Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

16 december 2013

Bladblazers: vervolg III

Geachte Terrence Weijnschenk,

Het stedelijk duurzaamheidsprogramma en de inzet in deze Collegeperiode kunt u terugvinden op www.amsterdam.nl/duurzaam en op www.amsterdam.nl/energie. Stadsdelen ontwikkelen aanvullend eigen projecten om zo binnen het eigen stadsdeel invulling te geven aan de duurzaamheidsambities. Projectbureau ARC (Amsterdam Reduceert CO2) werkt voor en met de stadsdelen aan diverse duurzaamheidsprojecten: http://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie-diensten/dienst-ruimtelijke/projectbureau-arc.

 Hier treft u verschillende projecten aan die stadsdelen realiseren op het gebied van duurzaamheid. En daarmee invulling geven aan het stedelijk kader op duurzaamheid. Verder ontvangt u deze week een toelichting van stadsdeel zuid op de keuzes die zij hebben gemaakt voor een duurzaam beheer van de openbare ruimte. Ik hoop u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, Eveline Jonkhoff

 ============
Hartelijk dank voor uw antwoord, mevrouw Jonkhoff.

Al is het helaas geen antwoord op mijn vraag waarom de gemeente claimt én duurzaam te willen werken én elk stadsdeel (de ver van duurzame) bladblazers gebruikt. De lezers van http://vragen.blogspot.com en ik wachten het antwoord van stadsdeel Zuid in spanning af.

Bovendien is inmiddels onze gehele correspondentie doorgestuurd naar diverse media omdat ik denk dat meerdere mensen geïnteresseerd zullen zijn in het antwoord van de gemeente.

Bijgevoegd vindt u nog de Leidraad duurzaam inkopen van de gemeente Amsterdam (PDF). Zelf zie ik niet hoe de aanschaf van nieuwe bladblazers past in het beleid van duurzaam inkopen. Maar u misschien wel. Dat kan natuurlijk.

Nogmaals mijn dank.

 Vriendelijke groet,

 Terrence Weijnschenk

Geen opmerkingen: