Een bezorgd burger stelt vragen aan machthebbers

8 januari 2009

Antwoord op: Connexxion

Zo hoort't!


Beste heer Weijnschenk,

Op 6 januari richtte u zich tot Connexxion (CXX) met uw klacht over het feit dat uw moeder al een hele tijd wachtte op een nieuwe pas voor het aanvullend openbaar vervoer (AOV).

CXX heeft u klacht aan ons doorgestuurd omdat het verstrekken van passen onder de verantwoordelijkheid van onze dienst valt.

Ik heb u vandaag telefonisch gesproken en daarbij een en ander uit kunnen leggen.

In dit bericht vat ik nog even samen wat wij hebben besproken.

Reisgenoot mag mee

Uw moeder verwachtte een nieuwe pas voor het AOV omdat zij voortaan een reisgenoot mee wilde kunnen nemen.

Sinds 1 januari van dit jaar is het echter niet meer nodig om een aparte aantekening op de pas te hebben voor een reisgenoot. Er hoeft ook niet meer jaarlijks betaald te worden voor het recht om een reisgenoot mee te nemen.

Dat betekent dat uw moeder voortaan altijd een reisgenoot mee kan nemen bij haar reizen in het AOV met Connexxion. Deze reisgenoot betaalt dezelfde ritprijs als uw moeder. Bij het boeken van de rit moet er wel vermeld worden dat er een reisgenoot meegaat.


Informatie van Wmo Helpdesk mogelijk onjuist

U schrijft dat uw moeder meemalen met de Wmo Helpdesk (0800 0643) heeft gebeld en dat haar daar verteld was dat zij een nieuwe pas zou krijgen met een aparte aantekening erop dat zij recht had op een reisgenoot. Het lijkt dat uw moeder hierbij onjuist is geïnformeerd. Voorheen moest de cliënt weliswaar het recht op een reisgenoot apart aanvragen en moest men daar jaarlijks ook voor betalen. Daarbij werd er echter alleen in het cliëntbestand bij de vervoerder en onze dienst de aantekening van het recht op een reisgenoot gemaakt. De cliënt kreeg daarbij niet een nieuwe pas.

Naar aanleiding van uw klacht gaan wij intern nog wel onderzoeken hoe het kon gebeuren dat uw moeder ondanks meerdere contacten met de Wmo helpdesk toch nog verwachtte dat zij een nieuwe pas zou krijgen.


Uw klacht is afgehandeld

Het eigenlijke probleem voor uw moeder is opgelost: ze kan gewoon een reisgenoot meenemen in het AOV. Daarnaast gaan wij intern nog na hoe de communicatie met uw moeder is verlopen en of er mogelijk nadere instructie aan een of meerdere medewerkers van ons Wmo Helpdesk noodzakelijk is.

U gaf aan dat daarmee de klacht wat u betreft voldoende was afgehandeld en afgesloten kon worden.


Contactgegevens

Voor de volledigheid geef ik u nog onderstaande contactgegevens.


Voor het boeken van een rit: Connexxion Telefoon: 0900 – 86 86 (lokaal tarief)

Voor het indienen van een klacht

Een klacht over het AOV dan kunt u alsvolgt indienen:

- Rechtstreeks bij de vervoerder door middel van een klachtenkaart (deze is verkrijgbaar in het vervoermiddel) in te vullen en gratis op te sturen;

- Rechtstreeks bij de vervoerder per telefoon;

- Rechtstreeks bij de vervoerder per e-mail;

- Rechtstreeks bij de vervoerder per (klacht)brief.

Komt u er met de vervoerder niet uit, dan kunt u bij ons terecht.

Om gericht een onderzoek te kunnen doen naar de klacht, hebben wij concrete cliënt- en ritspecificaties nodig als het klantnummer, de datum, het tijdstip en het traject van de rit.


De adressen t.b.v. klachten zijn:

Connexxion Taxi Services

T.a.v. Afdeling Klantenservice

Oosterlandeweg 15

8271 ES IJsselmuiden

Telefoon: 0900 8686

E-mail: ctsklantenservice@connexxion.nl

Dienst Zorg en Samenleven

T.a.v. Afdeling Klachten Wmo

Antwoordnummer 9087

1000 VV Amsterdam

Telefoon: 020 251 88 77

E-mail: klachten-wmo@dzs.amsterdam.nl

Voor vragen over het AOV of andere zaken met betrekking tot de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wmo Helpdesk 0800 0643 (gratis)

Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geinformeerd.

Vriendelijke groet

Esther Tak

Klachtencoördinator

Dienst Zorg en Samenleven

Geen opmerkingen: