Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

31 januari 2018

Ymere en de CV: het gaat maar door

Voor wie denkt dat na jarenlange mailwisselingen nu eindelijk mijn woning is geïsoleerd en ik geniet van een lagere gasrekening en meer wooncomfort dankzij het inruilen van mijn oude gaskachel voor een CV-installatie...

========================
Beste J,

Hedenmorgen (31 januari 2017) was een medewerker van Comfortpartners in mijn woning voor diverse metingen
betreffende rook- en afvoerkanalen en koolmonoxide niveaus. Hij vroeg mij of ik een CV-installatie wil.
Ik gaf aan dat Ymere en ik al een paar jaar bezig zijn isolatie van mijn woning te realiseren omdat ik heb bedongen
dat ik graag CV wil maar pas als mijn woning voldoet aan de moderne normen qua isolatie.

Via jou ben ik nu al een tijdje bezig dat gerealiseerd te krijgen maar het woord 'spoedig' heeft klaarblijkelijk bij Ymere
een andere betekenis dan bij de samenstellers van de Dikke van Dale.

6 September 2017 liet jij mij weten dat jij de opdracht om mijn woning te laten isoleren in februari van dat jaar hebt doorgeplaatst naar de afdeling Vastgoed van Ymere en dat het balletje dan zou gaan rollen. Wellicht is het een kant op gerold waar het niet heen had gemoeten?

Hier nog even jouw eigen mail van toen (6 september 2017):


=========================
Beste heer W, beste T,

Ik heb het rapport nog niet ontvangen. Na ons contact in februari 2017 heb ik je aanvraag uitgezet bij onze afdeling Vastgoed. Ik heb ook gehoord dat er inmiddels een onderzoek heeft plaatsgevonden. De afdeling Vastgoed heb ik om een spoedige reactie gevraagd zodat kan reageren op je verzoek om je woning beter te isoleren.

Je hoort zo snel mogelijk van mij

 Met vriendelijke groet

 JG

Teamleider Projectbureau Veilig Verwarmen.

========================================
Een collega van jou reageerde indertijd op dezelfde mail die ik ook op mijn weblog zette. Zijn of haar reactie (de reactie is niet ondertekend) vind je hier: http://vragen.blogspot.nl/2017/09/ymere-en-de-cv-installatie-een-vervolg.html

Je kunt hier lezen dat de collega 'even' tijd nodig heeft om uit te zoeken waarom ik maandelijks een bedrag aan Feenstra betaal voor geiseronderhoud maar dat dat onderhoud wordt uitgevoerd door Comfort Partners die bij Ymere onder contract staat en al door Ymere betaald wordt. Blijkbaar wordt er dus dubbel betaald voor onderhoud aan de geiser. Jouw collega zou (alweer vorig jaar september) 'binnen een week' naar mij toe inhoudelijk reageren. Geheugenverlies en het niet bijhouden van een agenda zijn klaarblijkelijk de norm binnen wonincorporatie Ymere. Ik vind dat vervelend en vriendelijk blijven tegenover mensen die niet doen wat zij zeggen te doen gaat mij steeds moeilijker af.

Ik hoor graag spoedig van jou. Dit maal graag in de betekenis die verreweg de meeste andere mensen gebruikelijk vinden.

Uiteraard hebben jullie het verschrikkelijk druk maar bedenk maar even dat het jullie veel tijd scheelt én op de langere duur meer huurgeld oplevert indien jullie daadwerkelijk inhoudelijk ingaan op klachten van huurders.

Vriendelijke groet,

TW

Een kopie van dit schrijven is verzonden naar de lokale Bewonerscommissie en naar het Wijk Steunpunt Wonen West.

=====================
Update: binnen enkele minuten na het plaatsen van bovenstaand bericht ontving ik via Twitter de melding dat ik morgen (1 februari) rond 19:00u zou worden gebeld door de afdeling Vastgoed. Een medewerker van die afdeling had zelf al gehoord van mevrouw G dat hij mij moest bellen. Wat hij prompt deed. Hij vertelde mij onmiddellijk te gaan uitzoeken waarom ik bijna een jaar niets van zijn afdeling hoorde. Ik liet hem weten geen smoesjes te willen horen maar dat ik simpelweg wil dat mijn woning wordt geïsoleerd voordat men een CV-installatie aanlegt.