Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

30 januari 2009

Vaderschap IV

Het blijkt erg lastig om antwoord te krijgen op vragen, gesteld aan het Ministerie van Justitie. Ik probeerde dat al eerder maar blijf het proberen:

Ministerie van Justitie
Postbus 20301
2500 EH Den Haag


Amsterdam, 30 januari 2009

Betreft: Antwoord op diverse vragen.

Geachte dames, heren,

Ongetwijfeld heeft U het razend druk. Waarsschijnlijk zelfs té druk om een burger te vertellen
hoe een deel van het Nederlands juridisch systeem in elkaar steekt.

Toch verzoek ik U met klem om alsnog te reageren om de inmiddels meerdere malen
(Voor het laatst oktober van het vorig jaar) gestelde vragen:

Waarom moeten beide ouders tekenen voor het paspoort van een minderjarige maar is het voldoende wanneer alleen de moeder tekent? Hierbij wordt de vader dus gediscrimineerd. Een duidelijke overtreding van artikel 1 van onze zo geliefde grondwet.

Waarom wordt een moeder zelden uit de ouderlijke macht ontheven, zelfs als zij een zwaar misdrijf heeft gepleegd terwijl de Nederlandse rechterlijke macht er absoluut geen moeite mee heeft de ouderlijke macht bij een vader weg te halen, al is het maar omdat zijn ex zegt dat hij het kind mishandelt zonder dat daar bewijzen voor zijn? Ook hier weer een zware overtreding van artikel 1 van de Nederlandse grondwet.

Hieronder een kopie van de eerdere correspondentie aan diverse instanties over dezelfde onderwerpen met de mededeling dat ik dit schrijven aangetekend per post verstuur zodat niet andermaal beweerd kan worden dat mijn brief nooit is aangekomen, iets wat een wezenlijk onderdeel lijkt uit te maken van het communicatiebeleid van Uw Ministerie.

Diverse kamerleden ontvangen een kopie zodat ook zij weten hoe het Ministerie van Justitie omgaat met vragen van burgers.

Dit bericht werd gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com, alwaar ook onverwijld melding wordt gemaakt van Uw antwoord danwel van het eventuele uitblijven daarvan.

Hoogachtend,

TW

22 januari 2009

Cozzmoss

Irene van den Berg van Cozzmoss klaagt graag mensen aan die volgens haar plagiaat hebben gepleegd doordat zij op hun website danwel weblog een stukje van een ander hebben geknipt en geplakt zonder bronvermelding. Nu wil het feit dat zij zelf ooit een commercieel artikel had geschreven dat achteraf bijna letterlijk van de website van het Nibud afkomstig bleek.
Het door mevrouw van de Berg geschreven artikel vindt U hier en dat van het Nibud hier.
Uiteraard had zij zelf niet aan bronvermelding gedaan en presenteert zij "mogelijkheden" als "feiten". Ik gaf haar uitgebreid de kans hierop te reageren maar helaas voor haar weigert zij elk commentaar:
----------------------
Beste Irene,

Inmiddels heb ik aan het Nibud doorgegeven dat jij weigert te reageren op de vraag of jij zelf plagiaat hebt gepleegd toen je een artikel van het Nibud bijna letterlijk overnam en deed voorkomen alsof je zelf de betreffende informatie hebt vergaard.

Binnenkort zal één van hun advocaten contact met je opnemen.

Met vriendelijke groet,

TW

P.s. Een en ander is ook doorgegeven aan jouw superieuren die vermoedelijk niet enthousiast zullen zijn over het feit dat jij de zaken geen goed doet.
------------------------
TW wrote on 7 jan:
Beste Irene,

Allereerst ook nog voor jou de beste wensen voor het nieuwe jaar.

Omdat het jou eerder wellicht is ontgaan stel ik hierbij nogmaals de vraag:
"Heb jij zelf plagiaat gepleegd toen je gegevens van het Nibud overnam en deed alsof je die uit eigen onderzoek had?"

Voor de volledigheid hieronder nogmaals het originele bericht, gedateerd op 14 december van het vorig jaar.

Mocht je niet binnen tien werkdagen reageren dan zal dit bericht worden gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com
en zal er melding worden gemaakt van het feit dat je niet wenst te reageren.
Iets wat door mijn lezers zeker zal worden aangezien voor een schuldbekentenis.

Ik hoop dan ook op een onderbouwd antwoord waaruit blijkt dat je niet schuldig bent aan plagiaat.

Een kopie van dit bericht is verzonden aan het Nibud.

Met vriendelijke groet,

TW
--------------------
TW wrote on dec 14:
Beste Irene,

Op de website van een mede-blogger las ik dat jij zelf plagiaat gepleegt zou hebben
toen je indertijd gegevens van het Nibud rechtstreeks overnam zonder een link te plaatsen naar het originele artikel.
Bovendien zou je de betreffende cijfers over zakgeld in een andere context hebben geplaatst en gebruikte je het artikel voor commerciële doeleinden,
iets dat door Nibud.nl verboden is.

Omdat ik niet graag zomaar een oordeel vel wil ik graag van jou zelf weten wat hier van waar is.

Alvast mijn hartelijke dank voor jouw antwoord.

Met vriendelijke groet,

TW

P.s. Zou je het erg vinden als jouw antwoord werd gepubliceerd op mijn weblog?

20 januari 2009

KPN IV

Ook mevrouw Westerhof weet niet hoe zij moet omgaan met klanten. Tenzij zij liegt in opdracht van de baas. Maar dat zal toch niet? Toch??

Geachte mevrouw Westerhof,

Inmiddels is het een week geleden dat U mij voor het laatst de toezegging deed dat ik gebeld zal worden. Ik vraag mij af of er al een jaartal gepland staat voor het uitvoeren van die aktie zodat ik daar rekening kan houden met bijvoorbeeld het plannen van een wintersportvakantie in 2014.

Ik begrijp dat Uw medewerkers het te druk hebben om hun werk te doen
maar wat is het dan waar zij het zo druk mee hebben?

Mocht ik binnen 24 uur niet zijn gebeld dan gaat de KPN op rapport en zal ook Uw naam niet onvermeld blijven.

Ik hoop dat een en ander op een misverstand berust en dat dit gedrag niet typerend blijkt voor de manier waarop de KPN met klanten denkt te moeten omgaan.

Met vriendelijke groet,

Dhr. TW

P.s. Omdat mijn vaste telefoon nog steeds is afgesloten hierbij nogmaal mijn mobiele nummer:
06-xxxxxxx

KPN wrote:
Geachte heer W,

In ons systeem is uw probleem inderdaad bekend en doorgegeven aan de afdeling die dit gaat behandelen onder registratienummer: 5460534
Wegens grote drukte is het niet mogelijk gebleken per ommegaande telefonisch contact met u op te nemen. Onze excuses hiervoor.

Vriendelijk verzoeken wij u om uw geduld. Zo spoedig mogelijk na het doorzetten van uw klacht zal er contact met u opgenomen worden.

Wij vertrouwen erop u met deze informatie van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,
Joan Westerhof KPN

Vervolg op: KPN II

Ook Nancy Verlinden van de KPN stuurt mensen graag met een kluitje in het riet.

Dat weerhoudt mij er niet van mijn eis om een vergoeding kracht bij te zetten:

Geachte mevrouw Verlinden,

Op 4 Januari zond ik de KPN een factuur voor gederfde inkomsten na onterecht te zijn afgesloten van e-mail en vast telefoonverkeer.

Deze rekening is niet binnen de gestelde termijn voldaan en is daarom verhoogd met wettelijke rente en administratiekosten. Aangezien mijn vaste telefoonlijn nog steeds niet in orde is verzoek ik U een navenante vergoeding van teveel betaald abonnementsgeld.

Het totaalbedrag komt hiermee op E.328,16

Mocht dit bedrag te hoog zijn om in één keer te kunnen voldoen dan kunt U eventueel betalen in vier termijnen van E.82.04 waarvan de eerste binnen dient te zijn voor 14 februari 2009.

Kosten voor verdere incasso komen voor rekening van de KPN.

Met vriendelijke groet,

Dhr. TW

Vervolg op: KPN III, deel 2

De KPN lijkt gestopt met het verlenen van klantenservice:

Verschillende medewerkers blijken gewoon te liegen of gedragen zich als jonge kinderen:
"Iets toezeggen is niet hetzelfde als het daadwerkelijk doen." wil ik ze dan zeggen.

Zo kreeg ik ooit antwoord van Herman de Vries, een week terug.

Tijd om te vragen waar de beloofde reaktie blijft:


Beste meneer de Vries,

Vanwege de klaarblijkelijk enorme drukte bij KPN
houdt ik het kort:

Wat bedoelt de KPN met "zo spoedig mogelijk"?

Met vriendelijke groet,
Dhr. T. Weijnschenk

17 januari 2009

Antwoord op: Postbank II, deel 2

Mevrouw van der Wal, Manager Customer Service van de Postbank, gaf mij in een vorig bericht onjuiste informatie. Je zou van een heuse Docterandus zulke blunders toch niet verwachten. Maar goed. Hier het vervolg:

Geachte mevrouw van der Wal,

Onvoorstelbaar dat er zo ontzettend lang gewacht wordt met antwoord geven en dat het dan nog het verkeerde antwoord is ook! Uiteraard wordt hier melding van gemaakt aan Uw superieuren.

Bovendien heeft U nog steeds geen antwoord gegeven op mijn vraag:
Het storten van muntgeld op een spaarrekening om het vervolgens de volgende dag alsweer over te schrijven naar de betaalrekening kost niet alleen de klant maar ook de Postbank meer tijd (en dus geld!) dan het rechtstreeks storten van muntgeld op de betaalrekening. Nu is het bedrag van 0,30 Eurocent per zakje (Drie zakjes muntgeld laten storten kost minder dan een cent!) geen onoverkomelijke financiële aderlating maar het gaat om het principe.

Niet alleen U bent in verwarring maar ook de loketmedewerkers van de Postbank hanteren per individu andere richtlijnen.

Persoonlijk denk ik dat het tijd wordt voor duidelijkheid.

Heel mooi dat U vertelt dat De Postbank ervoor gekozen heeft de stortingsautomaten alleen in de nieuwe Postbank-winkels te plaatsen maar dat beantwoordt niet de vraag waarom er geen stortingsautomaten worden geplaatst in de reeds bestaande.

Ik neem tenminste aan dat de door U genoemde beslissing is genomen door een mens
en niet door een kunstmatige intelligentie die "De Postbank" wordt genoemd en waarmee niet kan worden gecommuniceerd. Een en ander is dus na te vragen.

Gaarne alsnog Uw antwoord.

Alvast mijn dank voor de te nemen moeite.

Met vriendelijke groet,

Dhr. TW

P.s. Uiteraard wordt ook onderstaande én bovenstaande gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com


postbank@postbank.nl wrote:
Geachte meneer W,

De beantwoording van uw e-mail is vertraagd. Onze excuses hiervoor.
Wij hebben u onjuist geinformeerd in ons voorgaande e-mail. Onze excuses hiervoor.
Voor het storten van muntgeld op het Postkantoor betaalt u 0,30 eurocent per zakje. Het storten van muntgeld op de Spaarrekening is wel gratis. Om systeemtechnische redenen is het makkelijker om het muntgeld te storten op de Spaarrekening.
De Postbank heeft ervoor gekozen de Stortingsautomaten alleen in de nieuwe Postbank winkels te plaatsen.

Met vriendelijke groet,
Postbank N.V.

Mw. drs. I.M. van der Wal
Manager Contactcenter

Postbank is continu bezig haar dienstverlening te verbeteren. Wij stellen uw mening daarom erg op prijs. Klik op onderstaande link om deel te nemen aan een kort onderzoek en help ons onze dienstverlening te verbeteren.

http://www.email.postbank.nl/ext.dll?ID=OePMSOaQ4TVPOOOU&Q=D265

Antwoord op: E.ON

Bij E.On Reageert men snel en vakkundig op vragen van klanten:

Geachte mevrouw van de Laar,

Mijn hartelijke dank voor dit prompte en meer dan volledige antwoord.

Met vriendelijke groet,

Dhr. TW

E.ON Klantenservice wrote:

Geachte heer W,

Op 15 januari 2009 hebben wij uw e-mail ontvangen. Hierin geeft u aan dat u een vraag hebt over de tariefsverhoging. In deze e-mail gaan wij in op uw vraag.


1. Waarom verandert de energieprijs
Door de ontwikkelingen van de olieprijs. De gas- en elektriciteitsprijzen zijn gekoppeld aan de olieprijs.


2. Hoe wordt een energieprijs berekend
De energieprijs bestaat uit
a. Leveringskosten
b. Netwerkkosten
c. Energiebelasting
d. BTW
<www.eon-benelux.com Snel naar ‘Tarieven’ Opbouw energieprijs>>


3. Wat is de stijging?
E.ON verhoogt de variabele energietarieven voor
a. Gas: 10 %
b. Elektriciteit 22 %
Deze verhoging heeft alleen betrekking op de leverancierskosten en de BTW.


4. Hoe is de stijging t.o.v. andere energieleveranciers
De stijging loopt in de pas met de stijging van de tarieven die concurrenten eerder aankondigden


5. Hoe kan het dat de energieprijs stijgt als de olieprijs de afgelopen periode flink is gedaald.
De gasprijs is gekoppeld aan de olieprijs
De variabele prijs wordt in Nederland berekend op basis van een gemiddelde olieprijs tussen 1 april 2008 en 1 oktober 2008
Vooral na oktober ging de olieprijs omlaag


6. Dus de energieprijs zal per 1 juli 2009 dalen
De ontwikkeling van de olieprijs van 1 oktober 2008 tot 1 april 2009 wordt verrekend in de variabele energietarieven per 1 juli 2009.
Dus: Als de olieprijs laag blijft of nog verder zakt, dan zullen de variabele energietarieven per 1 juli 2009 dalen. Andersom ook.


7. De gasprijs stijgt, maar waarom stijgt de elektriciteitsprijs ook. Verklaring?
Turbines die elektriciteit opwekken worden vooral met gas gestookt. Daarnaast is de kolenprijs ook gestegen ook wordt elektriciteit opgewekt d.m.v. kolengestookte centrales


8. Wat kost die stijging een klant op jaarbasis
Voor een gemiddeld gezin zo’n 100 – 150 euro extra


9. Stijgt het voorschotbedrag / hoeveel
E.ON adviseert nadrukkelijk het voorschotbedrag te verhogen om bijbetaling bij de jaarafrekening zoveel mogelijk te voorkomen. E.ON verhoogt het voorschotbedrag niet ongevraagd. Advies: voor gas 6-8 euro en voor elektriciteit 4-7 euro, voor beide producten 10 – 15 euro.


10. Waarom worden de energieprijzen op de momenten 1 jan. en 1 juli aangepast
Dat zijn door Gasterra vastgestelde momenten11. Kan dat niet vaker?
Gasterra kondigde recent aan dat de energieprijzen vaker per jaar aangepast kunnen worden. Het is nog niet bekend vanaf wanneer dat ingaat.


12. Kan ik mijn energieprijs bij E.ON ‘vastzetten’ (van variabel naar vast)/Biedt E.ON vaste energieprijzen aan voor welke periode
Dat is op dit moment niet mogelijk. U kunt wel altijd uw interesse doorgeven via de website www.eon-benelux.com
<www.eon-benelux.com Snel naar ‘Tarieven’ E.ON vast tarief>>
<niet communiceren: E.ON heeft wel aan een selecte groep klanten de mogelijkheid aangeboden om de energieprijs vast te zetten>>


13. Hoe kan het dat klanten bij hun jaarrekening geld terug ontvangen, maar er toch een hoger voorschot in rekening wordt gebracht voor de toekomst
Met een voorschotverhoging wordt rekening gehouden met toekomstige tarievenstijgingen en een gemiddelde winter. Zo wordt bijbetaling bij de jaarrekening zoveel mogelijk voorkomen.


14. Kan een klant zijn voorschotbedrag verlagen
Zie het antwoord vorige vraag. Het is niet verstandig, maar een klant kan het voorschotbedrag eventueel met maximaal 10 % verlagen.


15. Hoe past een klant zijn voorschotbedrag aan
Via de antwoordkaart of via internet (www.eon-benelux.com/voorschot)


16. Wat gebeurt er als ik mijn voorschotbedrag niet wijzig?
Dan kan het zijn dat u bij uw eerstvolgende jaarafrekening moet bijbetalen. Om dit risico te beperken, kunt u uw voorschotbedrag wijzigen.


17. Hoe/Wanneer worden klanten geïnformeerd over de tarievenstijging
Via een brief die de klant ontvangt in de eerste twee weken van januari 2009


18. Waarom wordt het antwoordkaartje naar Woerden gestuurd, E.ON zit toch in Eindhoven?
De antwoordkaarten worden door een externe partij voor E.ON digitaal ingescand, dit gebeurt vanuit Woerden


19. Wat betekenen de cijfers op de antwoordkaart?
De eerste cijferreeks is uw kenmerk van de antwoordkaart, de tweede cijferreeks is uw klantnummer


Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan een online tevredenheidsonderzoek. Deelname duurt niet langer dan 1 minuut. Elke maand worden vijf E.ON LichtPakketten verloot onder de deelnemers. Deze box t.w.v. € 110,- bevat 15 energiebesparende producten, waarmee u € 150,- per jaar kunt besparen op uw energiekosten.
Klik op deze link.

Hebt u nog vragen? Neem dan tijdens kantooruren contact op met onze Klantenservice via telefoonnummer 0900-0601 (€ 0,10 per minuut) of stuur een e-mail naar klantenservice@eon-benelux.com. Voor een antwoord op de meest gestelde vragen of voor algemene informatie verwijzen we u overigens graag naar onze website www.eon-benelux.com.


Met vriendelijke groeten/With kind regards
Annet van de Laar

Sales & Contact Centre
T 0900-0601 (€ 0,10 p/min)
F (+31) (0)40-2577755

E.ON Benelux
Dr. Holtroplaan 2-28
NL-5652 XR Eindhoven
www.eon-benelux.com


15 januari 2009

E.ON

Verschillende energiebedrijven verhoogden hun tarieven "in verband met de hoge olieprijs van een half jaar geleden". Gaan de prijzen over een half jaar dan omlaag omdat de olieprijs onlangs is gekelderd? Ik vroeg het een woordvoerdster van E.ON:

Aan: Mw. S. van der Schoot, manager customer services

Geachte mevrouw van der Schoot,

Op 7 januari jongstleden ontving ik van U een brief gedateerd op 2 januari van dit jaar.
Daarin geeft U aan dat de prijzen per 1 januari 2009 zullen worden verhoogd.

Buiten het feit dat het volgens de geldende natuurwettten onmogelijk is iets te doen dat al gedaan is, (met name omdat het al gedaan is en dus niet meer gedaan kan worden) had ik nog een andere vaststelling.

U vertelt de klant dat de tarieven worden verhoogd omdat een half jaar geleden de olieprijzen zo hoog waren. Volgens deze aanname zouden de prijzen over een half jaar dus flink moeten dalen,
aangezien in de laatste paar maanden van 2008 de prijs van olie op de wereldmarkt enorm is gedaald.

Kunt U dat bevestigen of zijn Uw tarieven niet verbonden met die van olie op het moment dat de olieprijs zakt?

Graag per omgaande Uw antwoord want op Uw website vind ik geen verklaring.

Mijn lezers en ik zijn zeer benieuwd naar Uw reaktie.

Aanvaard alvast mijn dank voor de te nemen moeite.

Met vriendelijke groet,

Dhr. TW

Klantnr.: xxxxxxxxx

http://vragen.blogspot.com

14 januari 2009

Antwooord op: KPN III, deel 2

Het is nog steeds druk bij de KPN. Kijk maar eens op de Hyves-pagina's van de diverse medewerkers...

Geachte heer W,

Wij hebben begrip voor uw reactie.

Het e-mailcenter beschikt niet over de mogelijkheid u in deze situatie
een oplossing te bieden. Het probleem is echter bekend en in
behandeling genomen onder registratienummer:

5460534

Naar aanleiding van uw bericht hebben wij de afdeling die uw probleem
in behandeling heeft genomen een toelichting gegeven. Er wordt zo
spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Wij vertrouwen erop u met deze informatie van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,

Herman de Vries
KPN

Antwoord op: Postbank II

Na enig aandringen kreeg ik vandaag antwoord op mijn vraag waarom rekeninghouders van de Postbank geld moeten betalen om hun eigen geld op hun eigen rekening te mogen storten.

U kent mij inmiddels: meteen stelde ik een nieuwe vraag.

Geachte mevrouw van der Wal,

Dank voor uw antwoord en uw excuses voor het lange uitblijven ervan.

In antwoord op Uw bericht heb ik nog een tweetal vervolgvragen:

1. Kunt U ervoor zorgen dat de loketmedewerkers van de Postbank eerdaags ook beschikken over de door U verstrekte informatie?
2. Waarom staat er bijvoorbeeld op het vrij grote postkantoor Amsterdam Kinkerstraat geen zogenoemde stortautomaat?

Overigens lijkt het sowieso gratis om muntgeld te laten storten op een spaarrekening en het als klant de volgende dag vanaf daar over te schrijven
naar de betaalrekening. Deze aktie kosten zowel de Postbank-medewerker alsook de klant meer tijd en moeite. Is dat de bedoeling van het systeem?

Mijn lezers en ik zijn benieuwd naar Uw antwoord.

Met vriendelijke groet,

Dhr. TW
------------------------
postbank@postbank.nl wrote:
Geachte meneer W,

Vervelend dat u nog geen reactie hebt gehad op uw e-mail.

U kunt kosteloos geld storten op uw Girospaarrekening. Wij brengen kosten in rekening voor het storten van muntgeld op de Girorekening, wanneer u geen Giropas bij u heeft (bij een stortautomaat) of wanneer er geen stortautomaat aanwezig is bij het Postkantoor. In alle overige gevallen betaalt u geen kosten voor het storten op uw eigen Girorekening.

De kosten die u hebt betaald voor het storten van muntgeld, staat los van de producten diensten die in het pakket zijn inbegrepen. Voor een overzicht van de producten en diensten die wij bieden in onze verschillende pakketten verwijzen wij u graag door naar de volgende website:
http://www.postbank.nl/ing/pp/page/article/detail/0,2842,1859_162460_915705951,00.html?linktype=int

Met vriendelijke groet,
Postbank N.V.

Mw. drs. I.M. van der Wal
Manager Contactcenter

Postbank is continu bezig haar dienstverlening te verbeteren. Wij stellen uw mening daarom erg op prijs. Klik op onderstaande link om deel te nemen aan een kort onderzoek en help ons onze dienstverlening te verbeteren.

http://www.email.postbank.nl/ext.dll?ID=OePMSOaQ4TVPOOOU&Q=95C7

12 januari 2009

Antwoord op: Albert Heijn III, deel 4

Albert Heijn wil graag dat de NMa onderzoekt of 's lands grootste kruidenier verboden prijsafspraken maakt met de concurrent. Tenminste, dat zou je haast gaan denken:

Geachte mevrouw Denie,

Omdat ik door het uitblijven van een antwoord van Uw zijde er inmiddels bijna van overtuigd ben dat Albert Heijn
verboden prijsafspraken maakt met enkele concurrenten en daarmee doelbewust de consument benadeelt is inmiddels de NMa
op de hoogte gebracht van dit mogelijk strafbaar feit.

Uw naam is hierbij genoemd. Daarbij wil ik het niet onvermeld laten het te betreuren dat de verantwoordelijke managers
het beleid voeren om doelbewust buiten schot te blijven.

Uiteraard krijgt U nog een kans op rectificatie en ook dat antwoord zal worden gepubliceerd.

In de hoop dat een en ander op een misverstand Uwerzijds berust, teken ik.

Met vriendelijke groet,

TW

Postbank II

Bijna een maand terug stelde ik een vraag aan de mensen van de Postbank. Tot op heden ontving ik niets meer dan een "wij zullen binnen tien dagen reageren"-antwoord. Niet genoeg.

Geachte mevrouw van der Wal,

Ik betreur het ten zeerste dat ik in negatieve zin moet berichten over Uw bedrijf.
Uw schijnbare onwil om te reageren op consumentenvragen strekt U niet tot eer.

Geen enkel excuus is voldoende om deze ommissie van Uw zijde teniet te doen.

U wordt andermaal -en nu met klem- verzocht antwoord te geven op mijn vraag.

Laat U het na binnen 48 uur hieraan te voldoen dan rest mijn geen keus
dan het inlichten van de authoriteiten op dit gebied.

Met vriendelijke groet,

TW
-------------------------------------
04/01/09
Geachte mevrouw van der Wal,

Mag ik U vriendelijk verzoeken U aan Uw eigen toezegging te houden?

Met vriendelijke groet en alsnog de beste wensen voor 2009.

TW

P.s. Ik wil U helpen herinneren dat onze correspondentie wordt gepubliceerd.


postbank@postbank.nl wrote:
Geachte meneer W,

Voor het beantwoorden van uw e-mail hebben wij wat meer tijd nodig dan u van ons gewend bent. U ontvangt binnen 10 werkdagen een reactie per brief.

Met vriendelijke groet,
Postbank N.V.

Mw. drs. I.M. van der Wal
Manager Contactcenter

Postbank is continu bezig haar dienstverlening te verbeteren. Wij stellen uw mening daarom erg op prijs. Klik op onderstaande link om deel te nemen aan een kort onderzoek en help ons onze dienstverlening te verbeteren.

http://www.email.postbank.nl/ext.dll?ID=MkN7IMoK2H53MMMz&Q=20B9

TRACKING NUMBER: A00005377786-00016900343

8 januari 2009

Antwoord op: Connexxion II

Zie ook antwoord op Connexxion

Beste mevrouw Tak,

Ongelooflijk! Dit verhaal staat lijnrecht op hetgeen U eerder melde.
Weet U zeker dat morgen bijvoorbeeld niet versie drie van het gebeuren opduikt?

Verder: Hoe komt het dat als mijn moeder een wagen bestelt de bestuurder bij haar huidige adres voor de deur staat terwijl volgens Uw opgave haar oude (en gelukkig tijdelijke) adres in het systeem staat vermeld.

Het is technisch gezien onmogelijk dat beide beweringen waar zijn.

Het verpleegadres is al enige tijd gesloten om ruimte te maken voor een uitbreiding van de Hermitage. De arbeiders van de bouwput die het terrein nu siert zullen niet de moeite hebben genomen van wie welke binnenkomende post is en deze netjes sorteren en bewaren totdat er iemand om vraagt.
Denk ik.

Helaas ben ik door wederom een fout van de KPN andermaal afgesloten van het vaste telefoonnetwerk. Daarom krijgt U hierbij, ten behoeve van Uw collega, mijn mobiele nummer:

06-xxxxxxx

Nogmaals mijn hartelijke dank voor het uitzoeken maar het blijft voor mij onverklaarbaar hoe zelfs U de fout kon begaan die U eerder op de dag heeft gemaakt.

Ik ben blij dat U mij aan de telefoon had en niet mijn moeder. Haar zwakke gezondheid kan dit soort blunders slegs moeizaam verwerken.

U zult het met mij eens is dat hier sprake is van meer dan een gewoon foutje.

Dank voor Uw excuses en ik hoop van harte dat Uw dienst hiervan geleerd heeft.
Komen soortgelijke fouten in de toekomst weer voor dan laat U mij geen keus dan dit te rapporteren bij de dienaangaande authoriteiten.

Met vriendelijke groet,

TW

Antwoord op: verzekering II

Geachte heer/mevrouw In len trac,

Hartelijk dank voor dit bericht. Het was snel en volledig.

Helaas brengt dat mij niet dichter bij mijn geld
en soms vraag ik mij af waar ik al die jaren premie voor heb betaald...

Op 11 juni ontving ik een voorschot van 2500;
Op 15 juli ontving ik 3076 wat indertijd volgens Uw opgave de laatste betaling zou zijn.

Ik zou nu volgens jullie een tegoed hebben van 6544,31

Dat brengt volgens mijn rekenmachine het totaal op E.12120,31

Mijn opgave bedroeg iets meer dan E.14000,-, (en werd later verhoogd toen bleek dat niet alle geredde spullen daadwerkelijk gered konden worden)
nog steeds minder dan het totaal verzekerde bedrag van ruim E.17000,-
maar toch krijg ik niet meer uitgekeerd dan "het verzekerde bedrag".

Het bedrag van E.5500,- dat betaald moest worden voor het opslaan en de schoonmaak van geredde goederen dient volgens mijn polis ("Alle schade aan de inboedel voortkomend uit brand") te worden voldaan door de verzekering.

Kunt U mij in de polis aanwijzen waar staat dat ik zelf opdraai voor die kosten?

Met vriendelijke groet,

Dhr. TW

-------------------------

info@degrootadviesgroep.nl wrote:
Geachte heer W,

Naar aanleiding van uw email van 6 januari berichten wij u als volgt.

Tijdens ons telefoongesprekken van 6 januari heb ik u in ons eerste
gesprek aangegeven uw email van 4 januari ontvangen te hebben en te zul-
len trachten de zaak vandaag af te wikkelen, maar nog op aanvullende informatie/reactie van expert nodig te hebben en zaak met verzekeraars
te moeten overleggen. Ik heb u ook aangegeven dat er maximaal nog
EUR 6544,31 waarschijnlijk uitgekeerd zal worden (tot verzekerd bedrag)

In ons tweede gesprek heb ik u aangegeven telefonisch contact te hebbben gehad met het expertiseburo (CED Nomex), maar de expert was niet telefonisch bereikbaar en werd ons toegezegd dat wij gebeld gaan
worden door de heer A. Mol. Ook heb ik u aangegeven dat i.v.m. het indienen van een klacht door u bij de Nationale Ombudsman wij in principe het dossier dienen over te dragen aan de verzekeraar, Reaal.

Ook heb ik aangegeven te zullen trachten de zaak in overleg met Reaal
op korte termijn te regelen. Verder heb wij gesproken over een even-
tuele contra-expertise in verband met onvrede over afwikkeling en het
schadebedrag.

U heeft ons verzocht om een voorschot en heb ik u toegezgd te zullen informeren of en hoeveel er als voorschot verstrekt kan worden. Er zyn geen toezeggingen gedaan om de zaak op 6 januari te zullen afwikkelen, wel om dit te trachten. Helaas ontvingen wij nog geen reactie van de
expert, maar dat zal ons beide niet verbazen.

Zoals afgesproken zullen wij vandaag weer contact opnemen met het
expertiseburo en op zeer koret termijn een reactie eisen van de expert en de hoofdexpert van het buro. Ook zullen wij het dossier aan Reaal Verzekeringen overdragen met het verzoek om spoedige behandeling.

vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
verblijven wij,

In
len trac

Villa DM

Beste Matthijs,

Hartelijk dank voor je prompte reaktie en de keurige uitleg.
Zoals de site er nu nog uitziet komt het op mij allemaal toch enigszins aanmatigend en zelfs respectloos uit. Natuurlijk kan dat nooit de bedoeling zijn en ook daarom verheug ik mij in jouw antwoord.

Om wat aandacht te vragen voor het door jullie gesteunde goede doel zal ik de betreffende link
ook plaatsen op http://vragen.blogspot.com alsook op http://terrebel.blogspot.com

Met vriendelijke groet,

TW

P.s. Zou het niet prachtig zijn als elke commerciële instelling zelfs maar 0,2 procent van de omzet
zou reserveren voor een goed doel? Jullie bedrijf geeft daarin het goede voorbeeld.
Zelfs al ben ik -zacht gezegd- geen uitgesproken van van het fenomeen Direct Marketing...;-)

Mathijs Heijting wrote:
Beste T,

Dank voor je e-mail.

Ik kan je gerust stellen, vanaf volgende week is onze nieuwe site in de lucht. Daar zullen geen iconen worden getoond. Op de huidige site staat te lezen waarom we deze iconen eren. Niet vanuit een commerciële gedachte, maar op basis van respect. Op onze nieuwe site zullen we inzicht blijven geven in het werk dat we verzetten voor onze Stichting4Life. Niets kapitalistisch, maar daadwerkelijk vrouwen en kinderen met aids een toekomst bieden. Ik hoop dat je vooral daar aandacht aan schenkt op je blog. Zie: www.s4l.nl.

M.vr.gr,

Mathijs Heijting

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Terrence Weijnschenk [mailto:terrebel@gmail.com]
Verzonden: donderdag 8 januari 2009 12:39
Aan: Mathijs Heijting
Onderwerp: "I have a dream"

Beste Matthijs,

Vinden jullie het ook zelf niet een beetje wrang om dode iconen als Dr.
Martin Luther King en Simon Wiesenthal op één lijn te stellen
met jullie "droom" van de perfecte kapitalistische wereld? Als zij nog
hadden geleefd hadden jullie waarschijnlijk een flinke rechtszaak aan de
broek gehad.

Eerlijk gezegd betwijfel ik of jullie de nabestaanden van de mensen op
de afgebeelde foto's netjes toestemming hebben gevraagd
want als jullie dat wel hebben gedaan kan ik mij niet voorstellen dat
zij die netjes hebben gegeven.

Graag jouw reaktie.

Met vriendelijke groet,

TW

P.s. Dit bericht wordt gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com"

--
*Weet U zeker dat U een print van dit e-mailbericht nodig heeft?

http://terrebel.blogspot.com

Antwoord op: KPN III

Volgens mevrouw Timmers van de afdeling facturering is het momenteel zo druk bij de KPN dat men geen tijd heeft om het werk te doen. Blijkbaar. Vandaag is om onverklaarbare reden mijn vaste telefoon afgesloten voor inkomende en uitgaande gesprekken. Bij de helpdesk is er nu de zoveelste "ticket" aangemaakt. Vervolgens zou de medewerker mij doorverbinden met de afdeling facturering zodat ik kan vragen waarom zij mij nog niet hebben gebeld over het bedrag dat ik krijg naar aanleiding van de geleden schade door 11 dagen lang van zowel telefonisch alsook elektronisch verkeer te zijn afgesloten. Volgens de helpdeskmedewerker kunnen hij en zijn collega's van de technische afdeling geen vragen beantwoorden over facturering. Nee, en een simpele aktie uitvoeren als iemand doorverbinden kunnen ze ook niet want dat was hij blijkbaar "vergeten". Mijn goudvissen hebben een beter geheugen... Het verbaasde mij dat zijn collega niet alleen mijn vragen over de door mij ingezonden factuur wilde beantwoorden maar mij ook daadwerkelijk doorverbond met de juiste (!) afdeling. Nadat ik slegs een kwartiertje in de wacht had gestaan kreeg ik de bewuste mevrouw Timmers aan de lijn die mij wist te vertellen dat eht zo druk was op de afdeling dat medewerkers wél de tijd hadden om iemand te mailen dat hij zal worden teruggebeld maar dat er helaas geen tijd is om mensen daadwerkelijk terug te bellen.

Bovenop de nieuwe klacht had ik nog een aardige: Ik werd per e-mail benaderd door TNS-NIPO of ik namens hun cliënt de KPN wat vragen wilde beantwoorden over de serviceverlening. Toen ik dus mevrouw Timmers aan de lijn had vroeg ik haar maar meteen of zij wist dat het illegaal is om zonder toestemming gegevens van klanten aan derden door te geven zonder hun toestemming. Daarom verklaarde zij dat de KPN dat absoluut niet had gedaan. Wie dan, vraag ik mij af. Ook mevrouw Timmers heeft dus tegen mij gelogen. Toen ik uiteindelijk maar vroeg naar haar chef vertelde zij dat superieuren nooit aan de telefoon komen. Logisch. Zo'n arm medewerkerste met een half-jaar contract mag de kastanjes uit het vuur halen voor het management. Zij moest waarschijnlijk in opdracht van het management mij voorliegen, de arme ziel.

Dames, heren,

De KPN heeft zonder mijn medeweten én zonder toestemming mijn gegevens aan TNS-NIPO doorgespeeld.
Dat daarnaast KPN-medewerkers van de buitendienst niet komen opdagen, andere medewerkers niet terugbellen, weigeren door te verbinden
of glashard tegen de klanten liegen staat daar los van.

Mocht dit ooit in de toekomst weer gebeuren dan wacht er een juridische procedure gebaseerd op de Nederlandse Privacywetgeving.

Ik verzoek U dit beicht door te geven aan Uw opdrachtgever en ook zelf voortaan tenminste de schijn op te houden van zorgvuldigheid.

Van TNS-NIPO had ik niet verwacht dat die zich zou bezighouden met illegale prakijken.

In dit geval zal ik U nog niet aangeven bij de authoriteiten maar laat dit een waarschuwing zijn
dat ook bedrijven als het uwe zich aan de wet moeten houden.

Ik hoop van harte dat U iets positiefs doet met bovenstaande informatie.

Met vriendelijke groet,

TW

Een kopie is verzonden aan de KPN

TNS NIPO Web Interview System wrote:
Geachte heer/mevrouw,
In opdracht van KPN voert TNS NIPO onderzoek uit over de dienstverlening van KPN. KPN is continu bezig haar dienstverlening te verbeteren en vraagt daarom regelmatig aan klanten wat hun ervaringen zijn.

Volgens gegevens van KPN heeft u of iemand anders in uw huishouden onlangs telefonisch contact gehad met KPN voor een vraag of een storing van InternetPlusBellen. Wij willen u hierover graag enkele vragen stellen. De informatie uit het onderzoek wordt gebruikt om de dienstverlening verder te optimaliseren. Hierbij wordt uw medewerking zeer op prijs gesteld.

Wij zouden u daarom willen verzoeken een online-vragenlijst in te vullen, wat ongeveer 7 minuten van uw tijd in beslag zal nemen. Uiteraard worden de antwoorden volledig anoniem verwerkt.
Via onderstaande weblink kunt u inloggen op het onderzoek:

http://survey01.tns-nipo.com/?ID=00DEAC4F9FE86DA279AA
(Let op: u hoeft dus geen www voor dit internetadres in te typen!)

Mede namens KPN alvast hartelijk dank voor uw medewerking aan dit onderzoek.
Met vriendelijke groet,
TNS NIPO

Antwoord op: Connexxion

Zo hoort't!


Beste heer Weijnschenk,

Op 6 januari richtte u zich tot Connexxion (CXX) met uw klacht over het feit dat uw moeder al een hele tijd wachtte op een nieuwe pas voor het aanvullend openbaar vervoer (AOV).

CXX heeft u klacht aan ons doorgestuurd omdat het verstrekken van passen onder de verantwoordelijkheid van onze dienst valt.

Ik heb u vandaag telefonisch gesproken en daarbij een en ander uit kunnen leggen.

In dit bericht vat ik nog even samen wat wij hebben besproken.

Reisgenoot mag mee

Uw moeder verwachtte een nieuwe pas voor het AOV omdat zij voortaan een reisgenoot mee wilde kunnen nemen.

Sinds 1 januari van dit jaar is het echter niet meer nodig om een aparte aantekening op de pas te hebben voor een reisgenoot. Er hoeft ook niet meer jaarlijks betaald te worden voor het recht om een reisgenoot mee te nemen.

Dat betekent dat uw moeder voortaan altijd een reisgenoot mee kan nemen bij haar reizen in het AOV met Connexxion. Deze reisgenoot betaalt dezelfde ritprijs als uw moeder. Bij het boeken van de rit moet er wel vermeld worden dat er een reisgenoot meegaat.


Informatie van Wmo Helpdesk mogelijk onjuist

U schrijft dat uw moeder meemalen met de Wmo Helpdesk (0800 0643) heeft gebeld en dat haar daar verteld was dat zij een nieuwe pas zou krijgen met een aparte aantekening erop dat zij recht had op een reisgenoot. Het lijkt dat uw moeder hierbij onjuist is geïnformeerd. Voorheen moest de cliënt weliswaar het recht op een reisgenoot apart aanvragen en moest men daar jaarlijks ook voor betalen. Daarbij werd er echter alleen in het cliëntbestand bij de vervoerder en onze dienst de aantekening van het recht op een reisgenoot gemaakt. De cliënt kreeg daarbij niet een nieuwe pas.

Naar aanleiding van uw klacht gaan wij intern nog wel onderzoeken hoe het kon gebeuren dat uw moeder ondanks meerdere contacten met de Wmo helpdesk toch nog verwachtte dat zij een nieuwe pas zou krijgen.


Uw klacht is afgehandeld

Het eigenlijke probleem voor uw moeder is opgelost: ze kan gewoon een reisgenoot meenemen in het AOV. Daarnaast gaan wij intern nog na hoe de communicatie met uw moeder is verlopen en of er mogelijk nadere instructie aan een of meerdere medewerkers van ons Wmo Helpdesk noodzakelijk is.

U gaf aan dat daarmee de klacht wat u betreft voldoende was afgehandeld en afgesloten kon worden.


Contactgegevens

Voor de volledigheid geef ik u nog onderstaande contactgegevens.


Voor het boeken van een rit: Connexxion Telefoon: 0900 – 86 86 (lokaal tarief)

Voor het indienen van een klacht

Een klacht over het AOV dan kunt u alsvolgt indienen:

- Rechtstreeks bij de vervoerder door middel van een klachtenkaart (deze is verkrijgbaar in het vervoermiddel) in te vullen en gratis op te sturen;

- Rechtstreeks bij de vervoerder per telefoon;

- Rechtstreeks bij de vervoerder per e-mail;

- Rechtstreeks bij de vervoerder per (klacht)brief.

Komt u er met de vervoerder niet uit, dan kunt u bij ons terecht.

Om gericht een onderzoek te kunnen doen naar de klacht, hebben wij concrete cliënt- en ritspecificaties nodig als het klantnummer, de datum, het tijdstip en het traject van de rit.


De adressen t.b.v. klachten zijn:

Connexxion Taxi Services

T.a.v. Afdeling Klantenservice

Oosterlandeweg 15

8271 ES IJsselmuiden

Telefoon: 0900 8686

E-mail: ctsklantenservice@connexxion.nl

Dienst Zorg en Samenleven

T.a.v. Afdeling Klachten Wmo

Antwoordnummer 9087

1000 VV Amsterdam

Telefoon: 020 251 88 77

E-mail: klachten-wmo@dzs.amsterdam.nl

Voor vragen over het AOV of andere zaken met betrekking tot de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wmo Helpdesk 0800 0643 (gratis)

Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geinformeerd.

Vriendelijke groet

Esther Tak

Klachtencoördinator

Dienst Zorg en Samenleven

7 januari 2009

Antwoord op: vuurwerk

Hierbij mijn het antwoord van David Rietveld met daarop weer mijn reaktie. Erg netjes van deze GroenLinks-man en ook bijzonder snel. Zo kan het dus ook! Chapeau.

Beste David,

Hartelijk dank voor dit fraaie antwoord waar ik mij geheel in kan vinden.
Het heeft mij er in elk geval van overtuigd dat jullie in volle overtuiging doen
wat jullie denken dat goed is en dat zouden meer mensen moeten doen.

Ik zou jullie graag succes willen wensen met jullie actie maar dan snij ik mezelf in de vingers...;-)

In elk geval het allerbeste!

Vriendelijke groet,

Terrence Weijnschenk

David Rietveld wrote:
Dag T,

we maken gebruik van een democratisch recht door 40.000 ondersteuners
voor ons plan te verzamelen en het daarmee te agenderen voor de Tweede
Kamer. Dat staat in het geheel niet in de weg aan úw democratisch
recht om eigen keuzes te maken. Het aardige van een democratie is
juist dat mensen van mening kunnen en mogen verschillen.

Op www.mindervuurwerk.nl willen we de komende ingaan op alle
tegenargumenten die we horen. Voor antwoorden op andere vragen kunt u
daar in de komende dagen terecht. Het is helaas niet (meer) te doen om
op alle mails en reacties apart in te gaan. Ik heb daar op
www.davidrietveld.nl ook iets over geschreven.

met vriendelijke groeten,

David Rietveld (ook namens Arno Bonte)

Antwoord op: KPN II

Kreeg ook vandaag een e-mail-bericht van de KPN: Een terugbelafspraak is "ingepland". Wat een onzin! Je belt iemand terug of je verdomt't. Zo simpel is dat. Ik ga toch niet een afspraak maken om iemand terug te bellen? "Ik stuur je dit mailtje om je te laten weten dat ik je waarschijnlijk in de loop van de dag ga bellen. Misschien." Ik vind dat een grote hoop stierepoep (en dat ook nog'ns zonder tussen-n. Zo.)

Geachte heer W,

Naar aanleiding van uw bericht kunnen wij u als volgt informeren:

In ons systeem is uw probleem reeds bekend en doorgegeven aan de afdeling die dit gaat behandelen.

Volgens onze gegevens is uw vraag in behandeling genomen onder reactienummer 5460534. Via dit reactienummer hebben wij geconstateerd dat een terugbelafspraak is ingepland. Dit betekent dat u volgens de huidige planning op 8 januari 2009 op telefoonnummer 06-xxxxxxx gebeld wordt.

Vriendelijk verzoeken wij u om uw geduld. Er wordt spoedig telefonisch contact met u opgenomen.

Onze excuses voor enig ongemak.

Wij vertrouwen erop u met deze informatie van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,

Nancy Verlinden
KPN

6 januari 2009

Verzekering II

Beste Tine,

Vanmorgen werd ik door Ramon gebeld met de mededeling dat alles vandaag in orde zou komen,
zelfs als de schade-expert wederom niet zou meewerken. Je zult begrijpen dat ik erg opgelucht was.

Daarom was de teleurstelling des te groter toen Ramon mij zojuist weer belde om te zeggen dat het nog wel een paar weken langer kon duren omdat ik een klacht heb ingediend.

Je kunt je misschien voorstellen dat het door mijn hoofd schoot hoe ik aan mijn zoon zou moeten uitleggen dat onze vakantie niet doorgaat én wij onze aanbetaling kwijt zijn omdat ik na ruim een half jaar nog steeds niet heb gekregen waar ik recht op heb, namelijk een goede schade-afhandeling.

Ramon vertelde mij dat ik mogelijk een voorschot kan ontvangen omdat wel duidelijk is dat ik een vrij groot bedrag tegoed heb maar dat voorlopig niet krijg, enerzijds omdat Ramon per abuis het dossier al had afgesloten in oktober zonder dat er meer dan een initieel voorschot was uitbetaald en anderzijds omdat de schade-expert van zijn werk niet doet.

Nu is het punt dat ik voor het einde van deze week onze vakantie dien af te betalen en dat geld niet heb, ook omdat het UWV een fout heeft gemaakt met de berekening van mijn WW-uitkering, het DWI weigert mij een aanvullende uitkering te verstrekken en zich daarbij baseert op onjuiste vooronderstellingen en ik daarnaast nog enkele duizenden euro's tegoed heb van de SP waarvoor ik anderhalf jaar in de deelraad heb gezeten.

Vanwege bovenstaande doe ik hierbij een beroep op onze goede verstandhouding die inmiddels al generaties voortduurt en verzoek jou ervoor te zorgen dat ik uiterlijk donderdag een voorschot van tenminste 2000 euro op mijn (postbank)rekening heb staan.

Ik vertrouw op jouw volledige medewerking in deze.

Ook dit bericht heb ik verstuurd aan de Nationale Ombudsman, ter aanvulling op het dossier.

Met vriendelijke groet,

TW

Connexxion

Geachte dames, heren,

Namens mijn cliënt, mevrouw SW, Geb. datum xx/xx/xx, klantnummer xxxxxxx stel ik U de volgende vraag:

Op 8 oktober vroeg zij een nieuwe pas aan in het kader van de regeling "Vervoer op maat" v/h Stadsmobiel.

Op 10 november belde zij met Uw dienst om te vragen waarom zij de kaart nog niet had ontvangen.

Er zou toen "onmiddellijk" alsnog een kaart worden verstuurd.
Op 2 november rappeleerde zij nogmaals waarna zij de dag erna werd teruggbeld
met de mededeling dat zij "binnen twee weken" de kaart zou ontvangen.

Op 17 november belde zij andermaal met het servicenummer en werd haar toegezegd
dat de pas inmiddels was verstuurd.

Toen zij op 23 december maar weer eens vroeg wanneer zij de kaart dan toch eindelijk zou ontvangen werd gezegd dat het verzendhuis de bestelling klaar had liggen.

Inmiddels is het 6 januari 2009 en heeft zij de nieuwe pas nog niet ontvangen.

Zij is er nu van overtuigd dat er op organisatorisch en communicatief gebied iets ernstig mis is
binnen Uw bedrijf en zou toch eens graag (met haar begeleider) gebruik kunnen maken van de regeling "Vervoer op maat."

Gezien bovenstaande heeft U 48 uur de tijd om een en ander in orde te maken.
Blijft U nog immer in gebreke dan rest ons weinig anders dan het nemen van juridische stappen.

Een factuur voor het noodgedwongen enkele malen gebruik moeten maken van een particulier taxi-bedrijf kunt U binnenkort tegemoet zien.

Voor de goede orde meld ik U dat een kopie van bovenstaand bericht is verzonden aan de Nationale Ombudsman, de redaktie van het TV-programma Kassa, de redaktie van de Amsterdamse lokale televisiezender AT5 en de redaktie van Het Parool.

Bovendien is het bericht gepubliceerd op http:.//vragen.blogspot.com en zal op datzelfde webadres gewag worden gemaakt van Uw reaktie danwel van het uitblijven daarvan.

Met vriendelijke groet,

Dhr. TW
Juridisch Adviseur

Vuurwerk

De heren Rietveld en Bonte van GroenLinks willen de Tweede Kamer verzoeken het afsteken van vuurwerk door particulieren te verbieden en het door centrale overheden alleen nog laten afsteken door professionals op daartoe aangewezen plekken. Ondermeer omdat het afsteken van vuurwerk slecht voor het milieu is. Als de overheid het afsteekt opeens blijkbaar niet? Bovendien denk ik dat alle foldertjes die de politieke partijen samen laten drukken een grotere belasting vormen voor met milieu dan die ene dag per jaar dat er vuurwerk wordt afgestoken. Maar goed.

Beste meneer Rietveld,

Via de media vernam ik van Uw burgerinitiatief dat de Tweede Kamer moet oproepen
een einde te maken aan het afsteken van vuurwerk door particulieren.

Voordat U de actie verder neemt vraag ik U het volgende in overweging te nemen:
Bent U zich ervan bewust dat verreweg de meeste vuurwerk-ongelukken én uitingen van vandalisme (dus ook die niet aan vuurwerk zijn gerelateerd) worden veroorzaakt door het gebruik van alcohol?

Alcohol is bovendien zwaar verslavend en zelfs ronduit giftig, naast dat het gebruik ervan het menselijk beoordelingsvermogen zwaar aantast.

Misschien kunt U -samen met Uw collega's- oproepen om alcohol voortaan uitlsuitend door professionals te laten nuttigen op daartoe aangewezen plekken in de stad.

De burgers mogen dan toekijken "want kijken is toch ook leuk?"

Graag Uw reaktie waarvan melding zal worden gedaan op http://vragen.blogspot.com

Met vriendelijke groet en de beste wensen voor het nieuwe jaar,

TW

Antwoord op: KPN

Ontving al vandaag een reaktie van de KPN op mijn gisteren verzonden factuur en stuurde meteen een berichtje terug:

Beste mevrouw Paridaans,

Mijn telefoonnummers (inclusief mijn mobiele) vindt U onderaan mijn eerste bericht.
Als U het niet kunt zien, gewoon even naar beneden "scrollen".

Voor Uw vragen en opmerkingen houd ik mij dag en nacht bereikbaar.

Met vriendelijke groet,

TW

KPN wrote:
Geachte heer W,

Naar aanleiding van uw bericht over de gemaakte kosten kunnen wij u als volgt informeren:

Om uw klacht in behandeling te kunnen nemen ontvangen wij graag de volgende gegevens:

- een telefoonnummer waarop u bereikbaar bent, bij voorkeur mobiel
- Een tijdsvak wat u het beste uitkomt; 's Ochtends (08.00-13.00) 's Middags (13.00-18.00) Geen voorkeur
Zou u zo vriendelijk willen zijn deze gegevens aan ons te retourneren, door dit bericht mee terug te sturen (kies voor 'beantwoorden' of 'reply').

Met vriendelijke groet,

Ilse Paridaans
KPN

4 januari 2009

KPN

Omdat de monteurs van KPN hun werk niet goed doen, stuurde ik hen een factuur. Dan weten zij ook eens hoe dat voelt...;-)

Amsterdam, 4 januari 2009

Betreft: gederfde inkomsten

Geachte mevrouw, meneer,

Bij deze treft U de factuur aan voor de door mij gemaakte kosten, misgelopen inkomsten
en een teveel betaald bedrag aan abonnementskomsten, samenhangend met het door een fout
van de KPN niet per e-mail of telefoon bereikbaar zijn in de periode van 22 december 2008 tot en met 2 januari 2009 van ondergetekende.

Teruggave abonnementsgeld:
(52,95 per maand geëxtrapoleerd naar 12 dagen plus 19% BTW) = E. 24.86
Kosten internetcafé: (2*4 maal 1Euro) = E. 8,-
Gederfde inkomsten door gemiste opdracht (200 euro plus 19% BTW) = E.238,-

Gelieve het totaalbedrag a E270,86 binnen 14 dagen over te maken op (Postbank)rekening xxxxxxx t.n.v. TW, Amsterdam.

Daarna wordt het bedrag verhoogd met wettelijke rente.

Eventuele bijkomende kosten (bijvoorbeeld voor incasso) komen voor rekening van KPN.

Met vriendelijke groet,

TW

P.s. Dit bericht is gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com

Verzekering

Amsterdam, 4 januari 2009

Betreft: afhandeling schadevergoeding

Beste Tine,

Afgelopen mei raakte ik een aanzienlijk deel van mijn inboedel kwijt door brand. Gelukkig zijn er geen persoonlijke ongelukken gebeurd en was ik goed verzekerd. Dacht ik.

Inmiddels leven wij ruim acht maanden verder en heb ik niets meer ontvangen dan een voorschot op het totale schade-bedrag van ongeveer 14.000 euro. Jouw medewerker Ramon Perridon en de schade-expert heb ik meerdere malen aan de telefoon gehad alsook per e-mail benaderd.

Zo kwam ik er tot mijn verbijstering achter dat de rekening van Belfor/Recontec voor het schoonmaken en opslaan van een deel van de geredde inboedel in zijn geheel wordt ingehouden van het bedrag dat uiteindelijk aan mij vergoed wordt. 5.500 Euro voor de schoonmaak en opslag van ongeveer 1000 euro aan goederen vind ik niet alleen veel maar ik vind het ook belachelijk dat ik daar zelf voor moet opdraaien. Ik zag daar ook graag de originele factuur van terug aangezien het mij bevreemd dat die kosten exact 5.500 euro bedragen. In de polis vind ik niets terug over het feit dat de klant moet opdraaien voor bedoelde kosten en derhalve ging ik ervanuit dat alle inboedelschade voortkomend uit brand vergoed zou worden.

Mijn vraag aan jou is: wist jij dit vantevoren?

Inmiddels ontving ik schriftelijk het verzoek om de premie voor 2009 binnen twee weken te voldoen. Gezien mijn huidige financiële situatie (756 euro netto per 4 weken met vaste lasten van ruim 900 per maand) kan ik die rekening eerst voldoen als mijn schade-verzekering over de brug is gekomen met het mij rechtens toekomende schade-bedrag. Met een medewerkster van jou ben ik inmiddels overeen gekomen dat ik dat bedrag voldoe in gelijke maandelijkse termijnen.

Dit schrijven is zeker niet bedoeld als kritiek op jou als persoon maar zal wel worden gepubliceerd (op http://vragen.blogspot.com) om anderen erop te wijzen dat zij niet alles moeten geloven wat in hun verzekeringspolis staat maar zich grondig moeten laten informeren.

Met vriendelijke groet,

TW

P.s. Ook de Nationale Ombudsman ontving een kopie van dit bericht.

Ymere II

Amsterdam, 4 januari 2009

Betreft: klachten na renovatie

Dames, heren,

Vorige week zaterdag wilde ik koken. Op hetzelfde dubbele stopcontact had ik daartoe de magnetron en de waterkoker aangesloten. Op dat moment kwam er een steekvlam uit het stopcontact en brandde de waterkoker door.

[EDIT]

Woensdag 31 december vertelde mevrouw Koeiman van Ymere mij dat er geen gaatje was in de planning om die dag nog alsnog een [EDIT] electricien te sturen. Eerst toen ik haar vertelde dat ik dan Ymere aansprakelijk zou houden indien er wederom brand zou ontstaan door nalatigheid bleek er opeens wél een gat in de planning te zijn.

Nu denk ik dat het gat in de planning zo groot is geworden dat de betreffende electricien erdoor is gezakt en raad ik U aan een reddingsactie op touw te zetten want de door mevrouw Koeiman gestuurde electricien is nog niet bij mij aangekomen.

Andermaal is nu dus bewezen dat het bedrijf dat door Ymere was ingehuurd om de renovatie na de brand bij mij thuis uit te voeren zich niet op een juiste wijze heeft gekweten van haar taak.

Ymere had moeten toezien op de juiste uitvoering van de renovatie en heeft dat ook in dit geval duidelijk nagelaten. Nu weet ik wel dat een renovatie zo snel maar vooral zo goedkoop mogelijk moet woren uitgevoerd maar dat is geen reden om er maar met de pet naar te gooien.
Eerder wees ik jullie al op andere punten waar zowel de renoveerder alsook Ymere in gebreke zijn gebleven. Tot op heden heeft ook niemand bij Ymere mij de naam kunnen geven van het bedrijf dat de renovatie heeft uitgevoerd. Ik vraag mij dan ook serieus af of er organisatorisch gezien niet iets ernstig mis is binnen Uw bedrijf.

Ymere heeft haar werk niet gedaan. Woensdag belde ik met het servicebedrijf (in de persoon van de heer Shahani) dat eerder had toegezegd mij dinsdag terug te bellen. Zelfs deze Ymere-medewerker had last van het syndroom dat bij jullie rondhangt:"Vergeten" huurders terug te bellen.

Misschien moet een professional kijken naar jullie systeem van "terugbel-notities" want het huidige systeem schiet overduidelijk zwaar tekort.

Ik heb dan ook geen andere keus dan zowel de inspecteur van Bouw- en Woningtoezicht alsook de Consumentenbond en de Huurcommissie in te schakelen. Het lijkt er namelijk sterk op dat Ymere meer tijd en energie steekt in de produktie van prachtige foldertjes met daarin schitterende beloftes dan in het daadwerkelijk service verlenen aan de huurders.

Meerdere malen heb ik aangegeven graag een gesprek aan te gaan met het management van Ymere over dit beleid. Helaas heb ik moeten constateren dat Ymere weigert deze confrontatie aan te gaan.

Daarom is vandaag ook de landelijke pers ingeschakeld om wellicht via negatieve publiciteit Ymere erop te wijzen dat huurders voor dienen te gaan. Het gedrag zoals dat tot heden door Ymere (enkele individuen daargelaten) is vertoond wordt niet langer getolereerd.

Uiteraard ben ik bereid mijn klachten mondeling toe te lichten.

Tot die tijd wil ik U verzoeken de bedrading per omgaande doch uiterlijk binnen twee (2) werkdagen na heden in orde te maken en alsnog de eerdere klachten die ik heb doorgegeven aan de heer Theo Visser van Uw technische dienst te verhelpen.

Toezeggingen van de heer Visser blijken net zoveel waard als het kerstdiner de ochtend na consumptie. Zo beloofde hij dat de buizen die uit mijn plafonds steken ten behoeve van eventuele toekomstige aanleg van een CV-installatie zouden worden weggewerkt, om maar een voorbeeld te noemen. Tevens beloofde hij (nu inmiddels zo'n drie maanden geleden) dat "binnen twee weken" de algemene voordeur weer gewoon open zou kunnen na een druk op de halofoon-knop.
Onnodig te zeggen dat de deur nog immer handmatig moet worden geopend.

Ook beloofde hij mij kort na de brand een bedrag van 2500 euro als schadevergoeding voor mijn verbrande inboedel "en dan hoeft de verzekering ook niets te weten". Hij waagde het verder mijn zoon de schuld in de schoenen te schuiven "Ach ja, een jongen van 12 en een scheikunde-doos...Zo gaan die dingen, he?" Zacht gezegd bijzonder grove opmerkingen en in mijn ogen een rechtstreekse schuldbekentenis waarmee de heer Visser impliciert dat de brand wel degelijk
is kunnen ontstaan door achterstallig onderhoud. Iets wat ook de brandweer al dacht.

Het is te danken aan mevrouw Elly Lochtenberg dat Ymere een aantal van de heer Visser's beloftes is nagekomen. Ik wil de heer Visser dan ook adviseren op zoek te gaan naar een baan waar het doen van loze beloftes een pré is.

Dit is de laatste kans die ik Ymere geef alsnog te doen wat een woningbouwvereniging behoort te doen. Het aanbieden van excuses en het vergoeden van de waterkoker lijken mij wel het minste, naast het alsnog afhandelen van mijn klachten.

Blijft U ook ditmaal in gebreke dan rest mij niets anders dan het nemen van juridische stappen.

Met verschuldigde hoogachting,

TW

Een kopie van dit schrijven is verstuurd aan de inspectie van Bouw-en Woningtoezicht, Burgemeester en Wethouders van Amsterdam, de Consumentebond,
de Huurcommissie, AT5, Het Parool en enkele leden van de Tweede Kamer. Bovendien is bovenstaande gepubliceerd op http://vragen.blogspot.com

Antwoord op: Coffeeshops

In reaktie op mijn brief van 21 november 2008 aan de burgemeester van Amsterdam ontving ik (inmiddels een paar weken terug) een brief met de volgende inhoud:

Geachte heer W,

Onlangs ontving ik van u een e-mailbericht waarin u mij een vraag stelt over het afstandscriterium tussen coffeeshops en scholen, dat op verzoek van van het kabinet door de gemeenten dient te worden toegepast.

Uit uw bericht maak ik op, dat u voor deze maatregel begrip kunt opbrengen, maar dat u zich tegelijkertijd afvraagt waarom ten aanzien van alcohol geen beperkende maatregelen worden gesteld om middelbare scholioeren te beschermen. Dit aangezien u alcohol beschouwt als een van de ergste harddrugs.

Zoals u weet plaats ik kanttekeningen bij de effectiviteit van het afstandscriterium tussen coffeeshop en school. Ik ben het met u eens, dat de maatregel die door de landelijke overheid wordt opgelegd bijboorbeeld voorbijgaat aan de schadelijke effecten die alcoholgebruik bij minderjarigen kan hebben. Momenteel vindt inspraak plaats op de conceptnotitie Het Amsterdamse coffeeshopbeleid 2008. Ook uw zienswijze zal worden meegenomen in het proces naar de definitieve besluitvorming.

Overigens wil ik u hartelijk danken voor uw felicitatie naar aanleiding van mijn onderscheiding.

Met vriendelijke groet ,
De burgemeester van Amsterdam,

Mr. M.J. Cohen