Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

20 december 2013

Bladblazers: het antwoord!

Op 19 december 2013 09:41 schreef FBX Postbus-Beheerbedrijf-Rayon-Noord :
Geachte heer Weijnschenk,

Naar aanleiding van uw onderstaande bericht willen wij u graag informeren dat de gemeente Amsterdam ernaar streeft duurzame hulpmiddelen in te zetten. Ook in de uitvoering wordt dit, indien mogelijk, toegepast.
Ons wagenpark wordt steeds meer uitgebreid met elektrische voertuigen, ook bij het gereedschap wordt hiernaar gekeken.
Op dit moment gebruiken wij nog bladblazers, omdat de gemeente Amsterdam is gehouden aan de Arbeidsomstandighedenwetgeving om de fysieke belasting van werknemers zoveel mogelijk te beperken.
De oplossing zoals Ymere is overeengekomen zal de gemeente Amsterdam niet gaan toepassen. De reden hiervoor is dat handmatig werken wel milieuvriendelijk is, maar lichamelijk belastend door de repeterende beweging die worden gemaakt. Op langere termijn veroorzaakt dit gewrichtklachten.
De gemeente Amsterdam gebruikt biobrandstof voor de bladblazers. In Rotterdam is een proef met elektrische bladblazers gaande, lichter in gebruik en minder gehorig.
Amsterdam volgt deze pilot op de voet.
 
De geluidoverlast die bladblazers veroorzaken in de openbare ruimte hebben geen constante factor. Slechts in de bladperiode worden de bladblazers ingezet. De overlast beperkt zich tot een beperkte tijdsduur per dag en straat.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan vernemen wij die graag.

Met vriendelijke groet,

Met vriendelijke groet,
 
Lobke Willems
 
Management assistente Beheerbedrijf Openbare Ruimte
Rayon Noord
Stadsdeel Zuid

aanwezig op ma, di, do, vr
     

                           
Van: Terrence Weijnschenk [mailto:terrebel@gmail.com]
Verzonden: donderdag 5 december 2013 15:24
Aan: Info DRO
Onderwerp: Duurzaamheid en bladblazers

Geachte dames, heren,

Via diverse ambtenaren kwam ik uiteindelijk bij uw dienst terecht voor de beantwoording van onderstaande mail. Alvast mijn hartelijke dank voor het beantwoorden ervan.

Vriendelijke groet,

Terrence Weijnschenk

06-xxxxxxx

===============
4 december 2013

Een paar weken terug stelde ik een vraag aan de gemeente Amsterdam. Men zegde toe mij binnen vijf werkdagen inhoudelijk op mijn vraag in te gaan. Die termijn is verstreken. Vandaar deze vraag:

Geachte mevrouw, meneer,

Enkele weken terug stuurde ik u onderstaand schrijven dat wellicht aan uw aandacht is ontsnapt ondanks dat u - geautomatiseerd weliswaar maar toch - op 8 november meldde dat ik binnen vijf werkdagen een inhoudelijk antwoord kon verwachten. Die termijn is verstreken. Tóch wil ik u nogmaals in de gelegenheid stellen om de vraag te beantwoorden: 'Als de gemeente Amsterdam ambieert om wereldwijd een leidende gemeente te zijn waar het gaat om duurzaamheid (zie daarvoor uw eigen notitie), waarom laat het haar diensten dan toch nog werken met gemotoriseerde bladblazers die - in tegenstelling tot de 'ouderwetse' hulpmiddelen riek en bezem - bijzonder slecht zijn voor mens en milieu?'

Gelieve alsnog deze redelijk eenvoudige vraag inhoudelijk te beantwoorden om te voorkomen dat ik en de lezers van http://vragen.blogspot.com tot de slotsom moeten komen dat het gemeentelijk gepraat over duurzaamheid niets meer is dan een verzameling holle frasen.

Alvast mijn dank voor de te nemen moeite.

Met vriendelijke groet,

TW

8 november 2013

Geachte mevrouw, meneer,

De gemeente Amsterdam wil graag werken volgens de zelfopgestelde 'Leidraad Duurzaam Inkopen' en heeft daartoe onder meer elektrische golfkarretjes aangekocht om te gebruiken in de groenvoorziening en bij schoonmaakwerkzaamheden.

Nu viel het mij op dat de golfkarretjes geschikt zijn gemaakt op bladblazers aan te bevestigen. Vreemd want bladblazers zijn verre van duurzaam en zeker niet milieuvriendelijk. En om die in de herfst te gebruiken is zelfs weinig meer dan verspilling van mankracht, tijd en energie want Moeder Natuur blaast de door de bladblazer weggeblazen herfstblaadjes zó weer terug de voetpaden op.

Dat de bladblazers bijzonder veel lawaai produceren en dus burgers enorm hinderen hoef ik u niet te vertellen. Bovendien zijn ze zwaar van gewicht wat rugklachten van medewerkers in de hand werkt.

Inmiddels is woningcorporatie Ymere overstag en heeft deze instelling haar vaste hovenier - van der Tol BV - opdracht gegeven weer 'ouderwets' over te gaan op riek en bezem. Veel minder belastend voor mens en milieu. Bovendien: zeker in parken is het veel nuttiger om herfstblaadjes te laten liggen. In de winter zorgen zij voor een uitstekende (en gratis!) isolatie van opkomende bloemen en planten en in het voorjaar zijn zij veranderd in prima mest. Wat dan weer scheelt in de aanschaf van milieuonvriendelijk kunstmest. Bovendien scheelt het geld en hoeft de extra aanschaf van benzine voor bladblazers en kunstmest niet (al dan niet indirect) te worden verhaald op de burger.

Graag uw onderbouwde reactie. Voor de goede orde: deze vraag is ook gepubliceerd op: http://www.vragen.blogspot.com

DISCLAIMER - De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. Geadresseerde van deze e-mail kan geen rechten ontlenen aan de inhoud van het bericht. Externe e-mail wordt door Dienst Ruimtelijke Ordening niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen. Een overeenkomst komt slechts tot stand door een schriftelijke bevestiging per brief.

De inhoud van dit e-mailbericht plus eventuele bijlagen is alleen bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken, maar dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Openbaarmaking, verspreiding en/of verstrekking van de in het bericht ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan.

Stadsdeel Zuid is niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van onjuiste overbrenging van een verzonden e-mailbericht en/of voor de niet tijdige ontvangst daarvan.

===============================

Geachte mevrouw Willems,

Dank u hartelijk voor dit uitgebreide antwoord.

Goed om te weten dat men bezig is met niet alleen duurzaamheid maar ook met het welzijn van medewerkers en omwonenden.

Interessant ook om te lezen dat met vijf kilo op de rug en oor beschermers vanwege de herrie rondlopen minder belastend en een repeterende beweging te maken door het mondstuk van de bladblazer van links naar rechts te bewegen is dan zonder oor beschermers en zonder voornoemd gewicht op de rug een repeterende beweging te maken met een apparaat van minder dan twee kilo; namelijk een bezem.

Ook de lezers van http://vragen.blogspot.com zullen nieuwsgierig zijn naar uw reactie op deze opmerking.

Voor zover mijn hartelijke dank.
In de hoop dat een antwoord op toekomstige vragen van mij aan de gemeente niet weer een aantal weken op zich zal laten wachten wens ik u fijne feestdagen.

Vriendelijke groet,

Terrence Weijnschenk
06-xxxxxxxx


Geen opmerkingen: