Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

17 februari 2016

Ymere luistert niet haar huurders

Beste mevrouw G, beste J,

Wat ontzettend jammer toch dat Ymere nog steeds blijk geeft niet te willen luisteren naar haar huurders! Gisteren ontving ik een brief van jullie - ondertekend door mevrouw DL, directeur vastgoedbeheer (een mevrouw die ik in het verleden eerder aanschreef maar die tot heden ontkende mijn brieven te ontvangen en nog steeds helaas weigert persoonlijk te reageren, waardoor ik mij afvraag of zij wel überhaupt bestaat) - waarin met geen woord wordt gerept over het gesprek dat jij en ik samen met jullie communicatiemedewerker op kantoor voerden op 20 november 2015. Daarin moesten jullie toegeven dat eerdere berichtgeving ('CV installaties zijn veiliger dan gaskachels') niet berust op waarheidsbevinding. Zie bijvoorbeeld dit krantenartikel: http://nos.nl/artikel/2069838-moderne-cv-vaker-oorzaak-koolmonoxidevergiftiging-dan-oude-geiser.html

Jullie poogden mij gerust te stellen met de mededeling dat jullie 'binnen een week' zouden komen met een officiële reactie richting bewoners om hen gerust te stellen. Die reactie is er nooit gekomen. Ongetwijfeld is daar een dringende reden voor. Als bewonerscommissie zouden wij die graag (en per omgaande!) vernemen.

Verder liet jij weten dat controle op het juist uitvoeren van de werkzaamheden zou geschieden door het installatiebedrijf dat ook de installatie zal verzorgen. Ik denk niet dat veel mensen daardoor gerustgesteld worden: 'O, ze gaan zichzelf controleren. Dat zal ongetwijfeld bijzonder zorgvuldig gebeuren want natuurlijk zouden ze graag een boete ontvangen wanneer een CV-ketel op onjuist wijze blijkt te zijn geïnstalleerd.'

Nogmaals: ik ben absoluut niet tegen de installatie van Centrale Verwarming 'an sich' maar erger mij mateloos aan jullie ogenschijnlijke minachting voor (de klachten en opmerkingen van) jullie huurders.

Hoewel jij persoonlijk eerder hebt toegezegd dat de fouten uit het verleden niet herhaald zullen worden geven jullie ook in deze brief de huurders geen enkele mogelijkheid hun ongenoegen te uiten, 'nee' te zeggen tegen de aanleg van een CV-installatie of iets anders te doen dan de bijgesloten akkoordverklaring te ondertekenen en terug te sturen. Ik zal dat blijven weigeren te doen tot het moment dat Ymere toegeeft bijzonder onredelijk en voorbijgaand aan de noden van haar klanten gehandeld te hebben.

Met inmiddels verschuldigde hoogachting,

Terrence W
namens Bewonerscommissie MVV 1
Hugo de Groot/van Reigersbergen buurt
Amsterdam

P.s. In het kader van de volledige transparantie die ook Ymere ongetwijfeld voorstaat laat ik je bij deze weten dat bovenstaande ook is gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com. Alwaar ook jouw officiële reactie zal verschijnen. Mij paaien door mij uit te nodigen voor een openhartig gesprek en dan doodleuk besluiten helemaal niets te doen met mijn inbreng zal niet meer worden geaccepteerd als afdoende reactie.

Hier mijn eerdere correspondentie over hetzelfde akkefietje: http://vragen.blogspot.nl/2015/10/ymere-reageert-niet.html

Geen opmerkingen: