Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

8 januari 2009

Antwoord op: verzekering II

Geachte heer/mevrouw In len trac,

Hartelijk dank voor dit bericht. Het was snel en volledig.

Helaas brengt dat mij niet dichter bij mijn geld
en soms vraag ik mij af waar ik al die jaren premie voor heb betaald...

Op 11 juni ontving ik een voorschot van 2500;
Op 15 juli ontving ik 3076 wat indertijd volgens Uw opgave de laatste betaling zou zijn.

Ik zou nu volgens jullie een tegoed hebben van 6544,31

Dat brengt volgens mijn rekenmachine het totaal op E.12120,31

Mijn opgave bedroeg iets meer dan E.14000,-, (en werd later verhoogd toen bleek dat niet alle geredde spullen daadwerkelijk gered konden worden)
nog steeds minder dan het totaal verzekerde bedrag van ruim E.17000,-
maar toch krijg ik niet meer uitgekeerd dan "het verzekerde bedrag".

Het bedrag van E.5500,- dat betaald moest worden voor het opslaan en de schoonmaak van geredde goederen dient volgens mijn polis ("Alle schade aan de inboedel voortkomend uit brand") te worden voldaan door de verzekering.

Kunt U mij in de polis aanwijzen waar staat dat ik zelf opdraai voor die kosten?

Met vriendelijke groet,

Dhr. TW

-------------------------

info@degrootadviesgroep.nl wrote:
Geachte heer W,

Naar aanleiding van uw email van 6 januari berichten wij u als volgt.

Tijdens ons telefoongesprekken van 6 januari heb ik u in ons eerste
gesprek aangegeven uw email van 4 januari ontvangen te hebben en te zul-
len trachten de zaak vandaag af te wikkelen, maar nog op aanvullende informatie/reactie van expert nodig te hebben en zaak met verzekeraars
te moeten overleggen. Ik heb u ook aangegeven dat er maximaal nog
EUR 6544,31 waarschijnlijk uitgekeerd zal worden (tot verzekerd bedrag)

In ons tweede gesprek heb ik u aangegeven telefonisch contact te hebbben gehad met het expertiseburo (CED Nomex), maar de expert was niet telefonisch bereikbaar en werd ons toegezegd dat wij gebeld gaan
worden door de heer A. Mol. Ook heb ik u aangegeven dat i.v.m. het indienen van een klacht door u bij de Nationale Ombudsman wij in principe het dossier dienen over te dragen aan de verzekeraar, Reaal.

Ook heb ik aangegeven te zullen trachten de zaak in overleg met Reaal
op korte termijn te regelen. Verder heb wij gesproken over een even-
tuele contra-expertise in verband met onvrede over afwikkeling en het
schadebedrag.

U heeft ons verzocht om een voorschot en heb ik u toegezgd te zullen informeren of en hoeveel er als voorschot verstrekt kan worden. Er zyn geen toezeggingen gedaan om de zaak op 6 januari te zullen afwikkelen, wel om dit te trachten. Helaas ontvingen wij nog geen reactie van de
expert, maar dat zal ons beide niet verbazen.

Zoals afgesproken zullen wij vandaag weer contact opnemen met het
expertiseburo en op zeer koret termijn een reactie eisen van de expert en de hoofdexpert van het buro. Ook zullen wij het dossier aan Reaal Verzekeringen overdragen met het verzoek om spoedige behandeling.

vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
verblijven wij,

In
len trac

Geen opmerkingen: