Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

3 december 2013

Bladblazers: vervolg

Update: vanmorgen werd ik gebeld door een ambtenaar van Rijkswaterstaat bij wie na diverse omzwermingen mijn e-mail van 8 november terecht was gekomen. Hij vroeg mij contact op te nemen met de Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam. Ik stuurde die dienst dus vandaag onderstaande berichten.

Een paar weken terug stelde ik een vraag aan de gemeente Amsterdam. Men zegde toe mij binnen vijf werkdagen inhoudelijk op mijn vraag in te gaan. Die termijn is verstreken. Vandaar deze vraag:

Geachte mevrouw, meneer,

Enkele weken terug stuurde ik u onderstaand schrijven dat wellicht aan uw aandacht is ontsnapt ondanks dat u - geautomatiseerd weliswaar maar toch - op 8 november meldde dat ik binnen vijf werkdagen een inhoudelijk antwoord kon verwachten. Die termijn is verstreken. Tóch wil ik u nogmaals in de gelegenheid stellen om de vraag te beantwoorden: 'Als de gemeente Amsterdam ambieert om wereldwijd een leidende gemeente te zijn waar het gaat om duurzaamheid (zie daarvoor uw eigen notitie), waarom laat het haar diensten dan toch nog werken met gemotoriseerde bladblazers die - in tegenstelling tot de 'ouderwetse' hulpmiddelen riek en bezem - bijzonder slecht zijn voor mens en milieu?'

Gelieve alsnog deze redelijk eenvoudige vraag inhoudelijk te beantwoorden om te voorkomen dat ik en de lezers van http://vragen.blogspot.com tot de slotsom moeten komen dat het gemeentelijk gepraat over duurzaamheid niets meer is dan een verzameling holle frasen.

Alvast mijn dank voor de te nemen moeite.

Met vriendelijke groet,

TW

Geen opmerkingen: