Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

20 december 2013

Bladblazers: het antwoord!

Op 19 december 2013 09:41 schreef FBX Postbus-Beheerbedrijf-Rayon-Noord :
Geachte heer Weijnschenk,

Naar aanleiding van uw onderstaande bericht willen wij u graag informeren dat de gemeente Amsterdam ernaar streeft duurzame hulpmiddelen in te zetten. Ook in de uitvoering wordt dit, indien mogelijk, toegepast.
Ons wagenpark wordt steeds meer uitgebreid met elektrische voertuigen, ook bij het gereedschap wordt hiernaar gekeken.
Op dit moment gebruiken wij nog bladblazers, omdat de gemeente Amsterdam is gehouden aan de Arbeidsomstandighedenwetgeving om de fysieke belasting van werknemers zoveel mogelijk te beperken.
De oplossing zoals Ymere is overeengekomen zal de gemeente Amsterdam niet gaan toepassen. De reden hiervoor is dat handmatig werken wel milieuvriendelijk is, maar lichamelijk belastend door de repeterende beweging die worden gemaakt. Op langere termijn veroorzaakt dit gewrichtklachten.
De gemeente Amsterdam gebruikt biobrandstof voor de bladblazers. In Rotterdam is een proef met elektrische bladblazers gaande, lichter in gebruik en minder gehorig.
Amsterdam volgt deze pilot op de voet.
 
De geluidoverlast die bladblazers veroorzaken in de openbare ruimte hebben geen constante factor. Slechts in de bladperiode worden de bladblazers ingezet. De overlast beperkt zich tot een beperkte tijdsduur per dag en straat.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan vernemen wij die graag.

Met vriendelijke groet,

Met vriendelijke groet,
 
Lobke Willems
 
Management assistente Beheerbedrijf Openbare Ruimte
Rayon Noord
Stadsdeel Zuid

aanwezig op ma, di, do, vr
     

                           
Van: Terrence Weijnschenk [mailto:terrebel@gmail.com]
Verzonden: donderdag 5 december 2013 15:24
Aan: Info DRO
Onderwerp: Duurzaamheid en bladblazers

Geachte dames, heren,

Via diverse ambtenaren kwam ik uiteindelijk bij uw dienst terecht voor de beantwoording van onderstaande mail. Alvast mijn hartelijke dank voor het beantwoorden ervan.

Vriendelijke groet,

Terrence Weijnschenk

06-xxxxxxx

===============
4 december 2013

Een paar weken terug stelde ik een vraag aan de gemeente Amsterdam. Men zegde toe mij binnen vijf werkdagen inhoudelijk op mijn vraag in te gaan. Die termijn is verstreken. Vandaar deze vraag:

Geachte mevrouw, meneer,

Enkele weken terug stuurde ik u onderstaand schrijven dat wellicht aan uw aandacht is ontsnapt ondanks dat u - geautomatiseerd weliswaar maar toch - op 8 november meldde dat ik binnen vijf werkdagen een inhoudelijk antwoord kon verwachten. Die termijn is verstreken. Tóch wil ik u nogmaals in de gelegenheid stellen om de vraag te beantwoorden: 'Als de gemeente Amsterdam ambieert om wereldwijd een leidende gemeente te zijn waar het gaat om duurzaamheid (zie daarvoor uw eigen notitie), waarom laat het haar diensten dan toch nog werken met gemotoriseerde bladblazers die - in tegenstelling tot de 'ouderwetse' hulpmiddelen riek en bezem - bijzonder slecht zijn voor mens en milieu?'

Gelieve alsnog deze redelijk eenvoudige vraag inhoudelijk te beantwoorden om te voorkomen dat ik en de lezers van http://vragen.blogspot.com tot de slotsom moeten komen dat het gemeentelijk gepraat over duurzaamheid niets meer is dan een verzameling holle frasen.

Alvast mijn dank voor de te nemen moeite.

Met vriendelijke groet,

TW

8 november 2013

Geachte mevrouw, meneer,

De gemeente Amsterdam wil graag werken volgens de zelfopgestelde 'Leidraad Duurzaam Inkopen' en heeft daartoe onder meer elektrische golfkarretjes aangekocht om te gebruiken in de groenvoorziening en bij schoonmaakwerkzaamheden.

Nu viel het mij op dat de golfkarretjes geschikt zijn gemaakt op bladblazers aan te bevestigen. Vreemd want bladblazers zijn verre van duurzaam en zeker niet milieuvriendelijk. En om die in de herfst te gebruiken is zelfs weinig meer dan verspilling van mankracht, tijd en energie want Moeder Natuur blaast de door de bladblazer weggeblazen herfstblaadjes zó weer terug de voetpaden op.

Dat de bladblazers bijzonder veel lawaai produceren en dus burgers enorm hinderen hoef ik u niet te vertellen. Bovendien zijn ze zwaar van gewicht wat rugklachten van medewerkers in de hand werkt.

Inmiddels is woningcorporatie Ymere overstag en heeft deze instelling haar vaste hovenier - van der Tol BV - opdracht gegeven weer 'ouderwets' over te gaan op riek en bezem. Veel minder belastend voor mens en milieu. Bovendien: zeker in parken is het veel nuttiger om herfstblaadjes te laten liggen. In de winter zorgen zij voor een uitstekende (en gratis!) isolatie van opkomende bloemen en planten en in het voorjaar zijn zij veranderd in prima mest. Wat dan weer scheelt in de aanschaf van milieuonvriendelijk kunstmest. Bovendien scheelt het geld en hoeft de extra aanschaf van benzine voor bladblazers en kunstmest niet (al dan niet indirect) te worden verhaald op de burger.

Graag uw onderbouwde reactie. Voor de goede orde: deze vraag is ook gepubliceerd op: http://www.vragen.blogspot.com

DISCLAIMER - De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. Geadresseerde van deze e-mail kan geen rechten ontlenen aan de inhoud van het bericht. Externe e-mail wordt door Dienst Ruimtelijke Ordening niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen. Een overeenkomst komt slechts tot stand door een schriftelijke bevestiging per brief.

De inhoud van dit e-mailbericht plus eventuele bijlagen is alleen bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken, maar dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Openbaarmaking, verspreiding en/of verstrekking van de in het bericht ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan.

Stadsdeel Zuid is niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van onjuiste overbrenging van een verzonden e-mailbericht en/of voor de niet tijdige ontvangst daarvan.

===============================

Geachte mevrouw Willems,

Dank u hartelijk voor dit uitgebreide antwoord.

Goed om te weten dat men bezig is met niet alleen duurzaamheid maar ook met het welzijn van medewerkers en omwonenden.

Interessant ook om te lezen dat met vijf kilo op de rug en oor beschermers vanwege de herrie rondlopen minder belastend en een repeterende beweging te maken door het mondstuk van de bladblazer van links naar rechts te bewegen is dan zonder oor beschermers en zonder voornoemd gewicht op de rug een repeterende beweging te maken met een apparaat van minder dan twee kilo; namelijk een bezem.

Ook de lezers van http://vragen.blogspot.com zullen nieuwsgierig zijn naar uw reactie op deze opmerking.

Voor zover mijn hartelijke dank.
In de hoop dat een antwoord op toekomstige vragen van mij aan de gemeente niet weer een aantal weken op zich zal laten wachten wens ik u fijne feestdagen.

Vriendelijke groet,

Terrence Weijnschenk
06-xxxxxxxx


16 december 2013

Bladblazers: vervolg III

Geachte Terrence Weijnschenk,

Het stedelijk duurzaamheidsprogramma en de inzet in deze Collegeperiode kunt u terugvinden op www.amsterdam.nl/duurzaam en op www.amsterdam.nl/energie. Stadsdelen ontwikkelen aanvullend eigen projecten om zo binnen het eigen stadsdeel invulling te geven aan de duurzaamheidsambities. Projectbureau ARC (Amsterdam Reduceert CO2) werkt voor en met de stadsdelen aan diverse duurzaamheidsprojecten: http://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie-diensten/dienst-ruimtelijke/projectbureau-arc.

 Hier treft u verschillende projecten aan die stadsdelen realiseren op het gebied van duurzaamheid. En daarmee invulling geven aan het stedelijk kader op duurzaamheid. Verder ontvangt u deze week een toelichting van stadsdeel zuid op de keuzes die zij hebben gemaakt voor een duurzaam beheer van de openbare ruimte. Ik hoop u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, Eveline Jonkhoff

 ============
Hartelijk dank voor uw antwoord, mevrouw Jonkhoff.

Al is het helaas geen antwoord op mijn vraag waarom de gemeente claimt én duurzaam te willen werken én elk stadsdeel (de ver van duurzame) bladblazers gebruikt. De lezers van http://vragen.blogspot.com en ik wachten het antwoord van stadsdeel Zuid in spanning af.

Bovendien is inmiddels onze gehele correspondentie doorgestuurd naar diverse media omdat ik denk dat meerdere mensen geïnteresseerd zullen zijn in het antwoord van de gemeente.

Bijgevoegd vindt u nog de Leidraad duurzaam inkopen van de gemeente Amsterdam (PDF). Zelf zie ik niet hoe de aanschaf van nieuwe bladblazers past in het beleid van duurzaam inkopen. Maar u misschien wel. Dat kan natuurlijk.

Nogmaals mijn dank.

 Vriendelijke groet,

 Terrence Weijnschenk

12 december 2013

Bladblazers: vervolg 2

Geachte Terrence Weijnschenk, De stadsdelen zorgen voor het schoonhouden van de openbare ruimte. Stadsdeel Zuid beantwoordt graag uw vraag over duurzaamheid en bladblazers. Uw vraag is naar hen doorgestuurd en ik heb begrepen dat u volgende week van hen een antwoord ontvangt. Hartelijke groet, Eveline Jonkhoff Eveline Jonkhoff Strategisch adviseur duurzaamheid Gemeente Amsterdam, Dienst Ruimtelijke Ordening Weesperplein 8, 1018 XA Amsterdam Telefoon 00 31 20 2551911 Mobiel 00 31 6 22448370 Fax 020 255 1551 ========= Mijn reactie: Dank u! Ik was echter in de veronderstelling dat de centrale stad het beleid qua duurzaamheid uitstippelde en bijvoorbeeld schoonmaakkarretjes centraal worden ingekocht. Ik begrijp nu dat elk stadsdeel een eigen invulling geeft aan het begrip 'duurzaamheid' dus dat de notitie 'Duurzaamheid in Amsterdam' niets meer is dan een farce? Vriendelijke groet,

3 december 2013

Bladblazers: vervolg

Update: vanmorgen werd ik gebeld door een ambtenaar van Rijkswaterstaat bij wie na diverse omzwermingen mijn e-mail van 8 november terecht was gekomen. Hij vroeg mij contact op te nemen met de Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam. Ik stuurde die dienst dus vandaag onderstaande berichten.

Een paar weken terug stelde ik een vraag aan de gemeente Amsterdam. Men zegde toe mij binnen vijf werkdagen inhoudelijk op mijn vraag in te gaan. Die termijn is verstreken. Vandaar deze vraag:

Geachte mevrouw, meneer,

Enkele weken terug stuurde ik u onderstaand schrijven dat wellicht aan uw aandacht is ontsnapt ondanks dat u - geautomatiseerd weliswaar maar toch - op 8 november meldde dat ik binnen vijf werkdagen een inhoudelijk antwoord kon verwachten. Die termijn is verstreken. Tóch wil ik u nogmaals in de gelegenheid stellen om de vraag te beantwoorden: 'Als de gemeente Amsterdam ambieert om wereldwijd een leidende gemeente te zijn waar het gaat om duurzaamheid (zie daarvoor uw eigen notitie), waarom laat het haar diensten dan toch nog werken met gemotoriseerde bladblazers die - in tegenstelling tot de 'ouderwetse' hulpmiddelen riek en bezem - bijzonder slecht zijn voor mens en milieu?'

Gelieve alsnog deze redelijk eenvoudige vraag inhoudelijk te beantwoorden om te voorkomen dat ik en de lezers van http://vragen.blogspot.com tot de slotsom moeten komen dat het gemeentelijk gepraat over duurzaamheid niets meer is dan een verzameling holle frasen.

Alvast mijn dank voor de te nemen moeite.

Met vriendelijke groet,

TW

8 november 2013

Bladblazers

Geachte mevrouw, meneer,

De gemeente Amsterdam wil graag werken volgens de zelfopgestelde 'Leidraad Duurzaam Inkopen' en heeft daartoe onder meer elektrische golfkarretjes aangekocht om te gebruiken in de groenvoorziening en bij schoonmaakwerkzaamheden.

Nu viel het mij op dat de golfkarretjes geschikt zijn gemaakt op bladblazers aan te bevestigen. Vreemd want bladblazers zijn verre van duurzaam en zeker niet milieuvriendelijk. En om die in de herfst te gebruiken is zelfs weinig meer dan verspilling van mankracht, tijd en energie want Moeder Natuur blaast de door de bladblazer weggeblazen herfstblaadjes zó weer terug de voetpaden op.

Dat de bladblazers bijzonder veel lawaai produceren en dus burgers enorm hinderen hoef ik u niet te vertellen. Bovendien zijn ze zwaar van gewicht wat rugklachten van medewerkers in de hand werkt.

Inmiddels is woningcorporatie Ymere overstag en heeft deze instelling haar vaste hovenier - van der Tol BV - opdracht gegeven weer 'ouderwets' over te gaan op riek en bezem. Veel minder belastend voor mens en milieu. Bovendien: zeker in parken is het veel nuttiger om herfstblaadjes te laten liggen. In de winter zorgen zij voor een uitstekende (en gratis!) isolatie van opkomende bloemen en planten en in het voorjaar zijn zij veranderd in prima mest. Wat dan weer scheelt in de aanschaf van milieuonvriendelijk kunstmest. Bovendien scheelt het geld en hoeft de extra aanschaf van benzine voor bladblazers en kunstmest niet (al dan niet indirect) te worden verhaald op de burger.

Graag uw onderbouwde reactie. Voor de goede orde: deze vraag is ook gepubliceerd op: http://www.vragen.blogspot.com

29 oktober 2013

Ymere: overleg 2

Update: vanmorgen was de mevrouw op visite die namens Ymere contact onderhoud met de bewoners. En ik zeg u: zij verstaat haar vak! Haar collega - en gebiedsbeheerder - had helaas wat steekjes laten vallen op het gebied van communicatie maar ik denk dat het in de toekomst veel minder vaak fout zal gaan want hij is inmiddels intern aangesproken op zijn onheuse bejegening van buurtbewoners.

Zij beantwoordde - onderbouwd! - alle punten die ik per e-mail had doorgegeven en toonde zich blij te spreken met een betrokken huurder. Wij beiden zijn groot voorstander van mét en niet óver elkaar praten dus ook op dat gebied zit het wel snor. Op alle punten die ik naar voren bracht heeft zij onderzoek uitgevoerd dan wel laten uitvoeren. De meeste punten zijn (of worden binnenkort) opgelost, uitgezonderd een paar punten waarover zij nog overleg wil voeren. Uiteraard zal zij de uitslag van dat overleg naar mij toe terugkoppelen. En ik geloof haar. Heb mij meteen maar opgegeven voor de bewonerscommissie i/o en zal mij - op haar advies - ook aansluiten bij een lokale Regiegroep; een groep bestaande uit buurtbewoners die samen met een ambtenaar een paar keer per jaar samenkomt om oplossingen te bedenken voor problemen in de buurt.

Mocht ik hier erg positief mee overkomen: zo is het ook bedoeld.

Beste heer ...,

Zoals afgesproken mail u ik hier alvast de reactie op uw vragen van de afgelopen weken. Puntsgewijs zal ik deze beantwoorden. Aanstaande woensdag hebben wij een afspraak om de punten verder te bespreken.

1)     Algemene voordeur die naar binnen in plaats van naar buiten open draait; dit is een bewuste keuze. Over het algemeen draait een algemene voordeur naar binnen open. Zou deze deur naar buiten open draaien dan kan de deur tegen iemand aan botsen bij het open gaan.


2)     Geen slot op de deur naar de zolder; in verband met de veiligheid zit er geen slot op de deur naar de zolder. Stel dat er brand uit zou breken en iemand heeft de deur van buitenaf op slot gedaan dan kan iemand opgesloten raken op de zolder. Mogelijk dat er voorheen wel een slot op een deur zat. Deze is dan door een huurder aangebracht en niet door Ymere. Het verschil met de deur naar uw woning zit in het feit dat uw woning toegangsdeur niet door een ander van buitenaf op slot gedaan kan worden. Dat kan alleen van binnen uit.


3)     Echte deuren bij de bergingen; hetgeen er aanwezig is, is geplaatst in het verleden. De uitvoering is destijds uitgevoerd als een lattenwand met gelijksoortige deuren. Ymere ziet geen noodzaak om andere deuren te monteren, de berging kan immers afgesloten worden. Daarnaast is het portiek ook afgesloten. Mocht uw verzekeraar niet uitkeren omdat de berging onvoldoende afgesloten is volgens hen, dan verneem ik dat graag van u.


4)     Deurdranger op algemene toegangsdeur; mijn collega de heer Mulder heeft de situatie bekeken. De dranger is niet goed afgesteld waardoor de dranger en de dictator hun werk niet goed doen. Het wieltje van de dictator stond omhoog. Hierdoor werkte e.e.a niet. De heer Mulder geeft opdracht om de dranger en de dictator opnieuw af te stellen. Werkt het afstellen van de dranger niet, dan plaatst Ymere een nieuwe dranger.


5)     Extra dranger op de tochtdeur; zoals u zelf al aangeeft in uw mail is het een kwestie van bewonersgedrag dat deze deur open blijft staan. Daarnaast is het een kwestie van verschillende mensen, verschillende wensen. Waar u de voorkeur heeft voor een deur die dicht is, geven anderen aan de voorkeur te hebben voor een open deur, zodat zij ongehinderd door kunnen lopen met hun boodschappen. Ymere is bereid om een extra dranger op deze tochtdeur in uw portiek aan te brengen. Helaas geeft dit geen garantie dat de deur dan ook altijd dicht blijft. Helaas hebben wij veel ervaring met deurdrangers die door bewoners worden gesaboteerd zodat deze niet werken. Zullen wij woensdag bespreken of we deze deurdranger wel of niet laten plaatsen?


6)     Hijsbalken; het traliewerk bij het raam op de bovenste etage is aangebracht i.v.m. beveiliging, dit voorkomt dat kinderen naar buiten kunnen vallen. De hijsbalken waren toegankelijk door het traliewerk tijdelijk te verwijderen. Afgelopen maand is tijdens de algemene ledenvergadering van de VVE besloten (uit voorzorg) om de hijsbalken niet meer te laten gebruiken. Er zijn alternatieven beschikbaar voor verhuizingen. Er is een offerte opgevraagd om de hijsbalken te laten verwijderen. Zodra duidelijk is wat hiermee gaat gebeuren zullen alle bewoners hierover worden geïnformeerd.


7)     Dorpel onder de keukendeur; ik vind het erg vervelend om te lezen dat het herstel zo lang op zich heeft laten wachten, mijn excuus daarvoor. Inmiddels heeft de heer Mulder opdracht verstrekt om de dorpel te laten vervangen.

De heer ... zal erop aansturen dat de werkzaamheden binnen 14 dagen worden uitgevoerd.

8)     Tekst over werkzaamheden van de gebiedsbeheerder op internetsite Ymere; de teksten die op onze internetsite staan zijn correct. U kunt uw gebiedsbeheerder hiervoor te allen tijde benaderen. Zijn er zaken die niet bij hem thuis horen of waarop hij geen antwoord heeft, dan speelt hij deze punten door naar de juiste persoon binnen Ymere. In veel gevallen zullen uw punten bij mij terecht komen. Het is dan ook absoluut niet de bedoeling geweest van mijn collega om u het gevoel te geven dat u niet terecht kunt bij uw gebiedsbeheerder c.q. Ymere. Mijn collega heeft zich wat ongelukkig geuit in de mail. Namens mijn collega bied ik u mijn excuses aan. Dat had niet mogen gebeuren.


9)     Meedenken met Ymere; uw inbreng evenals die van onze andere klanten wordt gewaardeerd. Ymere heeft een klantenpanel waarvoor u zich kunt opgeven. De informatie staat op onze website http://www.ymere.nl/ymere/index.asp?id=2653  Via het klantenpanel worden verschillende onderwerpen besproken. Heeft u suggesties over andere onderwerpen? Ik ontvang deze graag van u en zal deze doorsturen naar de desbetreffende afdeling binnen Ymere onder wiens taakveld het valt.


10)  Meedenken en in gesprek zijn met Ymere kan ook via de bewonerscommissie. Ik zie dat u zich begin dit jaar heeft opgegeven om deel te nemen hieraan, heel fijn! Door ziekte van mijn collega heeft het oprichten van de bewonerscommissie helaas enige vertraging opgelopen. Ik zal ervoor zorgen dat nog voor eind van het jaar de oprichtingsvergadering zal plaatsvinden. U ontvangt op korte termijn een uitnodiging hiervoor.


11)  Communicatiewerkzaamheden; in een eerdere mail gaf u aan het niet prettig te vinden dat er werkzaamheden plaatsvinden zonder daarvan op de hoogte te zijn. Ymere maakt hierin onderscheid. Globaal gezegd; werkzaamheden waarbij uw medewerking wordt verwacht of waarvan u mogelijk hinder kunt verwachten, die worden aangekondigd. Werkzaamheden zoals het reguliere tuinonderhoud worden niet aangekondigd. Ik ontvang graag uw feedback als u hinder ondervindt van werkzaamheden en bij voorkeur op het moment zelf, dan kunnen we proberen of we daar iets aan kunnen doen.


Als het goed is heb ik al uw vragen beantwoord. Mocht dit niet zo zijn, zou u dan aan de bel willen trekken?
Tot woensdag!

29 oktober

Beste mevrouw ...,

Hartelijk dank voor de moeite die u zich getroost heeft om mijn vragen te beantwoorden.
Het stelt mij zeer tevreden en geeft mij vertrouwen dat Ymere tóch weet hoe om te gaan met klachten van huurders.
Jammer dat het in het verleden zo vaak fout gegaan is!

Ik hoop dat uw reactie aanleiding is om de gemaakte fouten in het verleden zich niet te laten herhalen.

Nogmaals mijn dank en tot morgen!

Vriendelijke groet,


P.s.

Aangezien u zelf blijkbaar geen tijd heeft gehad het Bouwbesluit te lezen citeer ik hieronder de passage van het Bouwbesluit die duidelijk stelt dat deuren op vluchtroutes (zoals een algemene voordeur) NIET tegen de vluchtrichting in mogen draaien. Dat wil zeggen dat Ymere verplicht is ervoor te zorgen dat de buitendeur naar buiten toe open gaat. Dit om te voorkomen dat vluchtende mensen in het gedrang raken in het geval zij voor brand vluchten en klem komen te zitten omdat de voordeur naar binnen toe open gaat. Natuurlijk kan het zo zijn dat Ymere liever een boete opgelegd wilt krijgen maar ik denk dat zelfs Ymere er niet aan ontkomt om zich te houden aan de richtlijnen die zijn opgegeven door het Ministerie van Vrom.

Een kopie van dit bericht is overigens doorgegeven aan de betreffende instanties.

Artikel 6.25 Deuren in vluchtroutes

Naar Bouwbesluit
Doel van dit artikel is te waarborgen dat deuren in vluchtroutes het vluchten bij brand zo min mogelijk hinderen. De voorschriften hebben betrekking op de draairichting en het hang- en sluitwerk van de deur. Voorschriften met betrekking tot het brandveilig gebruik van deuren in vluchtroutes zijn opgenomen in artikel 7.12. Vluchtroutes waarop veel personen zijn aangewezen lopen het gevaar geblokkeerd te raken als deuren op de vluchtroute tegen de vluchtrichting indraaien of niet tijdig kunnen worden geopend. Een groep mensen op de vlucht zou daarom in het gedrang kennen komen. Daarom mogen deuren in vluchtroutes niet tegen de vluchtrichting indraaien en kunnen eisen worden gesteld aan hang en sluitwerk. In dit verband moet een draaideur worden aangemerkt als een deur die tegen de vluchtrichting indraait. Met vriendelijke groet,


P.s. 2 Ik zal u morgen laten zien dat de houten latjes die door Ymere 'deur' worden genoemd en mijn zolderruimte afsluiten nauwelijks weerstand bieden aan enige insluiper. Ik verneem het graag van u als u daar anders over denkt. Mijn verzekering is inmiddels op de hoogte gesteld van het gebrek aan bereidwilligheid van Ymere om de huurders hierin bij te staan.

p.s. 3 (Met mijn excuses dat mij pas na verzending van de vorige mail nog iets te binnen schiet)

Uitstekend dat Ymere overleg heeft gepleegd met de VVe over aanpassingen aan het gebouw maar - en u geeft het zelf ook aan - bij veranderingen aan het gebouw waar elke bewoner wat mee te maken heeft, is het de bedoeling dat elke bewoner wordt ingelicht.
Kunt u mij - en de lezers van http://vragen.blogspot.com uitleggen waarom er geen enkel overleg heeft plaatsgevonden met huurders maar wel met kopers? Vanwaar dat onderscheid? Ik begrijp dat u krap zit in uw tijd en vandaar mijn voorstel:

Als Ymere in de toekomst overleg wil plegen met bewoners, doe dat dan niet alleen met kopers maar nodig élke bewoner uit voor overleg, of tenminste dan de VVe en de leden van de huurcommissie i/o. Mocht u dat te veel moeite vinden of er geen tijd voor kunnen vrijmaken dan wil ik mij er best voor inzetten om u bij die operatie te assisteren.

Nogmaals mijn dank voor de genomen (en de te nemen) moeite en tot morgen.

Een prettige dag verder!

Vriendelijke groet,

p.s. 4 (echt de laatste hoor!)

Het mailtje van de gebiedsbeheerder waarin hij zelf aangeeft geen tijd te hebben om zijn werk te doen.

Op 15 oktober 2013 14:18 schreef ...:
Geachte heer..., beste ...,

Dank voor u goed bedoelde suggestie.
Mijn invloed op het beleid over energiekwesties is zero. Ik heb mijn handen meer dan vol aan zaken waarover ik wel afspraken met mijn manager heb gemaakt. Helaas heb ik niet de tijd om aanvullende zaken buiten mijn werkterrein op te pakken. Dit is ook in strijd met afspraken met mijn manager.
Sterker nog liever niet ontvang ik die suggesties aangezien het daarnaast al een strijd is om mijn mail te beantwoorden binnen een redelijke termijn over zaken die wel relevant zijn voor wat betreft mijn afgesproken taken binnen mijn werk voor Ymere.
Ik hoop u hiermee inzicht te hebben gegeven en dat u zonder mijn reactie verder kan.

Met vriendelijke groet,
Ymere

...
Gebiedsbeheerder


Misschien kan intern een oplossing voor zijn probleem worden gevonden?
Bovendien ben ik erg benieuwd naar de afspraken die hij heeft gemaakt met zijn manager.
Ik kan mij namelijk niet voorstellen dat zijn manager (bent u dat?) hem heeft opgedragen zo weinig mogelijk overleg te plegen met buurtbewoners terwijl dat volgens zijn functie-omschrijving zijn primaire taak is.

Natuurlijk heb ik een antwoord het liefst van hem zelf maar helaas lijkt hij het te druk te hebben met extra opgelegde taken die buiten zijn primaire taken liggen. Daarom graag uw reactie.

Met alvast mijn dank.

Vriendelijke groet,

25 oktober 2013

Ymere: overleg

Beste mevrouw ...,

Bijna vergeten maar hierbij dan toch onze 'agendapunten' voor komende woensdag:

-Zolder: *Slot op algemene toegangsdeur
*Echte deuren bij de bergingen ivm insluipers
*Traliewerk bij zolderraampje zodat verhuizen met Touw en Blok niet meer gaat.
*Installeren spaarlamp houdt niet in dat een licht 'dus' 24/7 kan branden. Slecht voor het milieu en alleen maar handig voor insluipers.
Is inmiddels door jullie eigen elektricien geregeld.

-Toegang tot woningen:
*Algemene voordeur sluit slecht vanwege dranger én dictator. Timmerman Ben Smulders heeft er inmiddels naar gekeken. Maar er niets aan gedaan. Misschien had ik niet moeten vragen: 'Wilt u er even naar kijken?'

Datzelfde geldt voor de dorpel onder mijn keukendeur. In mei is daar tijdelijk een plank geplaatst in afwachting van een échte oplossing 'binnen een week'. Die week is nu voorbij en het plankje is al lang geleden krom getrokken zodat regenwater en slakken gewoon gezellig naar binnen komen en zich welkom wanen want niets staat hen in de weg.

De tochtdeur gaat meestal niet dicht omdat de meeste buren 'geen tijd' hebben die achter zich dicht te trekken. Het scheelt stookkosten en geluidshinder als die deur dicht gaat dus daarom verzoek ik om de aanleg van een dranger. Het lijkt mij dat ook Ymere zich graag inzet voor het milieu en een prettiger leefomgeving. Toch?

Als laatste: in de taakomschrijving van de gebiedsbeheerder staat dat het zijn taak is om te overleggen met buurtbewoners. Maar hij heeft al meerdere malen laten weten daar geen tijd voor te hebben. Als hij geen tijd heeft om zijn werk te doen, waar is hij dan zo druk mee bezig? Niet als kritiek maar gewoon uit nieuwsgierigheid. En wellicht kan ik helpen met nadenken over hoe het beter kan. Niet alles hoeft van Ymere zelf uit te komen, natuurlijk. Buurtbewoners mogen ook zélf nadenken. Daarom stuit het mij tegen de borst als ik met suggesties kom en een woordvoerder kapt mijn goede intenties af met: 'Daar is allemaal geen tijd voor.'

Voor nu wens ik u een fijn weekend, mevrouw Koppenberg.
Rest mij nog één vraag in verband met komende woensdag:
Drinkt u liever thee of koffie?

Vriendelijke groet,

15 oktober 2013

Ymere energiezuinig?

Update: De timmerman is inderdaad vanmorgen (woensdag 23 oktober 2013) geweest en heeft naar de problemen gekeken. Maar meer ook niet. Misschien had ik duidelijker moeten zijn en Ymere niet moeten vragen om een timmerman te sturen om naar de problemen te kijken. Omdat mensen niet meer zelfstandig kunnen nadenken had ik er aan moeten toevoegen: '...en repareren.' Mijn fout.

Update: komende woensdag komt een timmerman de voordeur bekijken. Mogelijk plaatst hij er zelfs een goede dranger op! Mijn contactpersonen bij Ymere hebben nog geen tijd gehad te reageren op mijn e-mail van gisteren. Maar sturen nu dus wél een timmerman. Kijk, dat is toch mooi, niet?

14 oktober

Beste mensen,

Zojuist kwam ik deze informatie tegen.
Mij lijkt het een uitstekende manier om als woningcorporatie en bewoners elkaar te helpen energie zuiniger te leven.

http://www.bespaarenergiemetdewoonbond.nl/?go=home.showPages&pagenr=232

Graag jullie reactie.

Vriendelijke groet,

---------------------
15 oktober

Geachte heer...

Dank voor u goed bedoelde suggestie.
Mijn invloed op het beleid over energiekwesties is zero. Ik heb mijn handen meer dan vol aan zaken waarover ik wel afspraken met mijn manager heb gemaakt. Helaas heb ik niet de tijd om aanvullende zaken buiten mijn werkterrein op te pakken. Dit is ook in strijd met afspraken met mijn manager.
Sterker nog liever niet ontvang ik die suggesties aangezien het daarnaast al een strijd is om mijn mail te beantwoorden

binnen een redelijke termijn over zaken die wel relevant zijn voor wat betreft mijn afgesproken taken binnen mijn werk voor Ymere.

Ik hoop u hiermee inzicht te hebben gegeven en dat u zonder mijn reactie verder kan.

Met vriendelijke groet,


================
Beste ...

Jammer dat u niet de tijd heeft om te overleggen met huurders van Ymere over het prettiger maken van de leefomgeving.
Ik verkeerde in de - blijkbaar onjuiste - vooronderstelling dat dat uw primaire taak is als gebiedsbeheerder.

Wellicht kunt u mij laten weten welke persoon binnen de woningcorporatie dan wél 'overleggen met buurtbewoners' in de portefeuille heeft?

Mijn excuses voor het ongemak en succes met uw werk!

Vriendelijke groet,
================
Beste heer ...,

Morgenmiddag heb ik een afspraak met de heer .... Daarna verwacht ik uw vragen te kunnen beantwoorden.
Ik wil u graag uitnodigen voor een gesprek op kantoor om al uw vragen te beantwoorden. Op welke dagen schikt dit u?

Met vriendelijke groet,
Consulent gebiedsbeheer

==========================
16 oktober

Geachte heer ....,

Zoals ik al in eerdere berichten aan u heb aangegeven en persoonlijk verteld, vraag ik u om met mijn collega ... contact op te nemen.
Zij kan u e.e.a. nogmaals toelichten voor het geval het u nog niet duidelijk is voor wat betreft mijn taken en de beschikbare tijd die ik heb om die taken te verdelen over 3700 huurders.*
Het kan niet zo zijn dat ik het merendeel van mijn tijd steek in verhouding een select groepje hiervan die actief is via de mail. Dat zou bovendien ook niet fair zijn naar andere klanten van Ymere.
Verder ben u van harte welkom om op het spreekuur langs te komen indien u iets wilt mededelen etc. wat binnen mijn taken valt.

Met vriendelijke groet,
Gebiedsbeheerder

*Deze zinsnede was door de - overigens bijzonder aardige - gebiedsbeheerder daadwerkelijk op deze manier bewerkt.
=====================================
Goedemorgen heer...,

U kunt bij mij terecht!
Gisteren heb ik u gemaild of wij een afspraak kunnen inplannen. Welke dagen schikt u dat?
Er zijn een aantal punten die wij afgesproken hadden dat ik deze voor u zou uitzoeken.
Mocht u nog andere punten hebben waarover u wilt overleggen, dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,
Consulent gebiedsbeheer

=========================
Beste mevrouw...,

Allereerst mijn excuses aan uw collega, gebiedsbeheerder....
Ik ging uit van de aanname dat hij - als gebiedsbeheerder -  het eerste contact is tussen bewoners en Ymere waar het gaat om zaken als veiligheid en leefbaarheid in en rond door Ymere beheerde woningen. Die gedachte is gestoeld op twee waarden:

de eerste is de website van Ymere (zie: http://www.ymere.nl/ymere/index.asp?id=95) waar ik dit citaat van aanhaal:

De huismeester of gebiedsbeheerder houdt toezicht op uw wooncomplex.
U kunt bij uw huismeester of gebiedsbeheerder terecht voor vragen over:
Veilgheid en leefbaarheid
De huismeester of gebiedsbeheerder kan bewoners aanspreken op hun woongedrag. Daarnaast adviseert hij over hoe u de buurt veilig en leefbaar kunt houden. Als hij u niet kan helpen, dan verwijst hij u naar een relevante hulp- en dienstverlenende instelling.
Schoonmaak
De huismeester of gebiedsbeheerder houdt toezicht op de schoonmaak in uw complex.
Onderhoud en reparaties
De huismeester of gebiedsbeheerder houdt toezicht op het onderhoud. Ook zorgt hij voor snelle herstelwerkzaamheden bij vandalisme.
De tweede is zijn toezegging tijdens een vorig gesprek dat uiterst prettig verliep en waarbij hij mij vertelde dat ik altijd contact met hem mag zoeken indien ik daartoe aanleiding zie. Ik heb inmiddels begrepen dat hij dat indertijd overdrachtelijk bedoelde. Het spijt mij dat ik die toezegging letterlijk nam en hierbij beloof ik voortaan nooit meer de gebiedsbeheerder rechtstreeks te benaderen.

Natuurlijk wil ik dan toch graag weten - als het niet de gebiedsbeheerder is - wie dan wél het eerste contactpunt is tussen bewoners en de woningcorporatie. Bent u dat wellicht? Is dat mevrouw Dekkers? De heer Holthuizen?

Volgens de website van Ymere (zie: http://www.ymere.nl/ymere/index.asp?id=1063) is er blijkbaar niemand aangewezen om namens Ymere (als huismeester, noch als gebiedsbeheerder) contact te onderhouden met bewoners van door Ymere beheerde panden in Amsterdam West. Dat lijkt mij niet juist.

Enfin: omdat mijn tijd minstens net zo kostbaar is als die van de medewerkers van Ymere ga ik graag in op uw aanbod om mijn vragen en opmerkingen in een persoonlijk gesprek met u te verduidelijken.

Voor de goede orde: het gaat hierbij om de volgende punten:

-Waarom is er geen afsluitbare deur die leidt tot de bergingszolders? In het Bouwbesluit (zie: http://vrom.bouwbesluit.com/) heb ik daar niets over kunnen vinden.
-Waarom is het algemene zolderraam afgesloten met een slechts moeizaam te verwijderen hekwerk? De zogeheten 'Touw- en Blokmethode' om groot meubilair de woningen in of uit te krijgen kan dan namelijk niet meer gebruikt worden.
-Waarom wordt de algemene voordeur niet voorzien van een deugdelijke dranger om gevaar van insluipen te verminderen én om te voorkomen dat iedereen in het pand wakker schrikt van andere bewoners die (al dan niet per ongeluk) de deur bijzonder hard dicht smijten, bij voorkeur midden in de nacht of vroeg in de morgen?
-Waarom wordt er geen dranger geplaatst op de zogeheten tochtdeur? Dat scheelt stookkosten en vermindert omgevingslawaai.
-Waarom wil Ymere niet met bewoners praten over mogelijkheden om energie te besparen? Bij voorbeeld met hulp van deze link: http://www.bespaarenergiemetdewoonbond.nl/?go=home.showPages&pagenr=232
-Waarom worden bewoners slecht tot niet op de hoogte gebracht van - in opdracht van Ymere - uitgevoerde (onderhouds)werkzaamheden aan de gemeenschappelijke tuin danwel aan de appartementen?
-Waarom heb ik - ondanks eerdere toezeggingen - nog steeds geen deugdelijke drempel bij de keukendeur die naar buiten toe leidt? Zowel slakken alsook regenwater hebben al sinds mei (toen zonder dat dat mij was medegedeeld de dorpel was verwijderd en pas na lang aandringen werd vervangen door een plankje dat al na enkele dagen krom boog) vrij spel in het betreden van mijn woning.
-Waarom vindt Ymere het noodzakelijk dat het algemene zolderlicht 7 dagen in de week, 24 uur per dag fel moet branden? Inmiddels heb ik het door een aan jullie verbonden elektricien laten aanpassen. Maar de vraag blijft.

Nogmaals mijn excuses dat ik de heer ... heb verzocht mijn vragen te beantwoorden. Ik begrijp dat ik daarmee buiten mijn boekje ben gegaan en hoop dat hij mij kan vergeven. Wellicht kunt u ervoor zorg dragen dat de tekst op de website van Ymere wordt aangepast? Dit om te voorkomen dat ook andere bewoners abusievelijk aannemen dat een huismeester of gebiedsbeheerder 'contact met bewoners' in zijn of haar takenpakket heeft zitten.

Alvast mijn hartelijke dank voor de door u te nemen moeite.

Voor een prettiger communicatie geef ik u bij deze mijn telefoonnummer met de vraag mij morgen (donderdag 17 oktober) danwel overmorgen (vrijdag 18 oktober) te bellen op een tijdstip dat u uitkomt, teneinde een afspraak te maken bij u op kantoor.

Ik zie uit naar een ongetwijfeld prettig onderhoud!

Vriendelijke groet,

P.s. Ook bovenstaande mail is gedeeld met de voorzitter van de lokale VVe, de voorzitter van de bewonerscommissie i/o en enkele bewoners. Bovendien is onze correspondentie in het kader van transparantie (maar met namen van betrokkenen onleesbaar gemaakt) in het geheel na te lezen op http://vragen.blogspot.com

14 oktober 2013

Vervolg 3: Zolderinbraak

Beste mevrouw ...,

Ter herinnering wil ik u melden dat ik sinds woensdag 2 oktober niets heb gehoord van Ymere.

Ik wil u er op wijzen dat én de lezers van http://vragen.blogspot.com én de bewoners van de Van Houweningenstraat én de politie inmiddels erg nieuwsgierig zijn naar de besluiten die u zult nemen naar aanleiding van de recente zolderinbraak.

Mocht u uw houding weten terug te voeren op het Bouwbesluit 2012 dan wil ik u - nogmaals - verzoeken mij te laten weten in welk artikel van het Bouwbesluit staat dat de woningcorporatie zich passief dient te gedragen in het geval van brandveiligheid, milieu-aspecten en insluipgevaar. In het hele Bouwbesluit kon ik daar - als leek - helemaal niets over vinden.

Ongetwijfeld hebben u en uw medewerkers het enorm druk maar toch wil ik u erop wijzen dat het de primaire taak is van een woningcorporatie om ervoor te zorgen dat huurders (en inmiddels ook kopers) prettig kunnen wonen. Om dat mogelijk te maken wordt van Ymere een actieve houding verlangd.

Dat houdt in dat Ymere bewoners dient in te lichten als er weer eens (tuin) onderhoud plaatsvindt, overleg pleegt met bewoners wanneer noodzakelijk en verder meer doet dan jaarlijks een brief rondsturen waarin een nieuwe huurverhoging wordt aangekondigd. Uit het rondsturen van die brief blijkt duidelijk dat Ymere er best toe in staat is bewoners te informeren. Het excuus 'daar hebben wij eenvoudigweg geen tijd voor' zoals gebruikelijk wanneer wij om informatie vragen, is dus niet meer geldig.

Kunt u bijvoorbeeld vertellen waarom op benzine lopende bladblazers worden ingezet om herfstblaadjes in de gemeenschappelijke tuin van het tuinpad af te blazen? Want binnen een uur nadat het lawaaiige apparaat de rust niet meer verstoord heeft Moeder Natuur namelijk de blaadjes weer keurig terug het tuinpad op geblazen. Volkomen overbodig werk dus en bovendien slecht voor het milieu.

Ook dit schrijven is verstuurd aan diverse van uw collega's, de voorzitter van de bewonerscommissie i/o, de voorzitter van de lokale VVe en ditmaal tevens naar de lokale pers.

Gaarne per omgaande uw reactie.

Met vriendelijke groet,

2 oktober 2013

Vervolg 2: Zolderinbraak

Naar aanleiding van een reactie van Ymere stuurde ik de volgende boodschap:

Beste mevrouw Koppenberg,

Dank u voor uw reactie!

Inderdaad kloppen die twee punten die u opsomt.
Met deze aanvulling:

Ook de algemene buitendeur zou naar buiten toe open moeten gaan.
Stelt u zich 12 mensen voor in een klein halletje die in blinde paniek naar buiten willen
terwijl de betreffende deur naar binnen toe open gaat. Vandaar dus.

Daarnaast is er nog de kwestie van het hekwerk voor het algemene zolderraam
waardoor het onmogelijk is geworden bij de verhuishaak te komen. Verhuizingen met touw en blok
zijn dus niet meer mogelijk.

Het algemene zolderlicht is inmiddels weer aangesloten op de lichtschakelaar en brandt nu niet meer dag en nacht.
Beter voor het milieu, zou u niet zeggen?

Dat de voordeur slecht sluit is mede oorzaak van de insluipingen van na de recente opknapbeurt.
De timmerman die mijn zoldertoegang voorzag van tijdelijk sluitwerk vertelde mij dat dat eenvoudig is
op te lossen met een goede dranger. Eén van het soort die hij een paar portieken verderop in de straat heeft geplaatst.
Wel is het zo dat dan de zogeheten 'dictator' (het scharnier met rubber wiel dat de deur zachtjes in het slot laat vallen) dient te worden verwijderd. Die zorgt er anders voor dat de deur regelmatig niet in het slot valt. Leuk voor inbrekers, niet voor bewoners.

Fijn dat u deze punten wilt meenemen in het overleg!

Vriendelijke groet,

Terrence Weijnschenk

============================================

Vandaag stuurde ik dit bericht naar woningcorporatie Ymere:
----------------------------------------

Beste mensen,

Vandaag is de politie langs geweest om poolshoogte te nemen.
De agenten vonden het vreemd dat de algemene zolderdeur niet kan worden afgesloten.
Dat werkt insluiping in de hand.

Het zou dus zomaar kunnen dat mijn verzekering Ymere aansprakelijk stelt voor de diefstal uit mijn bergingszolder.
Het zou voor Ymere goedkoper zijn om de toegangsdeur weer gewoon te voorzien van een slot, zoals eerder de situatie was.
Die deur met slot was indertijd geplaatst juist vanwege gevaar voor insluipers.

Nogmaals: in het Bouwbesluit vind ik nergens een artikel dat aangeeft dat er geen slot op de algemene toegangsdeur naar de zolderruimtes mag zitten in verband met de brandveiligheid. Sowieso bestaat de zolderruimte voor een groot deel uit zeer brandbaar oud hout dus als Ymere zich écht om de brandveiligheid zou bekommeren zou men geld investeren om de houten latjes die dienst doen als afsluiting van de individuele ruimtes te vervangen door echte deuren. Bijvoorbeeld.

Hopelijk wordt nu het een en ander in gang gezet om het gevaar op brand en inbraak in de toekomst te verminderen.

Ik dank u allen voor uw medewerking in deze.

Vriendelijke groet,

Terrence Weijnschenk

p.s. Een kopie werd verzonden aan de voorzitter van de VVe en die van de bewonerscommissie i/o

30 september 2013

Vervolg: zolderinbraak

Geachte heer..., beste ... en overige geadresseerden,

Afgelopen vrijdag kwam een timmerman mijn zoldersluiting (een deur zou ik het niet durven noemen) voorzien van nieuw sluitwerk.
In ieder geval kan de berging weer op slot. Wat alleen maar handig is voor mijn inboedelverzekering want een inbreker zal geen druppel zweet verliezen bij het (wederom) openbreken ervan en zich toegang verschaffen tot mijn berging.

Uiteraard heb ik naar aanleiding van eerdere berichtgeving het Bouwbesluit 2012 doorgenomen maar heb niets kunnen vinden over de verplichting van de eigenaar (in dit geval woningcorporatie Ymere) om de algemene toegang tot de bergingszolder te voorzien van een toegang die niet afgesloten kan of mag worden. Wellicht kunt u mij (en de lezers van http://vragen.blogspot.com) het artikelnummer aanwijzen waarin de bedoelde bepaling vermeld staat? Voor de volledigheid: hier staat het volledige Bouwbesluit: http://vrom.bouwbesluit.com/

Wat betreft de verlichting die consequent blijft branden in de algemene zolderruimte (en wat natuurlijk schadelijk is voor het milieu, al is de lamp ongetwijfeld voorzien van een zogeheten spaarlamp) is er een afspraak gemaakt met een elektricien die (morgen) ervoor zal zorgen dat de zolderverlichting weer wordt aangesloten op de sensor zodat die voortaan alleen nog aangaat als het buiten donker is of iemand de lichtschakelaar gebruikt.

Zowel de elektricien alsook de timmerman zijn gevraagd op te treden naar aanleiding van mijn melding op Twitter en de reactie daarop van iemand van Ymere Webcare. Die was zo vriendelijk mij te vertrouwen toen ik vertelde aangifte te hebben gedaan van de inbraak.

Onze correspondentie heb ik doorgespeeld naar de voorzitter van de lokale VVe en de mede-oprichter van de lokale bewonerscommissie.

Nogmaals mijn dank voor uw adequaat handelen. 

Bijgaand treft u de door u opgevraagde papieren in verband met de verzekering. Het definitieve Proces Verbaal volgt want daarvoor moet ik eerst naar het politiebureau. En nee, de aangifte kon niet via internet worden afgehandeld zoals u kunt opmaken uit bijgevoegd document.

Erop vertrouwend dat ik u zo voldoende heb geïnformeerd.

Vriendelijke groet,

25 september 2013

Zolderinbraak

Update: : Binnen een half uur nadat ik dit bericht via Twitter had verspreid nam Ymere contact met mij op. Sinds vrijdag heb ik een nieuw stukje sluitwerk op de deur in kwestie. De rest van het proces is in gang gezet.

Beste xxx,

xxx belde naar aanleiding van mijn melding om te vertellen dat eea zou worden doorgegeven aan de aannemer.
Helaas is er sindsdien niets veranderd aan de situatie.
Dat wil zeggen: er is ingebroken in mijn zolderruimte.
Ik had Ymere al gewaarschuwd dat de kans zou toenemen als er geen algemene toegangsdeur met slot zou zijn.
Dat zou zijn gedaan in verband met de brandveiligheid. 
Het blijf vreemd natuurlijk want de individuele wooneenheden worden wél afgesloten en dat is blijkbaar niet brandgevaarlijk.
Bovendien gaan alle buitendeuren naar binnen toe open wat wel degelijk brandgevaarlijk is en - als ik mij niet vergis - in strijd met het bouwbesluit.

Bij de verzekering en bij de politie heb ik aangifte gedaan van de inbraak en diefstal. Daarbij gaf ik aan dat in opdracht van Ymere de toegangsruimte niet kan worden afgesloten.

Hoop dat je wat kunt met deze informatie.

Bijgevoegd een foto van de inbraak.
Zoals je ziet is mijn hangslot nog intact. Alleen de 'deur' (een aantal oude latjes) is stuk.
Graag had ik in plaats van de vernielde toegang een echte deur
om mijn spullen te kunnen beschermen.

Graag jouw reactie.


6 juni 2013

Parkeren

Via de gemeente kwam ik terecht bij Cition, verantwoordelijk voor het hoofdstedelijk parkeerbeleid...

Geachte mijnheer W,

Dank voor uw bericht waarin u aangeeft dat u constateert dat er rond de van Noordtkade en de van Houweningenstraat veel parkeerautomaten zijn verdwenen en dat het voor automaobilisten moeilijk wordt om een automaat te vinden.

Graag leggen wij uit waarom de gemeente dit doet, en dat er ook voor de bezoekers aan de stad voordelen zijn aan het digitaal parkeren.

De gemeente moet € 200 miljoen bezuinigen en heeft maatregelen benoemd waarin deze bezuinigingen moeten worden gevonden. Door slim te kijken naar het hele systeem van betaald parkeren in Amsterdam kunnen we flink bezuinigen. Niet door de parkeertarieven te verhogen, maar door te besparen op de uitvoeringskosten. Zo bespaart de gemeente vanaf 2015 jaarlijks ruim 20 miljoen euro met de overstap naar volledig digitaal parkeren.

Een groot deel van de parkeervergunningen is al digitaal en nu wordt het parkeren voor bezoekers ook volledig digitaal. 43% van de parkeertransacties wordt nu al betaald met de mobiele telefoon.
Hierdoor worden de parkeerautomaten ook al minder gebruikt om aan te betalen.
Mobiel parkeren is sneller en voordeliger, omdat de parkeerder uitsluitend de daadwerkelijk geparkeerde tijd betaalt. De bezoeker hoeft niet meer naar een parkeerautomaat te lopen om te betalen. Alle automaten die nog niet geschikt zijn voor digitaal parkeren worden vóór 1 juli 2013 verwijderd. Het invoeren van een kenteken wordt per 1 juli verplicht.

Door de volledige digitalisering zijn minder automaten op straat nodig. Op 18 maart is Cition gestart met het verwijderen van ongeveer 1500 van de huidige 3700 parkeerautomaten in Amsterdam. Deze operatie duurt tot juli. In het geval een parkeerautomaat niet in het zicht staat, wordt hier met borden naar verwezen.
Het biedt wel een voordeel: iemand die zijn kenteken invoert, hoeft geen kaartje achter de voorruit te leggen en ook niet terug te lopen naar de auto. De maximale loopafstand naar een automaat wordt 150 meter. Cition controleert met behulp van een scanauto of er betaald is. Een bon gaat op termijn niet langer achter de ruitenwisser, maar wordt per post verstuurd.

Door de digitalisering wordt niet alleen de handhaving veel goedkoper, maar ook de kosten voor het onderhoud en beheer van de automaten wordt fors verminderd, omdat er veel minder automaten over zijn.
In totaal wordt ca. 40 % van de automaten verwijderd en blijven alleen digitale automaten in de stad over. Daarnaast biedt de digitalisering ook toekomstige serviceverbeteringen voor de parkeerder, bijvoorbeeld informatie over de parkeerkans in drukke straten en mogelijk zelfs het digitaal reserveren van een parkeerplek in een garage. Daarnaast biedt de gemeente goedkope en gebruiksvriendelijke P+R voorzieningen aan de rand van de stad aan.

Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om deze te stellen. Meer informatie vindt u ook op de website: www.amsterdam.nl/parkeren > Parkeren op straat, of via het gemeentelijk informatienummer 14 020.

Met vriendelijke groet,

xxxxxx xxxxxxxx
X Beleidsadviseur
X Gemeente Amsterdam
X Parkeerregieorgaan

Bezoekadres: Nieuwe Uilenburgerstraat 59
Postbus 95089, 1090 HB Amsterdam
E-mail  xxxxxxxx@ivv.amsterdam.nl

Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

=============

Dank voor uw antwoord, meneer xxxxxx!

U heeft in voldoende mate uitgelegd waarom automobilisten eigenlijk beter met het openbaar vervoer kunnen gaan omdat zij nu alsnog een paar honderd meter moeten lopen.

Er rest mij nog één vraag:

Waarom zijn de bewoners (en automobilisten) van de stad Amsterdam niet vooraf hierover ingelicht? Door een betere communicatie krijgt de gemeente vast meer begrip van haar bewoners.

Wellicht een leermoment of is het totale gebrek aan communicatie een gevolg van de door u genoemde bezuinigingsmaatregelen?

Alvast mijn dank voor uw antwoord.

Vriendelijke groet,

TW
-----

Beste mijnheer W,

Er staat sinds half maart een artikel op de website van Amsterdam over deze bezuinigingsoperatie.
Zie : http://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/parkeren/parkeren-straat/invoeren-digitaal/

Uitgangspunt van deze operatie was dat er op plaatsen waar het weghalen van een automaat het gevolg zou hebben dat niet direct een automaat zichtbaar was, er een verwijsbord zou worden geplaatst.
Dat is helaas nog niet overal het geval, maar zal in geval van onduidelijkheid worden hersteld.

Er is daarnaast gekozen om de bredere communicatie niet te ver voorafgaand aan de wijziging naar digitaal parkeren, die per begin juli plaats vindt, te starten.
Dan worden parkeerders ook verplicht om een kenteken in te voeren en wordt er digitaal gehandhaafd.
Deze campagne start de komende weken meteen brief naar vergunninghouders, persberichten, artikelen in de stadsdeelkranten en op websites, e.d..

Uitgangspunt is dat vanaf een parkeerplaats in principe maximaal 150 meter moet worden gelopen naar een automaat en geen paar honderd meter.

Met vriendelijke groet,

xxx xxxxx

--------
Beste meneer xxxxx,

Fijn te weten dat er nog het een en ander over het nieuwe beleid gecommuniceerd zal gaan worden!

Mag ik u de welgemeende tip meegeven om communicatie voortaan vooraf te laten gaan aan het implementeren van een nieuwe maatregel?

De manier die u beschrijft doet mij namelijk denken aan een scène uit The Hitchhikers Guide to the Galaxy van Douglas Adams. Daarin klaagt een man dat zijn huis wordt gesloopt waarop de betreffende ambtenaar doodleuk antwoord: 'Tsja, meneer, de plannen liggen al maanden ter inzage op het gemeentehuis; u had die kunnen lezen en bezwaar kunnen aantekenen maar dat heeft u willens en wetens verzuimd.'

Met mijn hartelijke dank voor uw nette, uitgebreide en zowel vriendelijke alsook zakelijk correcte antwoorden.

Vriendelijke groet,

---------------
Beste meneer O,

Bij deze herinner ik u aan uw toezegging dat er verwijsborden zouden komen.Zie dit citaat van de gemeentelijke website: In het geval een parkeerautomaat niet in het zicht staat, wordt hier met borden naar verwezen.

Middels persoonlijke visuele observatie heb ik geconstateerd dat er - op de plekken in de stad waar ik mijn rondgang maakte - tot heden welgeteld nul zijn geplaatst.

Een vervolgvraag luidt: is er bij het nieuwe beleid ook rekening gehouden met parkeerders die de Nederlandse taal niet machtig zijn? Dan heb ik het niet alleen over 'nieuwe Amsterdammers' maar ook over toeristen.

Enige duidelijkheid hierin wordt zeer op prijs gesteld. En niet alleen door mij maar ook door hen die reageerden op mijn stuk op de opiniesite Amsterdam Centraal. In het kader van transparantie - waar ook de gemeente Amsterdam groot voorstander van is - is onze volledige correspondentie ook gepubliceerd op: http://vragen.blogspot.com

Alvast mijn dank voor uw medewerking.

Vriendelijke groet,

TW
================

Beste meneer W,

Er zijn op een groot aantal locaties in de stad waar automaten zijn verwijderd verwijsborden geplaatst.

Kunt u de concrete locaties noemen waarbij er zowel geen verwijsbord als geen automaat in het zicht staat? In dat geval bekijken wij deze locaties graag. Als inderdaad blijkt dat er borden ontbreken, zullen wij ervoor zorgen dat deze borden bijgeplaatst worden.

Op de verwijsborden staan, in voornamelijk pictogrammen, 3 mededelingen: a) welke richting men moet lopen naar de dichtst bijzijnde automaat; b) denk aan het invoeren van het kenteken; c) voor belparkeerders het op die plek geldende automaatnummer.

Er is in beperkte mate rekening gehouden met mensen die de Nederlandse taal niet machtig zijn. Op de parkeerautomaat wordt uitleg in het Engels gegeven over hoe de betaling in zijn werk gaat. Verder is op de website I Amsterdam informatie te vinden:
http://www.iamsterdam.com/en-GB/experience/plan-your-trip/getting-around/parking/parking-in-amsterdam


Met vriendelijke groet,

JO

4 mei 2013

Ymere

Vandaag (29 mei) kwamen twee vertegenwoordigers van Ymere persoonlijk mijn koffie proeven en alle punten in onze brief aan hen punt voor punt verhelderen. Op een bijzonder keurige manier mag ik wel zeggen. Een manier die mij ervan overtuigde dat wij als bewoners serieus worden genomen. Enkele punten konden direct worden verklaard danwel verholpen en andere punten worden doorgespeeld aan de betreffende aannemer. Ook sprak men de wens uit de lijnen kort te houden om zo samen te proberen de bureaucratie te omzeilen. Kijk, beste lezers. Zo kan het dus ook! Andere bedrijven en instellingen kunnen wat mij betreft een voorbeeld nemen aan hoe woningcorporatie Ymere heden ten dage met burgers omgaat.

In het gesprek kwam ook nog een fraai pleonasme naar voren: "Laten wij dingen preventief voorkomen." ;-) Ofwel: ik ben zeer tevreden over de afhandeling door Ymere van onderstaande klachten.

===============

Woningcorporatie Ymere hanteert sinds kort een 'zero tolerantie-beleid' ten aanzien van de regels voor bewoners. Welnu: wat Ymere kan, kunnen wij ook...Hier de brief die aan de onder verscherpt toezicht van het Rijk staande woningcorporatie is verstuurd:

Aan de directie van woningcorporatie Ymere

Per e-mail

Amsterdam, .. mei 2013

Betreft: overleg

Geachte dames, heren,

Onlangs vond er een burenoverleg plaats met de bewoners van portiek .... Daar zijn de volgende punten uit gekomen:

-Kunnen er zachtsluitende drangers worden geplaatst op de buitendeur zowel als op de zogeheten tochtdeur?

-Wie heeft opdracht gegeven een haak te plaatsen aan de tochtdeur en wie repareert de schade aan muur en deur die daarbij ontstaan is? Bewoners mogen zonder overleg met Ymere namelijk geen gaten boren in de muren maar mogen er dan wel gaten worden geboord zonder overleg met bewoners?

-Wie gaf opdracht voor het plaatsen van een zolderdeur zonder slot en waarom? Er was namelijk met opzet een afsluitbare deur geplaatst vanwege insluipers.

-De verlichting in het trapportaal is regelmatig defect en is het niet defect dan brandt het fel dag en nacht. Is het niet gunstiger om bewegingssensoren te plaatsen?

-Een aantal bewoners betaalt al enige tijd voor 'schoonmaakkosten'. Wat wordt er van hun geld en door wie schoongemaakt want niemand van ons heeft ooit een schoonmaakbedrijf in het trapportaal in aktie gezien. Aanvullend: wanneer krijgen de betreffende bewoners hun onterecht betaalde bedragen terug?

-Bij geen van de gevraagde buren werkt de halofoon naar behoren. Wellicht kan een door Ymere gestuurde electricien het probleem verhelpen?


 -Hondenpoep is weer een groot probleem. Ook Ymere wil een schonere leefomgeving. Wellicht is een brief aan de bewoners waarin vermeld wordt wat de boetes zijn voor het niet opruimen van de eigen hondenpoep een mogelijkheid?


-Als idee wordt geopperd de aanzienlijke en ongebruikte ruimte onder de panden om te bouwen tot fietsenstalling. Handig tegen fietsendieven en ruimtebesparend op straat. Wilt en kunt u daaraan meewerken?

-De werkzaamheden waardoor al maandenlang werknemers van diverse schildersbedrijven in de binnentuin aanwezig zijn lijken maar niet te eindigen. Is er een termijn bekend waarbinnen de werkzaamheden zullen zijn beëindigd en er een einde komt aan de overlast?

-De binnentuin is aangewezen als 'kijktuin' maar zonder sleutel van het toegangshek kunnen wij als bewoners niet kijken naar al het moois dat in de binnentuin ontstaat nu kinderen er niet meer mogen spelen. Ontvangen wij als bewoners allemaal een sleutel van het bewuste toegangshek en zo ja wanneer?

-Kunt u ons voorzien van een overzicht van welke bedrijven er betrokken zijn bij het opknappen van de woningen? Wij weten vaak namelijk niet wie er allemaal in en uit ons pand lopen en waarom. Op 29 augustus 2012 (...) ontvingen wij bericht dat het trapportaal zou worden opgeknapt en dat de werkzaamheden 'enkele weken' zouden duren. Wij zijn ruim acht maanden verder en nog steeds wordt er gewerkt. Over veel werkzaamheden (zoals die aan de zolderruimtes en aan het dak) zijn wij niet ingelicht. Waarom niet en hoe lang gaan de werkzaamheden nog (bij benadering) duren? Wij ervaren namelijk veel overlast van de machines en soms helaas ook van het ingehuurde personeel. Vaak staan apparatuur en verfspullen en toebehoren gewoon in de algemene gang in onze portieken. Is dat niet in strijd met de brandveiligheid?


 -Voor iedereen – behalve de bewoners van de benedenverdiepingen - is het ronduit gevaarlijk de eigen ramen te lappen. Dit zouden wij willen laten doen door een professionele glazenwasser. Het zou voor iedereen het makkelijkst zijn als hij (of zij natuurlijk) de sleutel kreeg van het toegangshek. Eventueel kan een contract worden getekend waarin belooft wordt de binnentuin netjes te houden en geen kopieën van de betreffende sleutel worden gemaakt.


-In de algemene zolderruimte staan uitsluitend nog spullen die niet toebehoren aan wie dan ook van de huidige bewoners. Ons het verwijderen daarvan in rekening te brengen zouden wij dan ook zien als 'unfair'.

Natuurlijk is het niet mogelijk bewoners van elke onderhoudsaktie op de hoogte te brengen maar iemand bij Ymere is vast op de hoogte van de termijnplanning. Zonder die planning kan een aannemer namelijk in principe de opdracht die 'een paar weken' zou duren tot in het oneindige rekken en daar betaald voor krijgen.

Wij hebben graag een kopietje van die termijnplanning zodat wij weten waar wij aan toe zijn.

-Bent u bereid tot het organiseren van een bewonersinformatie-avond waarbij alle betrokken partijen aan het woord komen en over en weer grieven kunnen worden geuit en eventueel direct opgelost? Wij zouden dat zeer op prijs stellen!

In het kader van het door de bewoners – in navolging van Ymere – ingestelde 'zero tolerantie' – beleid verwachten wij binnen twee weken na dagtekening een inhoudelijke reactie op deze bewonersbrief.

Wij zijn uw reactie graag per omgaande tegemoet.

Hoogachtend,

Namens de bewoners van portiek ... ,

TW

06-...

e-mail:

Een afschrift is verstuurd aan:

..., Consulente Gebiedsbeheer
..., Gebiedsbeheerder
..., Projectleider
..., Uitvoerder
..., Buurtcoördinator
..., voorzitter huurderscommissie i/o
..., voorzitter Vereniging van Eigenaren
..., voorzitter Huurdersvereniging

Vervolg d.d. 16 mei:


In vervolg op de eerder verzonden bewonersbrief hierbij een paar aanvullende vragen:

Het algemene zolderraam is sinds kort afgesloten met een hekwerk.
Daardoor zijn verhuizingen met touw en blok niet meer mogelijk.
Wie gaf opdracht tot deze barricade en tot welk doel?

Het zolderlicht brandt constant en omdat het algemene energieverbruik wordt verhaald op de bewoners vroegen wij ons af wat hier de bedoeling van is.

Een kopie van deze aanvulling op de bewonersbrief is verzonden aan dezelfde personen die ook in de oorspronkelijke brief werden genoemd.

Bovendien is - in het kader van transparantie - dezelfde brief gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com