Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

12 januari 2009

Postbank II

Bijna een maand terug stelde ik een vraag aan de mensen van de Postbank. Tot op heden ontving ik niets meer dan een "wij zullen binnen tien dagen reageren"-antwoord. Niet genoeg.

Geachte mevrouw van der Wal,

Ik betreur het ten zeerste dat ik in negatieve zin moet berichten over Uw bedrijf.
Uw schijnbare onwil om te reageren op consumentenvragen strekt U niet tot eer.

Geen enkel excuus is voldoende om deze ommissie van Uw zijde teniet te doen.

U wordt andermaal -en nu met klem- verzocht antwoord te geven op mijn vraag.

Laat U het na binnen 48 uur hieraan te voldoen dan rest mijn geen keus
dan het inlichten van de authoriteiten op dit gebied.

Met vriendelijke groet,

TW
-------------------------------------
04/01/09
Geachte mevrouw van der Wal,

Mag ik U vriendelijk verzoeken U aan Uw eigen toezegging te houden?

Met vriendelijke groet en alsnog de beste wensen voor 2009.

TW

P.s. Ik wil U helpen herinneren dat onze correspondentie wordt gepubliceerd.


postbank@postbank.nl wrote:
Geachte meneer W,

Voor het beantwoorden van uw e-mail hebben wij wat meer tijd nodig dan u van ons gewend bent. U ontvangt binnen 10 werkdagen een reactie per brief.

Met vriendelijke groet,
Postbank N.V.

Mw. drs. I.M. van der Wal
Manager Contactcenter

Postbank is continu bezig haar dienstverlening te verbeteren. Wij stellen uw mening daarom erg op prijs. Klik op onderstaande link om deel te nemen aan een kort onderzoek en help ons onze dienstverlening te verbeteren.

http://www.email.postbank.nl/ext.dll?ID=MkN7IMoK2H53MMMz&Q=20B9

TRACKING NUMBER: A00005377786-00016900343

Geen opmerkingen: