Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

20 augustus 2008

Antwoord op: Vaderschap III

Geachte heer W,

Via mijn collega's van Postbus 51 heb ik uw email ontvangen ter beantwoording.

Ik kan niet op al uw vragen ingaan, omdat het merendeel van uw vragen geen betrekking hebben op ons taakveld. Ik kan alleen ingaan op uw vraag over het aanvragen van een reisdocument voor uw zoon. Voor de andere vragen moet ik u verwijzen naar het Ministerie van Justitie en Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bij het aanvragen van een reisdocument voor een minderjarige dienen gezaghouders toestemming te verlenen. Voor een paspoort is dit tot 18 jaar en voor een identiteitskaart is dit tot 12 jaar. Door de medewerker burgerzaken zal de gezagssituatie per aanvraag geƫvalueerd moeten worden. Als u en de moeder van uw zoon beide het gezag hebben zult u beide toestemming moeten geven voor een eigen reisdocument voor uw zoon.

met vriendelijke groet,

Servicedesk Agentschap BPR

Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten
T 088-9001000
F 070-3560066
Lange Vijverberg 11
Postbus 10451
2501 HL Den Haag

e-mail agentschap@bprbzk.nl
(Het agentschap BPR is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

Geen opmerkingen: