Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

6 januari 2009

Connexxion

Geachte dames, heren,

Namens mijn cliënt, mevrouw SW, Geb. datum xx/xx/xx, klantnummer xxxxxxx stel ik U de volgende vraag:

Op 8 oktober vroeg zij een nieuwe pas aan in het kader van de regeling "Vervoer op maat" v/h Stadsmobiel.

Op 10 november belde zij met Uw dienst om te vragen waarom zij de kaart nog niet had ontvangen.

Er zou toen "onmiddellijk" alsnog een kaart worden verstuurd.
Op 2 november rappeleerde zij nogmaals waarna zij de dag erna werd teruggbeld
met de mededeling dat zij "binnen twee weken" de kaart zou ontvangen.

Op 17 november belde zij andermaal met het servicenummer en werd haar toegezegd
dat de pas inmiddels was verstuurd.

Toen zij op 23 december maar weer eens vroeg wanneer zij de kaart dan toch eindelijk zou ontvangen werd gezegd dat het verzendhuis de bestelling klaar had liggen.

Inmiddels is het 6 januari 2009 en heeft zij de nieuwe pas nog niet ontvangen.

Zij is er nu van overtuigd dat er op organisatorisch en communicatief gebied iets ernstig mis is
binnen Uw bedrijf en zou toch eens graag (met haar begeleider) gebruik kunnen maken van de regeling "Vervoer op maat."

Gezien bovenstaande heeft U 48 uur de tijd om een en ander in orde te maken.
Blijft U nog immer in gebreke dan rest ons weinig anders dan het nemen van juridische stappen.

Een factuur voor het noodgedwongen enkele malen gebruik moeten maken van een particulier taxi-bedrijf kunt U binnenkort tegemoet zien.

Voor de goede orde meld ik U dat een kopie van bovenstaand bericht is verzonden aan de Nationale Ombudsman, de redaktie van het TV-programma Kassa, de redaktie van de Amsterdamse lokale televisiezender AT5 en de redaktie van Het Parool.

Bovendien is het bericht gepubliceerd op http:.//vragen.blogspot.com en zal op datzelfde webadres gewag worden gemaakt van Uw reaktie danwel van het uitblijven daarvan.

Met vriendelijke groet,

Dhr. TW
Juridisch Adviseur

Geen opmerkingen: