Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

6 januari 2009

Vuurwerk

De heren Rietveld en Bonte van GroenLinks willen de Tweede Kamer verzoeken het afsteken van vuurwerk door particulieren te verbieden en het door centrale overheden alleen nog laten afsteken door professionals op daartoe aangewezen plekken. Ondermeer omdat het afsteken van vuurwerk slecht voor het milieu is. Als de overheid het afsteekt opeens blijkbaar niet? Bovendien denk ik dat alle foldertjes die de politieke partijen samen laten drukken een grotere belasting vormen voor met milieu dan die ene dag per jaar dat er vuurwerk wordt afgestoken. Maar goed.

Beste meneer Rietveld,

Via de media vernam ik van Uw burgerinitiatief dat de Tweede Kamer moet oproepen
een einde te maken aan het afsteken van vuurwerk door particulieren.

Voordat U de actie verder neemt vraag ik U het volgende in overweging te nemen:
Bent U zich ervan bewust dat verreweg de meeste vuurwerk-ongelukken én uitingen van vandalisme (dus ook die niet aan vuurwerk zijn gerelateerd) worden veroorzaakt door het gebruik van alcohol?

Alcohol is bovendien zwaar verslavend en zelfs ronduit giftig, naast dat het gebruik ervan het menselijk beoordelingsvermogen zwaar aantast.

Misschien kunt U -samen met Uw collega's- oproepen om alcohol voortaan uitlsuitend door professionals te laten nuttigen op daartoe aangewezen plekken in de stad.

De burgers mogen dan toekijken "want kijken is toch ook leuk?"

Graag Uw reaktie waarvan melding zal worden gedaan op http://vragen.blogspot.com

Met vriendelijke groet en de beste wensen voor het nieuwe jaar,

TW

1 opmerking:

Soofy zei

Ik ben tegen het gebruik van vuurwerk op oudejaarsdag, dat duurt van medio november tot en met de eerste "week" van januari.