Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

2 juli 2010

Albert Heijn: Nutella II

Geachte heer Gilesse,

Klantvriendelijkheid is een belangrijke pijler voor Albert Heijn, geeft U aan in Uw reactie.

Maar waarom wordt zo iets simpels als het vermelden van de juiste prijs van een pot Nutella
dan niet met een enkel telefoontje opgelost?

Met de inmiddels verlaagde en nieuwe prijzen waarvoor Nutella in de schappen staat is er een discrepantie met de prijs waarvoor Nutella volgens Uw website te koop wordt aangeboden. De prijs op de site is ook de prijs die de scanner aangeeft.

Een consument die een pot Nutella van 825 gram voor E. 3.59 denkt te kopen, betaalt aan de kassa gewoon E. 3.87.

Na mijn eerdere e-mails over deze kwestie aan ondermeer de heer Dennis Breed, had ik verwacht dat Albert Heijn er alles aan gelegen was zelfs maar de illusie van consumenten-misleiding weg te nemen.

Ik vind het jammer te moeten constateren dat dat niet het geval is.

Uiteraard heb ik een en ander gemeld aan de Consumentenbond en aan de lezers van http://vragen.blogspot.com

TW

Geen opmerkingen: