Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

29 maart 2005

Verdonk

Minister Rita Verdonk wil toekomstige Nederlanders in hun eigen land een inburgerings-examen laten afleggen via de ambassade. Telefonisch. Door middel van een geautomatiseerd systeem. Er bestaat echter officieel nog geen software dat zelfs maar Chriet Titulaer of Erik Hulzebosch verstaat. Of wordt wellicht van de cursisten geëist dat zij accentloos onze taal leren spreken? Ik vroeg het de minister:

Geachte mevrouw Verdonk,

Zou U de kiezers willen vertellen van welk spraakherkenningsprogramma Uw ministerie gebruik
maakt bij het afnemen van het inburgeringsexamen voor mogelijk toekomstige Nederlanders?
Bij mijn weten bestaat er namelijk nog geen software dat in staat is op correcte wijze een
onbekende mensenstem met voldoende begrip te interpreteren.

Wellicht is iemand bij Uw ministerie gestuit op een geheim software-project?
Of wellicht is Uw ministerie nog niet in staat de opdracht uit te voeren?

In elk geval had ik graag antwoord van U op de vraag:
Meent U serieus dat het inburgereingsplan (op korte termijn) gaat werken?

Alvast bedankt voor Uw ongetwijfeld weldoordachte antwoord.

Hoogachtend,

TW

17 maart 2005

Vervolg op: Antwoord op Zalm/AIVD

Hieronder een vervolgvraag op een antwoord van het Ministerie van Binnenlandse Zaken van 2 december vorig jaar:


Geachte heer van Beers,

Op 2 december van het vorig kalenderjaar gaf U onderstaand antwoord op mijn vraag van 20 november 2004: http://vragen.blogspot.com/2004/11/zalmaivd.html

U geeft in Uw reaktie aan dat het ministerie toen nog niet wist waar het benodigde geld voor de bestrijding van terrorisme vandaan moet komen
en dat het antwoord bekend zou worden gemaakt via de website van het ministerie: http://www.minbzk.nl

Echter, tot op heden wordt op de website, noch elders op het internet,
melding gemaakt van de herkomst van de vele miljoenen die de heer Zalm claimt nodig te hebben om uit te geven aan de verschillende betrokken overheids-instanties.

Intussen worden diverse anti-terrorisme maatregelen geïmplementeerd.
Vandaar nogmaals mijn vraag:
Heeft de heer Zalm al die tijd gelogen over het Nederlandse financieringstekort of komen er nog nieuwe bezuinigingsronden
waarvoor het niet nodig is de burger op de hoogte te stellen?

Aannemend dat U mijn vraag serieus zult behandelen teken ik.

Hoogachtend

TW,