Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

20 augustus 2008

Vaderschap II

Geachte heer of mevrouw Servicedesk,

Hoewel ik mijzelf liever tot een persoon went dan tot een meubelstuk stel ik toch maar de vervolgvraag:

Als de moeder nu eens officieel incapabel is en de vader heeft zelfs een papieren bewijsstuk van dezelfde rechter die haar weigerde de (gezamenlijke) ouderlijke macht te ontnemen waarin hij verklaart dat de moeder niet in staat is voor haar zoon, noch voor haarzelf te zorgen, mag de ambtenaar van Burgerzaken alsnog weigeren een paspoort uit te geven?

Voor de goede orde: de moeder in kwestie zou niet eens meekunnen op de dag van aanvraag omdat zij bewoonster is van de gesloten afdeling van een instelling voor psychiatrisch patienten.

Ik zou graag mijn zoon mee willen nemen naar het land van zijn roots: Indonesie. Maar op deze manier wordt dat wel heel lastig. 5 Jaar terug was er overigens een ambtenaar die een heel stuk minder moeilijk deed en wel gewoon het paspoort meegaf. Wat zegt de wet nu eigenlijk of mag elke ambtenaar de wet interpreteren naar zijn of haar eigen inzicht?

Alvast bedankt voor Uw spoedige reaktie die overigens ook geplaatst zal worden op http://vragen.blogspot.com

Met vriendelijke groet,

TW

Antwoord op: Vaderschap III

Geachte heer W,

Via mijn collega's van Postbus 51 heb ik uw email ontvangen ter beantwoording.

Ik kan niet op al uw vragen ingaan, omdat het merendeel van uw vragen geen betrekking hebben op ons taakveld. Ik kan alleen ingaan op uw vraag over het aanvragen van een reisdocument voor uw zoon. Voor de andere vragen moet ik u verwijzen naar het Ministerie van Justitie en Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bij het aanvragen van een reisdocument voor een minderjarige dienen gezaghouders toestemming te verlenen. Voor een paspoort is dit tot 18 jaar en voor een identiteitskaart is dit tot 12 jaar. Door de medewerker burgerzaken zal de gezagssituatie per aanvraag geƫvalueerd moeten worden. Als u en de moeder van uw zoon beide het gezag hebben zult u beide toestemming moeten geven voor een eigen reisdocument voor uw zoon.

met vriendelijke groet,

Servicedesk Agentschap BPR

Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten
T 088-9001000
F 070-3560066
Lange Vijverberg 11
Postbus 10451
2501 HL Den Haag

e-mail agentschap@bprbzk.nl
(Het agentschap BPR is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)