Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

23 februari 2016

Antwoord Ymere

Hier het antwoord van woningcorporatie Ymere op de vraag die ik hier (klik) stelde:

'U heeft een vrije keus: u tekent vrijwillig de akkoordverklaring óf wij dwingen een akkoord af via een rechtszaak.'

Beste meneer Weijnschenk, beste Terrence,

Op 17 februari stuurde u ons een email naar aanleiding van de herinnering om de akkoordverklaring getekend terug te sturen. De akkoordverklaring is noodzakelijk voor ons om de leverancier met de werkzaamheden te laten beginnen. Hieronder vindt u onze reactie.

De meeste vragen in de mail zijn op 4 en 7 januari al beantwoord
Op 7 januari stuurde ik u een uitgebreide mail waarin ik uw vragen omtrent  de veiligheid van centrale verwarming heb beantwoord. Voor de volledigheid stuur ik u nog een keer de antwoorden die ik u toen gegeven heb (zie bijlage).

Een medewerker van Ymere beantwoordt uw brieven
Ik kan u gerust stellen dat mevrouw xxx wel degelijk bestaat. Zij is directeur Vastgoedbeheer bij Ymere. Het is voor haar onmogelijk  om brieven van huurders persoonlijk te beantwoorden. Afhankelijk van het onderwerp worden daar medewerkers voor ingeschakeld. Als het onderwerp Veilig Verwarmen is, beantwoord ik de brief.

Reactie op de website geplaatst
In de reactie van 7 januari meldt onze communicatie medewerker xxx aan u dat er een reactie op de website van Ymere is geplaatst. De tekst kunt u terugvinden in de reactie van 7 januari. Ik verzoek u vriendelijk de reactie van 7 januari met de bewonerscommissie te delen. Mocht u daarna nog vragen hebben, dan ben ik altijd bereid om deze te beantwoorden.

In de brief is geen mogelijkheid om ‘nee’ te zeggen
Daar hebben wij bewust niet voor gekozen. Ymere heeft besloten dat de huurder geen keuze heeft of men wel of geen cv wil hebben. Dat betekent dat de huurder kan bellen of schrijven om aan te geven dat men het niet wil. Met een telefoongesprek of een huisbezoek proberen we de huurder alsnog over te halen. Als dat niet lukt, wordt de rechter gevraagd om uitspraak te toen of de huurder mee moet werken aan de aanleg. Als de huurder niet reageert op de eerste twee brieven, stuurt Ymere een laatste verzoek om mee te werken. In die brief schrijven we ook dat we naar de rechter gaan als we de akkoordverklaring niet getekend terug ontvangen. Op deze manier is bij de huurder vanaf de eerste brief duidelijk wat de bedoeling is.

U vindt ons onredelijk
U geeft aan dat u ons onredelijk vindt en voorbijgaan aan de noden van onze klanten. We herkennen ons daar niet in. Wij zitten elke dag met een team klaar om vragen van huurders te beantwoorden. We geven de huurder ook ruim de tijd om de akkoordverklaring getekend terug te sturen. Als een huurder dat wil, komen wij graag op huisbezoek om vragen te beantwoorden.

Wat gebeurt er nu in uw geval?
U krijgt van ons over een paar weken een brief waarin we u nog een laatste kans geven om de akkoordverklaring terug te sturen. Mocht u besluiten om ook dan dit niet te doen, dan ontvangt u van ons een sommatie. Daarna dragen we uw dossier over aan onze advocaat. We moeten dan concluderen dat we er helaas met elkaar niet zijn uitgekomen. De rechter bepaalt  dan of u mee moet werken aan de aanleg van de centrale verwarming. Ik hoop natuurlijk dat u alsnog  besluit om mee te werken aan de aanleg.


Met vriendelijke groet,
Ymere


17 februari 2016

Ymere luistert niet haar huurders

Beste mevrouw G, beste J,

Wat ontzettend jammer toch dat Ymere nog steeds blijk geeft niet te willen luisteren naar haar huurders! Gisteren ontving ik een brief van jullie - ondertekend door mevrouw DL, directeur vastgoedbeheer (een mevrouw die ik in het verleden eerder aanschreef maar die tot heden ontkende mijn brieven te ontvangen en nog steeds helaas weigert persoonlijk te reageren, waardoor ik mij afvraag of zij wel überhaupt bestaat) - waarin met geen woord wordt gerept over het gesprek dat jij en ik samen met jullie communicatiemedewerker op kantoor voerden op 20 november 2015. Daarin moesten jullie toegeven dat eerdere berichtgeving ('CV installaties zijn veiliger dan gaskachels') niet berust op waarheidsbevinding. Zie bijvoorbeeld dit krantenartikel: http://nos.nl/artikel/2069838-moderne-cv-vaker-oorzaak-koolmonoxidevergiftiging-dan-oude-geiser.html

Jullie poogden mij gerust te stellen met de mededeling dat jullie 'binnen een week' zouden komen met een officiële reactie richting bewoners om hen gerust te stellen. Die reactie is er nooit gekomen. Ongetwijfeld is daar een dringende reden voor. Als bewonerscommissie zouden wij die graag (en per omgaande!) vernemen.

Verder liet jij weten dat controle op het juist uitvoeren van de werkzaamheden zou geschieden door het installatiebedrijf dat ook de installatie zal verzorgen. Ik denk niet dat veel mensen daardoor gerustgesteld worden: 'O, ze gaan zichzelf controleren. Dat zal ongetwijfeld bijzonder zorgvuldig gebeuren want natuurlijk zouden ze graag een boete ontvangen wanneer een CV-ketel op onjuist wijze blijkt te zijn geïnstalleerd.'

Nogmaals: ik ben absoluut niet tegen de installatie van Centrale Verwarming 'an sich' maar erger mij mateloos aan jullie ogenschijnlijke minachting voor (de klachten en opmerkingen van) jullie huurders.

Hoewel jij persoonlijk eerder hebt toegezegd dat de fouten uit het verleden niet herhaald zullen worden geven jullie ook in deze brief de huurders geen enkele mogelijkheid hun ongenoegen te uiten, 'nee' te zeggen tegen de aanleg van een CV-installatie of iets anders te doen dan de bijgesloten akkoordverklaring te ondertekenen en terug te sturen. Ik zal dat blijven weigeren te doen tot het moment dat Ymere toegeeft bijzonder onredelijk en voorbijgaand aan de noden van haar klanten gehandeld te hebben.

Met inmiddels verschuldigde hoogachting,

Terrence W
namens Bewonerscommissie MVV 1
Hugo de Groot/van Reigersbergen buurt
Amsterdam

P.s. In het kader van de volledige transparantie die ook Ymere ongetwijfeld voorstaat laat ik je bij deze weten dat bovenstaande ook is gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com. Alwaar ook jouw officiële reactie zal verschijnen. Mij paaien door mij uit te nodigen voor een openhartig gesprek en dan doodleuk besluiten helemaal niets te doen met mijn inbreng zal niet meer worden geaccepteerd als afdoende reactie.

Hier mijn eerdere correspondentie over hetzelfde akkefietje: http://vragen.blogspot.nl/2015/10/ymere-reageert-niet.html