals de oppositie in de hoofdstedelijke gemeenteraad.

Alvast mijn hartelijke dank voor de beantwoording daarvan.

Met vriendelijke groet,

TW

Vervolg: Stedelijk Museum

In mei van dit jaar vroeg ik of het waar is dat het Nieuw Stedelijk Museum Amsterdam geld verspild aan het onderhoud en de schoonmaak van een niet-gebruikte vloer. De eerste reactie was uiteraard ontkenning en verder werd de vraag vooral genegeerd door de belanghebbenden.

Echter, na enig aandringen mijnerzijds volgt hier dan het antwoord van de Projectmanager Nieuw Stedelijk Museum, de heer Bas van Stratum. En uiteraard mijn reactie daar weer op.

=============

Geachte heer W,

Naar aanleiding van uw email van 10 mei stuur ik u antwoord op de daarin door u gestelde vragen.

Zoals eerder dit jaar bekend is gemaakt wordt de oudbouw van het Stedelijk Museum vanaf 28 augustus 2010 weer opengesteld voor publiek.

In mei dit jaar heeft de aannemer de gerenoveerde oudbouw opgeleverd. In samenwerking tussen gemeente Amsterdam en het Stedelijk Museum zijn de voorbereidingen om de oudbouw te heropenen op dit moment in volle gang. Daarin zijn uiteraard ook schoonmaakwerkzaamheden opgenomen. In de gehele oudbouw ligt een nieuwe houten vloer die goed schoongehouden moet worden om beschadigen te voorkomen door eventueel gruis van boorwerkzaamheden of van vuiligheid die van buiten naar binnen wordt gelopen.

Zowel de aannemer als het Stedelijk hebben schoonmaakploegen ingezet in de oudbouw. De gemeente Amsterdam zelf niet.

Een opdracht van € 5000,- aan een schoonmaakbedrijf is dan ook niet bekend, maar er zijn inderdaad opdrachten aan schoonmaakbedrijven verstrekt door andere partijen.

Vriendelijke groet,

Bas van Stratum

Projectmanager Nieuw Stedelijk Museum

ma wo do vr

t 020 552 9895

m 06 52524000

f 020 552 9610

bvstratum@pmb.amsterdam.nl

ProjectManagement Bureau

Gemeente Amsterdam

Weesperstraat 432, 1018 DN

Postbus 1269, 1000 BG Amsterdam


Geachte heer Holshof,

Bij deze de bevindingen van de projectmanager Nieuw Stedelijk Museum, de heer Bas van Stratum.

Het bevestigt mijn vermoeden dat er inderdaad een schoonmaakbedrijf is ingehuurd om een niet-gebruikte vloer te vegen.

Een en ander lijkt een gevolg van verkeerde planning: de (dure) vloer had eerst pas gelegd moeten worden nadat gevaar voor beschadiging door andere werkzaamheden geweken was. Een vloer die er niet ligt hoeft niet onderhouden te worden, is de eenvoudige mening van ondergetekende.

Onderstaand antwoord is ook doorgestuurd naar Het Parool en naar een oppositie-partij in de gemeenteraad.

Mocht U verder nog vragen hebben dan ben ik uiteraard bereid die -naar vermogen- te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

TW

8 juli 2010

Bilderdijkstraat

Geachte dames, heren,
Heden, 8 juli 2010 om ongeveer 14.50uur werd ik ter hoogte van de werkzaamheden aan de Bilderdijkstraat, op de hoek van de De Clercqstraat aangereden door een medewerker van één der bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. De blonde jongeman had een matje in de nek en reed naar alle waarschijnlijkheid in een donkerblauwe Toyota Cruiser met kenteken 72-BV-KS.

Toen ik hem vroeg waarom hij de stoep opreed en mij daarbij aanreed verklaarde hij dat hij er geen zin in had de auto verderop neer te zetten en een stukje te lopen naar zijn werkplek. Zijn maten vonden de situatie blijkbaar erg vermakelijk en vonden het nodig mij uit te lachen.

De jongeman zat zonder gordel om achter het stuur waaruit verder zijn minachting voor de (verkeers)regels blijkt. Daarnaast weigerde hij mij zijn naam te geven en ook weet ik niet voor welk bedrijf hij werkt. Nietemin neem ik dit zeer hoog op.

U Begrijpt dat ik er geen behoefte aan heb op het spreekuur de bouwkeet, gevuld met de boosdoener en zijn maten, te betreden om officieel mijn beklag te doen. Aangezien er via de website geen andere mogelijkheden worden geboden doe ik dat dan maar op deze manier.

Een kopie van bovenstaande is verzonden aan de Politie Amsterdam-Amstellanden en aan een contactpersoon bij Het Parool.

Ik ga er van uit dat Uw dienst de nodige maatregelen treft om toekomstige ongelukken te voorkomen. Het ontslag van voornoemd heerschap lijkt mij toch wel het minste.

Uiteraard ga ik er van uit dat U mij en de lezers van http://vragen.blogspot.com op de hoogte stelt van Uw reactie en verdere beslissingen aangaande dit incident.

Hoogachtend,

TW

2 juli 2010

Antwoord op: Vervolg op: TNT

Geachte heer W,

Hartelijk dank voor uw reactie. Ik heb van u een e-mail ontvangen waarin u aangeeft het jammer te vinden dat er niet inhoudelijk wordt gereageerd op uw voorgaande e-mail. Ik begrijp dat dit vervelend voor u is. Mijn oprechte excuses hiervoor. Graag wil ik hierop reageren.

In uw eerste e-mail bericht heeft u aangegeven het jammer te vinden dat er in onze reactie op uw e-mail geen inhoudelijk informatie over de reorganisatie wordt gegeven. Helaas is het voor de afdeling klantenservice niet mogelijk om inhoudelijk te reageren op uw melding. Wanneer u in contact wilt komen met de afdeling mediavoorlichting is dit uiteraard wel mogelijk.

Voor meer informatie en contactgegevens verwijs ik u daarom naar de volgende internetpagina:
http://www.tntpost.nl/overtntpost/nieuwspers/

Ik ga ervan uit u hiermee voldoende informatie te hebben gegeven.

Met vriendelijke groet,

Jolanda Tegenbosch
Klantenservice TNT Post

www.tntpost.nl


PPlease consider the environment before printing this e-mail

Het is niet mogelijk om op deze e-mail te reageren. Indien u naar aanleiding van onze reactie nog vragen heeft, dan kunt u gebruik maken van de volgende URL: http://www.tntpost.nl/klantenservice/vervolgvraag.aspx?email=info@terrebel.nl&cid=61335&partner=CM

Nu heb ik diezelfde vraag gesteld als redacteur van een kritisch weblog...

Geachte dames, heren,

Via de media vernam ik dat U van zins bent alle postbodes met een contract van 24 uur of meer te ontslaan. Buiten dat dat vanuit sociaal en moreel oogpunt bijzonder onaardig is, is het ook vanuit marketing-technisch oogpunt geen verstandige aktie.

Ik begrijp dat U uitsluitend kijkt naar de winst-cijfers op de korte termijn. Daaruit blijkt dat de divisie post slechts een marginale winst oplevert. Voor de leek lijkt het dus een verstandige set om de pijlen voortaan uitsluitend te richten op die produkten en diensten die de meeste winst opleveren.

Met opzet gebruik ik het woord "lijkt" want een marketingdeskundige zal U vertellen over de 80/20 regel. Die verklaart ondermeer dat 20 procent van de diensten goed zijn voor 80 procent van de winst. En vice versa uiteraard. Echter, voor het behoud van een goede marketingmix moeten er ook produkten en diensten worden aangeboden die minder rendabel zijn, anders is het bedrijf op lange termijn niet meer levensvatbaar. Ik bedoel maar: Slechts een handvol van de grotere klanten hoeft maar te besluiten voortaan hun diensten af te nemen van de concurrentie en het is gedaan met TNT.

Met een ander voorbeeld kan ik het misschien nog iets duidelijker maken, ook voor de meelezers viahttp://vragen.blogspot.com, alwaar dit schrijven inmiddels is gepubliceerd.

Stelt U zich een supermarkt-manager voor die besluit om uit winstoogmerk voortaan uitsluitend nog die produkten te verkopen waarop veel winst wordt gemaakt. Dat klinkt best logisch maar is feitelijk de doodssteek voor het betreffende filiaal. Of zou U graag naar een supermarkt gaan waar vrijwel uitsluitend melk, rolletjes drop en cornflakes worden verkocht? Neen natuurlijk. Als consument (lees bedrijf) gaat U het liefst in zee met een instelling die een totaalpakket kan bieden.

Volgens de heer Harald de Jongh (sales director North West TNT) zijn part-time medewerkers vele malen effectiever dan fulltime medewerkers. Zo wist hij mij via Twitter te melden.

Helaas vond hij het tot heden niet de moeite waard te antwoorden op de vraag of dit ook op gaat voor het management. Daarmee geeft hij aan zichzelf hoger te achten dan de vele duizenden postbodes die Uw bedrijf in dienst heeft. Dit zal toch niet de bedoeling zijn?

Verder claimt TNT op de divisie post te weinig winst te maken om het rendabel te houden. De cijfers in het jaarverslag dat de aandeelhouders mochten ontvangen spreken dit echter tegen, getuige het feit dat hierin ruim 29 miljard wordt opgegeven als zijnde de totale winst over 2009.

Ondanks een verlaging van het volume met bijna vijf procent bleef de omzet gelijk ten opzichte van het jaar ervoor. Al beweerde TNT Post via de media iets anders. Wat is Uw verklaring voor deze discrepantie?

Niet alleen voor de betreffende postbodes maar ook voor de toekomst van Uw bedrijf hoop ik dat U bovenstaande in overweging neemt en Uw besluit om de divisie "postbezorging" te verwijzen naar de geschiedenis-boeken, terug te draaien.

Hoogachtend,

Albert Heijn: Nutella II

Geachte heer Gilesse,

Klantvriendelijkheid is een belangrijke pijler voor Albert Heijn, geeft U aan in Uw reactie.

Maar waarom wordt zo iets simpels als het vermelden van de juiste prijs van een pot Nutella
dan niet met een enkel telefoontje opgelost?

Met de inmiddels verlaagde en nieuwe prijzen waarvoor Nutella in de schappen staat is er een discrepantie met de prijs waarvoor Nutella volgens Uw website te koop wordt aangeboden. De prijs op de site is ook de prijs die de scanner aangeeft.

Een consument die een pot Nutella van 825 gram voor E. 3.59 denkt te kopen, betaalt aan de kassa gewoon E. 3.87.

Na mijn eerdere e-mails over deze kwestie aan ondermeer de heer Dennis Breed, had ik verwacht dat Albert Heijn er alles aan gelegen was zelfs maar de illusie van consumenten-misleiding weg te nemen.

Ik vind het jammer te moeten constateren dat dat niet het geval is.

Uiteraard heb ik een en ander gemeld aan de Consumentenbond en aan de lezers van http://vragen.blogspot.com

TW

1 juli 2010

Vervolg op: TNT

Het is duidelijk: ook de mensen bij TNT Post weten nog niet hoe volhardend ik kan zijn...

Van mevrouw Helen Schendelaar ontving ik weliswaar antwoord op mijn vragen maar zij ging er helaas inhoudelijk niet op in. Misschien is er iemand binnen Uw organisatie te vinden die wél inhoudelijk antwoord weet te geven?

Ook mijn contactpersoon bij het Parool is er inmiddels van op de hoogte gebracht dat het via de site zowel als consument alsook als pers en media niet mogelijk is vragen te stellen aan TNT Post.

Ongetwijfeld is daar een goede reden voor die de lezers van http://vragen.blogspot.com graag zouden kennen.

Bovendien verwachten die alsnog een inhoudelijk antwoord op de door mij gestelde vragen.

Alvast mijn dank voor de te nemen moeite.

Terrence Weijnschenk