Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

4 januari 2009

Antwoord op: Coffeeshops

In reaktie op mijn brief van 21 november 2008 aan de burgemeester van Amsterdam ontving ik (inmiddels een paar weken terug) een brief met de volgende inhoud:

Geachte heer W,

Onlangs ontving ik van u een e-mailbericht waarin u mij een vraag stelt over het afstandscriterium tussen coffeeshops en scholen, dat op verzoek van van het kabinet door de gemeenten dient te worden toegepast.

Uit uw bericht maak ik op, dat u voor deze maatregel begrip kunt opbrengen, maar dat u zich tegelijkertijd afvraagt waarom ten aanzien van alcohol geen beperkende maatregelen worden gesteld om middelbare scholioeren te beschermen. Dit aangezien u alcohol beschouwt als een van de ergste harddrugs.

Zoals u weet plaats ik kanttekeningen bij de effectiviteit van het afstandscriterium tussen coffeeshop en school. Ik ben het met u eens, dat de maatregel die door de landelijke overheid wordt opgelegd bijboorbeeld voorbijgaat aan de schadelijke effecten die alcoholgebruik bij minderjarigen kan hebben. Momenteel vindt inspraak plaats op de conceptnotitie Het Amsterdamse coffeeshopbeleid 2008. Ook uw zienswijze zal worden meegenomen in het proces naar de definitieve besluitvorming.

Overigens wil ik u hartelijk danken voor uw felicitatie naar aanleiding van mijn onderscheiding.

Met vriendelijke groet ,
De burgemeester van Amsterdam,

Mr. M.J. Cohen

1 opmerking:

Anoniem zei

"Ook uw zienswijze al worden meegenomen.."
kben benieuwd..
:-)
Je brief is in elk geval ook aandachtig gel├ęzen..